S:1

Aşağıdaki cümleler doğruysa başına (D) yanlışsa (Y) koyunuz
(....)
Hac, hem mal hem de beden ile yapılan bir ibadettir.
(....) Hac, yıl içerisinde her zaman yapılabilir.
(....) Hacca giden bir kişi için zengin, fakir, siyah, beyaz ayrımı yoktur.

Aşağıdaki cümleler doğruysa başına (D) yanlışsa (Y) koyunuz(....) Hac, hem mal hem de beden ile yapılan bir ibadettir.(....) Hac, yıl içerisinde her zaman yapılabilir.(....) Hacca giden bir kişi için zengin, fakir, siyah, beyaz ayrımı yoktur. sorunun cevabı "DYD " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşirken çevreden ısı alır? Sabaha............. yağmur yağdı. cümlesinde boş bırakılan yeri aşağıdaki bağlaçlardan hangisi en uygun şekilde tamamlar? Ey oğul! Devletin hazinesini koru. Devletin servetini çoğaltmaya çalış. İhtiyaçlarından fazlasını harcama. İsraftan kalın. Askerinle, malınla gururlanma. Devlet büyüklerini koru. Vefatlarından sonra böyle kimselerin çoluk çocuğuna bak, onların ihtiyaçlarını karşıla.Bu parçada aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi açık oturum planında bulunmaz? Açıklamalar• Aynı tür atomlardan oluşan saf maddedir.• Farklı tür atomlar içeren saf maddedir.• Proton sayısı elektron sayısına eşit atomdur. Kavramlar* Bileşik* Nötr* Element* İyonVerilen açıklamalar ve kavramlar eşleştirildiğinde hangi kavram açıkta kalır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde özel adların yazımı ile ilgili bir hata yapılmıştır? Bizim sınıfta on beş erkek öğrenci var? cümlesinde hangi sözcükler sıfattır? Kokmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? İnsan haklarının temelinde aşağıdaki kavramlardan hangisi bulunur? Aşağıdaki kelimelerden hangisi bir cümledir? Aşağıdakilerden hangisi iskelet sisteminin görevlerinden biri değildir? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi meydana gelmiştir? Bilimsel sınıflandırmada türden aleme doğru gidildikçe,I. Tür sayısıII. Ortak gen sayısıIII. Canlı çeşitliliğiIV. Protein benzerliğiverilen özelliklerden hangilerinde artış gözlenir? El feneri, araba farı, aynalı teleskop gibi aletlerin yapımında kullanılan ayna çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? III. Selim döneminde Viyana, Paris, Londra gibi Avrupa‘nın önemli başkentlerinde daimi elçilikler açılmıştır.Bu durumun temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki davranışlardan hangisi ibadet olarak değerlendirilemez? Aşağıda verilen ayetlerin hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferlerinin ekonomik nedenlerinden biridir? Aldığımız bir üründe kusur çıkmış ve satıcı ile uzlaşamazsak sorunu nasıl çözeriz? Doğal kaynaklardan yararlanırken neden bilinçli ve tutumlu hareket edilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçününsonuçlarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi Türkiyede yaz mevsimin başlangıç tarihinde görülen olaylardan değildir? İstiklal Marşı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Her yıl derslere başlamadan en az - - - - gün önce, muhtarlar okul müdürüyle iş birliği yaparak köy ve mahallelerindeki mecburi öğrenim çağında bulunan çocukların künyelerini gösterir - - - - nüsha çizelge hazırlayıp birer nüshasını okul idarecilerine ve ilçe eğitim müdürlüğüne verir.222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre yukarıdaki hükümde boş bırakılan yerlere sırası ile hangisi getirilmelidir? 2 deste kalem ile 2 düzine kalemin toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammedin (sav.) çağrısına uyup Müslüman olan ilk dört Müslüman arasında yer almaz? Tarık ve Tarkan ikiz kardeştir. Bu iki kardeşin, öncelikle hangi özelliğinin benzer olması beklenir? I dont know. Where is the boat ?sorusunun cevabı aşağıdakilerden hangisi olamaz? I. Yıllık yağış miktarı 1000 mmden azdır.II. Yıllık ve günlük sıcaklık farkları fazladır.III. Bitki örtüsü cılızdır.Rüzgarların aşındırma ve biriktirme faaliyetlerinin yoğun olduğu yerlerin ortak özelliği olarak yukarıda verilenlerden hangileri gösterilebilir? Aşağıdakilerden hangisi peygamberimiz hakkında söylenemez? 35 liraya boya takımı ve boya takımından 8 lira fazla olan çantadan alırsam kırtasiyeye kaç lira öderim? Mustafa Kemal Atatürkün Kırk asırlık Türk yurdu düşman elinde esir kalamaz. sözleri aşağıdaki yerlerden hangisiyle ilgilidir? Aşağıdakilerin hangisinde, hem deyim hem gerçek anlamıyla düşünülebilecek bir söz grubu vardır? Araçlar için trafik ışıklarında aşağıdaki renklerden hangisi bulunmaz? kırıldı kelimesi hangisinin sonuna gelirse anlamlı bir cümle olur ? Microsoft Publisher programında varsayılan dosya adı aşağıdakilerden hangisidir? Bilsin ki, insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur. Çalışması da ileride görülecektir. Sonra ona karşılığı tastamam verilecektir. (Necm suresi, 39-41. ayetler)Bu ayetler aşağıdaki kavramlardan hangileri ile ilgilidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısa çizgi (-) yanlış kullanılmıştır? İzlenen yol, yöntem, örnek alınan uygulama, gidişat demektir. Hz. Peygamberin (s.a.v.); iman, ibadet, ahlak ve sosyal ilişkilerin tamamını kapsayan söz ve davranışlarına denir. İslam dinin temel kaynaklarından biridir. Dünya Güneş ve Ay'ı büyükten küçüğe doğru sıralarsak hangi seçenek doğru olur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir