S:1

Kurbanda kesilecek hayvan deve ise en fazla ...................kişi ortak olabilir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Kurbanda kesilecek hayvan deve ise en fazla ...................kişi ortak olabilir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? sorunun cevabı "7" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Kuarlı 3n+2 olan sayı dizisinin ilk dört terimi aşağıdakilerden hangisidir? 5‘ in 5 katının 8 eksiği kaçtır? "Çalışkan çocukları, herkes sever." cümlesinde sıfat olan kelime hangisidir? En çok .................. balon severim. Cümlesi hangisi ile tamamlanırsa, varlığın rengini belirten bir sıfat kullanılmış olur? 20 doğal sayısını 7 katının 34 eksiği kaçtır? 60 cm uzunluğundaki bir lastik ip uzatılınca boyu 94 cm oluyor.Buna göre lastik ip kaç cm esnemiştir? Kömür, petrol, doğal gaz gibi yakıtlara ..................................... yakıtlar denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? I- Olay ve olguların gelişimini incelerII- Toplumlar arası iktisadi ve siyasi çatışmaları açıklamaya çalışır.III-Olayların açıklanmasında gözlem metodunu kullanır.Yukarıdaki özelliklerden hangileri tarih biliminin özellikleri arasında yer alır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? I. Tek kişinin, uzmanı olduğu konu hakkında yaptığı bilgilendirici konuşmalardır. (konferans)II. Televizyon ve radyolarda yayımlanmaya en el verişli tartışma türüdür. (sempozyum)III. İki zıt düşüncenin savunulmasına elverişli bir tartışma türüdür. (münazara)IV. Bu tartışma türünde dinleyiciler sorularıyla tartışma-ya katkıda bulunur. (forum)V. Toplumu ilgilendiren bir konunun dinleyiciler önünde uzmanlar tarafından tartışıldığı konuşmalardır. (pa-nel)Yukarıda verilen bilgilerden hangisi, yanında verilen ayraç içindeki tartışma türüne uygun değildir? 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda geçen Eğitimde hiçbir kişiye,aileye,zümreye veya sınıfa imtiyaz (ayrıcalık) tanınmaz. ifadesi,Türk milli eğitiminin temel ilkelerinden hangisinin açıklamasıdır? Doğru ve güvenli şekilde kullanılmayan elektrik aşağıdakilerden hangisine yol açar? Ümit aldığı 1000 gr şekerin yarım kilogramını arkadaşlarına dağıttı. Ümit' in kaç gram şekeri kaldı? Türkiye 36 - 42 kuzey paralelleri arasında yer alır.Bu bilgiden hareketle Türkiyenin konumuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Türkiye Cumhuriyeti Devletinin değişmez niteliklerini gösteren anayasa maddeleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Sabah ezanı okunurken diğer ezanlardan farklı olarak Namaz uykudan daha hayırlıdır. söylenir.Sabah ezanında böyle bir ifadenin yer almasının sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Evsel atık suların kanalizasyon sistemiyle toplanması ve arıtma işleminin yapılması hangi kurum tarafından yapılır? Gündüzlerin en kısa olduğu mevsim hangisidir? Tilkinin biri, avcılardan kurtulayım derken karşısına çıkan oduncuya Bir yer göster de saklanayım! diye yalvarmış. Oduncu Benim kulübeme saklan. demiş. Az sonra da avcılar gelmiş, oduncuya Buralarda bir tilki gördün mü? diye sormuşlar. Oduncu Görmedim. demiş ama bir yandan da eliyle işaret edip tilkinin nereye saklandığını göstermiş. Avcılar oduncunun el işaretini fark etmemiş. Tilki onla- rın geçip gittiğini görünce saklandığı yerden çıkıp hiçbir şey söylemeden uzaklaşmak istemiş. Oduncu, Ben senin canını kurtardım ama sen bana bir teşekkür bile etmeden gidiyorsun! diye sitem etmiş. Bunun üzerine tilki Bensana teşekkür ederdim etmesine de dilinle elin birbirine uymadı ki! demiş.Tilkiye göre bu fabldaki oduncu, aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilebilir? Bob : Lets watch a horror film.Tom : I am sorry, - - - -. Mahkeme salonunda duruşma yapılırken hakimin beyanını alacağı kişileri içeriye çağıran, oturacakları yeri gösteren ve hakimlerin duruşma salonunun düzeni ile ilgili talimatlarını taraflara bildiren ve uygulayan görevliye........... denir.Yukarıdaki boşluğa yazılması gereken kelime aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Muhammedin hikmetli sözleriyle insanları iyiye ve güzele yönlendirdiğine örnekler verir.Ya öğreten, ya öğrenen, ya dinleyen, ya da bunları seven ol. Beşincisi olma helak olursun.Yukarıda verilen hadisi şerife göre aşağıdakilerden hangisi kişinin helak olmasını gerektirecek bir davranıştır? Mustafa her gün ortalama olarak 2 saat 12 dakika ders çalıştığına göre 12 günde kaç daika ders çalışır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır? 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre illerde, valilerin tayin ve tespit ettiği işlerde yardımcılığını yapan vali muavinleri en az kaç yıl kaymakamlıkta bulunmuş olanlardan tayin edilir? T.C. Anayasasına göre tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım hâllerinde, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde süresi kaç ayı geçmemek üzere olağanüstü hâl ilan edebilir? Sevgili Peygamberimiz gençliğinde hangi işle uğraştı? Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyıl ıslahatlarının genel özelliklerinden biri değildir? Yeni sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde biraz önce anlamında kullanılmıştır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlük sıralamasında son sırada yer alır? Aşağıdakilerden hangisi Atatürk zamanında kurulan gazetelerden değildir ? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin harf sayısı en fazladır? Osmanlı Devleti aşağıdaki şehirlerden hangisini II. Balkan savaşı sırasında Bulgarlardan geri almıştır? Demir elementinin sembolü aşağıdakilerden hangisidir? İki arkadaş arabadan inip caddede dolaşmaya başladı. Naciyenin karnı çok acıkmıştı. Âdeta midesinde bir sızı duymaya başladı. Gözlerinin önünde siyah siyah lekeler uçuşuyordu. Güneş ufukta kayboluyor; gök, pembe ve kırmızı bulutlarla doluyordu. Tatlı bir kızıllık kaplamıştı her yanı. Caddedeki kalabalığın içinde bazı bisikletli çocuklar da vardı.Bu parçada anlatılanlar aşağıdaki zaman dilimlerinin hangisinde gerçekleşmiştir? Burada güzel bir işim var. Bırakamam. Aslında unutamadım oraları. Keşke hiç göndermeseydiniz beni.Cümlelerdeki altı çizili kelimelerin türü, sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? I. En kalabalık Türk topluluğudur.II. İslamiyeti kabul eden ilk Türk topluluğudur.III. Büyük Selçuklu, Türkiye Selçuklu ve Osmanlı devletlerinin kurucu boyudur.Verilenlerden hangilerinin Oğuzlara ait bir özellik olduğu söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine karşı alınacak önlemlerden değildir? Mamafih insan kısmı hürriyet hürriyet der de hürriyetin ne olduğunu bilmez. Saadet-i hâl, saadet-i hâl diye arar arar da bulamaz. Biraz tatlıca lokmayı ve beş on kuruş ziyadece akçeyi görünce saadet bu imiş, hürriyet dahi ancak bununla hâsıl olurmuş, diye kapılır gider ve kendini bir kere bu suretle mesut addettikten sonra bu saadeti muhafaza edeyim diye her türlü sefaleti ihtiyar eder de haberi bile olmaz.Tanzimat Döneminden alınan bu parçanın teması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi özel addır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir