S:1

Kurbanda kesilecek sığır, manda gibi hayvanlar kurban edilecekse en az ............... yaşını doldurmuş olması gerekir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Kurbanda kesilecek sığır, manda gibi hayvanlar kurban edilecekse en az ............... yaşını doldurmuş olması gerekir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? sorunun cevabı "2" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi Zekat ibadetinin faydalarından biri değildir? En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 600 olan en küçük ve en büyük sayıların farkı kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde de, da nın yazımında yanlışlık yapılmıştır? Hangi cümlede deyim kullanılmıştır? 3,45 . 100 = ? Yukarıda verilen işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın Yönetmeliğine göre, Bakanlıkça yayımlanan bir eserin yeni baskısının teklif edilmesi Bakanlıkça yapılmış baskısının yüzde kaçının bitmiş olmasına bağlıdır? Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin yön değiştirme etkisine örnektir? • Hititler döneminde Anadoluda var olan yollar, Roma döneminde geliştirildi ve yeni yollar yapıldı.• Selçuklular döneminde Anadoluda kervansaraylar yaptırıldı.• Osmanlılar aynı amaçla hanlar inşa ettirdi.Yukarıda verilen bilgiler dikkate alındığında aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapıldığı söylenebilir? Peygamberimize (s.a.v.) ilk ayetler ................................... Mağarasında gönderilmiştir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 1. elmaları2. topladım3. bahçemizdeki4. kıpkırmızıNumaralanmış kelimelerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? 5 onluk 4 birlikten oluşan sayının birler basamağındaki sayının basamak değeri kaçtır? Ziya Paşa Hürriyette yayıladığıülü‘‘Şir ve İşadlımakalesinde Tük edebiyatıı çğaşbir düeyeerişesini, gerçk Tük edebiyatıolan halk edebiyatııbu yenileşede temel alımasıgerektiğni savunmuşur.1874te çıardığı‘‘Harabat adlıdivan şiri antolojisininö söüde ise halk edebiyatııküçüseyerekdivan edebiyatııömüşü.Bu parçdan hareketle Ziya Paşı sanat anlayışılailgili aşğıakilerden hangisi sölenebilir? Osmanlı Devletinde maaş karşılığı olarak ordu mensuplarına dağıtılan topraklara ne ad verilirdi? Ahiret inancı, insanlara ruhsal bir huzur verdiği gibi sosyal yaşamda bazı kötülükler-den uzak kalmalarını da sağlar. İnsanın yaptığı bir iyilik veya kötülüğün karşılığını mutlaka göreceği inancı, onda sorumluluk duygusunu geliştirir. Ölçülü davranmasını sağlar.Bu paragrafa göre ahiret inancı aşağıdakilerden hangisini sağlamaz? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili olarak verilen sözcüklerden hangisi soyut bir kavramı anlatır? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi iç göçün sonuçları arasında yer almaz? Facebook, Twitter, Youtube, İnstagram gibi sosyal medya sitelerinde hangi davranış etik (doğru) değildir? Ulaşım araçlarında hangisini yapmamız tehlikelidir? Ahmet, Cemi görünce ne yapacağını şaşırmış. Cümlesindeki yazım yanlışı hangisidir? İslama göre dinin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? Temmuz ayı hangi mevsimdedir? Aşağıdakilerden hangisi kaza sonrasında yapılması gereken uygulamalardan biridir? Anadoluda işgallere ilk direniş nerede başlamıştır? Aşağıdaki kişilerden hangisinin Kuran meali vardır? Aşağıdakilerden hangisi dilin kültür taşıyıcısı olduğunu gösterir? Aşağıdakilerden hangisi ders planı hazırlanırken saptanacak konulardan değildir? Peygamberimizin (s.a.v.), Merhaba ey Rabbimin bana itab ve ikazda bulunmasına sebep olan kişi diye iltifat ettiği âmâ (kör) sahabe efendimiz kimdir? Rakamları birbirinden farklı beş basamaklı 125ab sayısı 15 ile tam bölünebildiğine göre anın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? Protein II- Karbonhidrat III- Yağ Bir insanda belirli bir açlık süresinde yukarıdaki organik moleküllerin enerji verici olarak kullanım sırası aşağıdakilerden hangisidir? Ağlasam sesimi duyar mısınız, Mısralarımda;Dokunabilir misiniz, Gözyaşlarıma, ellerinizle? Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, Kelimelerinse kifayetsiz olduğunu Bu derde düşmeden önce. Bu şiir aşağıdaki şiir geleneklerinden hangisine aittir? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y harfini koyunuz. (.....) Tehlike ve uyarı işaretleri sadece sürücüler içindir.(.....) Karşıdan karşıya geçerken sola sağa bakmaya gerek yoktur.(.....) Gideceğimiz yere yol uzun olsa bile en kısa yoldan değil en güvenli yoldan gitmeliyiz.(.....) Kırmızı ışık yandığında araçlar geçebilir.(.....) Trafik kurallarına uymak herkesin görevidir. Büyük görme, yüceltme, ululama, büyüklüğünü kabullenme anlamlarına gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir? Dünyadan bakıldığında Ay ve Güneşin hemen hemen aynı boyutta görülmesinin nedeni hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Havadaki ağırlığı 4N olan bir kaya parçası su içerisinde dinamometre ile ölçülse ağırlığı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Süphan Dağı hangi ilimizdedir? Dinimizde temizliğin eş anlamlısı nedir? Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelike göre eğitim uzmanı kadrosu için görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranan şartlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hz. Muhammed, Medineye hicret edince ilk olarak kendisi için bir ev, evin yanına fakir öğrencilerin barınacağı odalar ve bir de cami yaptırmıştır.Buna göre Hz. Muhammed, aşağıdakilerden hangisine öncelik vermemiştir? Spor yaparken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmeliyiz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir