S:1

Aşağıdaki cümleler doğruysa başına (D) yanlışsa (Y) koyunuz
(......) Haccın vakti ile Ramazan Bayramının vakti aynı zamana denk gelir.
(......) İhram, Veda tavafı ve Vakfe haccın farzları arasında yer alır.
(......) Hac, insanlar arasındaki makam ve mevki farkını artırır.
(......) Hac, hicretin 8. yılında Müslümanlara farz kılınmıştır.

Aşağıdaki cümleler doğruysa başına (D) yanlışsa (Y) koyunuz(......) Haccın vakti ile Ramazan Bayramının vakti aynı zamana denk gelir.(......) İhram, Veda tavafı ve Vakfe haccın farzları arasında yer alır.(......) Hac, insanlar arasındaki makam ve mevki farkını artırır.(......) Hac, hicretin 8. yılında Müslümanlara farz kılınmıştır. sorunun cevabı "YYYY" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Mahalledeki çocuk parkında oyun oynarken seyyar satıcı Yasine zorla pamuk şeker satmak istiyor.Yasin, bu durumda aşağıdaki numaralardan hangisini aramalıdır? Yazın giydiğimiz kıyafetler, oldukça ince kumaşlardan yapılmıştır. Bunun için çabuk yıpranabilir. Bu gibi giyim eşyalarının yıkanırken yıpranmamasına dikkat edilmelidir. İpeklilerden ince yünlülere, naylonlardan daha başka suni kumaşlara kadar her türlü yazlık elbisenin kendisine göre birer yıkanma usulü vardır ve bu usullere uyulması şarttır. Ayrıca bu eşyalar saklanmak üzere dolaba, sandığa konmadan önce iyice temizlenmelidir.Bu metinde ‘‘yazlık kıyafetler ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Bir pastanede poğaçalar 75 kuruşa, simitler 85 kuruşa satılmaktadır. Yakup , bu pastaneden 4 tane poğaça, 5 tane simit almış ve geriye 1200 kuruş parası kalmıştır.Buna göre,Yakup'un alışverişten önce kaç kuruş parası olduğunu veren matematik ifadesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Arap Kabilelerinin heyetler halinde Medineye geldiği ve Efendimize tabi olduğu seneye ne ad verilir? Avrupa Topluluğu (AT) aşağıdaki hangi antlaşma ile Avrupa Birliği (AB) olarak yapılandırılmıştır? 9 topum vardı. 6 top daha alırsam toplam kaç topum olur? Aşağıdakilerden hangisi Tanzimatla edebiyatımıza giren yeni türlerden biri değildir? Dolaşmak için bir baştan bir başa dünyayıAk bulutlarla yoldaş olmak dilerim Bu dizelerde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerin hangisinde kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi uzlaşı sürecine katkı sağlayan unsurlardan değildir? Aşağıdakilerden hangisi eylemin şu anda yapıldığını bildiren zamana denir? Cumhuriyetçilik ilkesi; seçme ve seçilme hakkının tüm vatandaşlara verilmesini ve yönetimde eşitliği esas alır.Buna göre ‘‘Cumhuriyetçilik ilkesinin aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ilişkili olduğu söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi umre ibadetinde yer almaz? Akdeniz bölgesinin çatısı Toros Dağları tarafından meydana getirilmektedir. Dağlar bazı yerlerde denize sokulur, kayalık ve az girintili çıkıntılı bir kıyı üzerine dikine inerler. Bazı yerlerde ise kıyı çizgisi ile dağ sınırları arasına Adana Ovası gibi geniş düzlükler girer. Bu bölge, özelliğini kendine komşu olan ılık denizden alır. Fakat denizin etkisi yüzey şekillerine ve yükseltiye göre değişir.Bu parçada kullanılan anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi daha az sözcükten oluşmuştur? Kuran-ı Kerimde ve Peygamberimizin hadislerinde ibadet olarak kabul edilen davranışlar belirtilmiştir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi ibadet olarak kabul edilemez. Hangisi "-lık" ekiyle türememiştir? 112 Acil Yardım merkezi arandığında hangi bilgiye gerek yoktur? 3500 liralık çamaşır makinesinin 1400 lirasını peşin verdik. Kalanını 12 taksitle ödediğimiz için, her taksit kaç lira olur? Geçmiş zamanda yaşamış canlıların yer kabuğu kayaçları içindeki kalıntıları veya izlerine ne denir ? Aşağıdaki varlıklardan hangisi cansız varlıklara örnektir? Aşağıdakilerden hangisi tasavvuf alanında eser vermemiştir? Aşağıdaki durumlardan hangisi anlaşmazlıklara neden olmaz? Çevresi 84 cm, uzun kenarı 30 cm olan dikdörtgenin bir kısa kenarı kaç cm dir? Millî Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesine göre yıllık izinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Gönderilen bütün peygamberlerin insanlara bildirdiği en temel inanç prensibi aşağıdakilerden hangisidir? İki el, gövdeme ağır bir balta ile vuruyordu. Cümlesinde hangi kelimenin tek başına anlamı yoktur? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Kültür ve uygarlık kavramları düşünüldüğünde aşa- ğıdakilerden hangisi kültüre örnek gösterilebilir? Jackson : - - - -?Jonathon : I am the only child. T.C. Anayasasına göre özel durumlar hariç olmak üzere toplu olarak işlenen suçlarda yakalanan veya tutuklanan kişiler, tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç en çok kaç gün içinde hâkim önüne çıkarılır? Aşağıdakilerden hangisi ödemeler dengesinde yer alan değerlerden biri değildir? Aşağıdaki ihtiyaç ve meslek eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Avrupa kaynaklarında Tanrının kırbacı olarak bilinen ve ismi efsanelere konu olan Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir? Bir ay içinde aşağıdakilerden hangisi değişmez? Aşağıdaki hayvanlardan hangisi geçmişte haberleşmede kullanılmıştır? 2·10+7·1+5·0,1+3·0,01+4·0,001 = ?Çözümlenmiş hali yukarıda verilen ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Gök cisimlerinin hareketlerının incelendiği yer aşağıdaki isimlerden hangisiyle bilinir? Aşağıdakilerden hangisi kasidenin bölümlerinden biri değildir? Psikodinamik yaklaşımın temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir