S:1

İslam tarihindeki ilk mescit aşağıdakilerden hangisidir?

İslam tarihindeki ilk mescit aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Kuba Mescidi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
704 sayısının rakamlarının sayı değerleri ile basamak değerleri toplamı kaçtır? (48 – 3) ÷ 3 işleminin sonucu kaçtır? "Maddelerin boşlukta kapladığı alana .................. denir." cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Allahın emir ve yasaklarını Cebrail vasıtasıyla Peygamberimize ilettiği ilahi mesajların yazılı olduğu kutsal kitaba ......... denir. Mustafa Kemale göre, aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra yurdu kurtarmanın yollarından değildir? Aşağıdaki hadis-i şeriflerden hangisi temizlikle ilgili değildir? Aşağıdakilerden hangisi geleneksel oyunlarımızdandır ? A valuable painting was - - - - by a thief yesterday. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz zamir vardır? Microsoft Office PowerPoint programında yaptığımız slaytı izlemek için klavyeden hangi tuşu kullanırız? 138den büyük olan en küçük sayı kaçtır? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 1. Benzi atmak 2. Benzinde kan kalmamak 3. Benzi uçuk 4. Benzi sararmakYukarıdaki deyimlerden hangileri Korkudan, heyecandan benzi sararmak, solmak anlamındadır? Ahmetin yaptığı hangi davranış doğru olur? Hayatımızda önemli yer tutan hemen hemen bütün evlerde bulunan ............... John Logie Bird tarafından icat edilmiştir? Yürü bre Dadaloğlu'm yürü gitDertli dertli Çukurova yolun tutBunda suçun varsa Hak'a tövbe et(Dadaloğlu)Bu şiirin uyak türü, aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberimizin hayatını inceleyen ilmin adı nedir? Ceylin aklından rakamları farklı üç basamaklı bir doğal sayı tutuyor. Bu sayı hakkında şu bilgileri veriyor.I. Aklımdaki sayı 10 ile tam bölünmüyor.II. Aklımdaki sayının 3 ile bölümünden kalan 1dir.III. Aklımdaki sayı 2 ile kalansız bölünüyor.Buna göre Ceylin'in aklında tuttuğu sayı en fazla kaçtır? Rusya büyük bir devlet olmak amacıyla,Slav ırkından olanları bir birlik altında toplamak demek olan Panislavizm hareketini başlattı. Aşağıda verilenlerden hangisi Panislavizm hareketinin amaçlarından biri değildir? 10un 4 fazlası ile 4 in toplamı kaçtır? İbtida Bağdata sefer olanda, Atladı hendeği geçti Genç Osman.Vuruldu sancaktar kaptı sancağı, İletti bedene dikti Genç Osman. Aşağıdakilerden hangisinde bu şiirin geleneği ve türü doğru verilmiştir? İnsan yetmiş küsur yıl yaşayınca acılardan korunmak istiyor. Ben de bu yüzden içime kapandım, komşulardan kaçtım. Kendimi ev işlerine verdim. Ama içimden, garip bir sesle hep onu sayıklıyordum. Bu sesle birlikte bir anım canlandı. Yıllar önce babamla beraber uçurtma uçurduğumuz günü tekrar yaşamaya başladım.Bu metnin dil ve anlatım özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde farklı bir ses olayı vardır? Ayfer' in 8 bilyesi var. Bir düzine bilyesi olması için kaç bilyeye ihtiyacı vardır? Batı anlayışındaki ilk edebiyat tarihçimiz kimdir? Kopya çekmesi muhtemel olan ve yan yana oturan iki öğrencinin sadece yerlerini değiştiren bir öğretmen, aşağıdaki sınıf yönetimi modellerinden hangisini uygulamıştır? Kız Kulesi hangi bölgemizdedir? Okul müdürü, çocuklar yarın okula daha erken saatte gelmelisiniz dedi.Yukarıdaki cümlede, tırnak işareti içerisine alınması gereken bölüm hangisidir? Felsefe, günümüzde doğa, evren ve yaşam hakkındadaha genel açıklamalar yapmak ve evrensel yasalaraulaşmak için faaliyet göstermektedir. Bu hedeflereulaşabilmek için felsefe, bilimin ulaştığı verilere her zamankindendaha fazla ihtiyaç duymaktadır.Parçadan hareketle aşağıdaki genellemelerden hangisine ulaşılır? Cumhuriyet hangi tarihte ilan edilmiştir? Her türlü besinden zamanında ve yeteri kadar yemeye ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi bilgi toplama sürecinde verimliliğin artırılmasında etkili değildir? Aşağıdaki namazlardan hangisinin mutlaka cemaatle kılınmalıdır? Kuran-ı Kerimin ilk inen ayetleri bulunduğu sure hangisidir? Gök cisimlerinin ve Dünyanın şeklini küreye benzediğini söyleyen ilk bilim insanı kimdir? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? İran ile aramızdaki sınır kapılarıhangi illerimizden geçmemektedir? Bir bölme işleminde bölüm 9, bölünen 74 ve kalan 2dir. Bu bölme işleminde bölen sayı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisini kış mevsiminde tüketmek doğrudur? Hz. Muhammed kaç tarihinde nerede vefat etmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir