S:1

Aşağıdaki ifadelerden hangisi haccın insana kazandırdığı bireysel faydalardan değildir?

Aşağıdaki ifadelerden hangisi haccın insana kazandırdığı bireysel faydalardan değildir? sorunun cevabı "Müslüman arasındaki kardeşlik duygusunu artırır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Belgin,mutfakta yemek hazırlarken gaz kokusu alıyor. Ocağa baktığında ocağı açık unuttuğu fark ediyor.Yukarıdaki olayla ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Kullandığımız kurşun kalemin bize ulaşıncaya kadar geçirdiği evrelerin sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir? * Aileler arasında çıkan anlaşmazlıklar* Küçük parçalı ve birbirinden uzak tarım topraklarının varlığıo Hayvanlar için yeni otlak ve barınak ihtiyacının oluşmasıVerilenlerin tamamı aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işaretleri yanlış kullanılmıştır? (5x10)+(2x100)+(8x1) ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Divan edebiyatıyla ilgili aşağı-dakilerden hangisi yanlıştır? Hz. Süleyman ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? En çok elma kayısı nar ve erik severim Sebzelerden ise domates biber sevdiklerim arasındadır.Cümlesinde kaç tane virgül kullanmak gerekir? Orucunu mazeretsiz olarak bozanların cezası aşağıdakilerden hangisidir? 5,216 ondalık gösterimi sayı doğrusunda hangi iki ondalık gösterim arasında yer alır? Aşağıdakilerden hangisi evde uymak zorunda olduğumuz kurallardan biridir? Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminde İcmaın gerçekleşme şartlarından biridir? "75 089 635" sayısının basamak değeri en büyük rakam ile birler bölüğündeki basamak değeri en küçük rakamın toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Mehtap: - - - - ?Carol : I usually make a phone call or I speak face-to-face. Mıknatıs aşağıdakilerden hangisini çekemez? (1) Yayla, Orta Anadoluda dağların düzü demek- tir. (2) Yaylanın üstünden bütün tarih geldi, geçti; destanlar suyunu içti; masallar koynunda büyüdü.(3) Yayla adamı, toprağı gibi dışından sönük, için- den uyanıktır. (4) Yaylanın sesi kuru, gözü boş fakat içi yanık, türküsü yaşlıdır. Bu paragrafta numaralanmış cümlelerden hangisi anlatımın akışını bozmuştur? 798 sayısının sayı değerleri toplamı kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel isim yazılırken yanlışlık yapılmıştır? Yakmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır? Yaşadığımız dünyaya karşı taşıdığımız sorumlulukları fark etmemiz için en ideal zamanlar ilk çocukluk yıllarımız. Yere çöp atmama, ağaçların dallarını kırmama, çiçekleri koparmama gibi birçok şey bu dönemde edindirilir. Bunda en büyük pay kitaplara ait.Eğitim Uzmanı Bilge Buhan Musa, geri dönüşüm üzerine çıkardığı dört yeni hikâye kitabıyla Içocuklara çevre bilinci kazandırmayı hedefliyor. Bilge Buhan Musa, doğanın nasıl korunabileceğini kitaplarında verdiği yöntemlerle somutlaştırıp çocukların bunu davranışa kolayca dönüştürebileceklerini IIBu metinden aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılamaz?belirtiyor. Eğitimci yazarın yayımlanan hikâye serisi, çocukların kitaptaki kahramanlarla empati kurmalarını sağlıyor ve gezegenimize karşı sorumluluklarını yerine getirmelerine aracı oluyor. Bu hikâye IIIserisi dört farklı kitaptan oluşuyor. Yaşlı Çınar Ağacında kâğıdın, Meraklı Yeşil Şişede camın, Beyaz Plastik Bardakta plastiğin geri dönüşümü anlatılıyor. Geri Kazanım Atölyesinde ise kullandığımız eşyalardan geri dönüşüme gitmeden ne şekilde faydalanabileceğimiz dile getiriliyor. IV If you - - - - harder, you - - - - be more successful. 60dan başlayarak ileriye doğru ikişer ikişer sayarken 4.saymada hangi sayıyı söyleriz? Bilimsel sınıflandırmada türden aleme doğru gidildikçe,I. Tür sayısıII. Ortak gen sayısıIII. Canlı çeşitliliğiIV. Protein benzerliğiverilen özelliklerden hangilerinde artış gözlenir? İzotonik ortamda bekletilen bir bitki hücresi hipertonik ortama alındığında,I.Hücre çeperi ile hücre zarı arasındaki boşluk artar.II. Osmotik basıncı artar.III. Turgor basıncı artar.değişimlerinden hangileri meydana gelir? Türkiye Cumhuriyetinde;I. AnayasaII. TBMMIII. Türk lirası verilenlerden hangileri bağımsızlık sembollerindendir? Yasama sorumsuzluğuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aile bireyleri arasındaki ilişki neye dayanır? Aşağıdakilerden hangisi topluma katkı sağlamaz? Ülkemizde aşağıda verilen yerlerin hangisinde heyelan görülme olasılığı diğerlerine göre daha yüksektir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat yoktur? Başka bir uğraşınız var mı? cümlesinde altı çizili olan sözcüğün yerine aşağıdaki sözcüklerden hangisini yazabiliriz? Hz. Muhammed (sav.) gençlik yıllarında, Mekkenin ileri gelenleri tarafından kurulan Erdemliler Topluluğuna katılmıştır. Bu topluluğun amacı, haksızlığa uğrayanlara yardımcı olmak ve onları korumaktır.Hz. Muhammedin (sav.) bu topluluğa katılması aşağıdaki özelliklerinden hangisine örnek oluşturur? Sahip olduğumuz nimetleri bize verdiği için Allaha (c.c.) teşekkür etmek, ona şükran ve minnet duygularımızı ifade etmeye ne denir? Aşağıdakilerden hangisi Türkiyede uygulanan ekonomi politikalarının amaçlarından biri değildir? C_f_eeYukarıdaki kelimenin eksik harflerini işaretleyiniz? Hazine bonosu ya da tahvilinin üzerinde yazan faiz oranına ne denir? Aşağıdaki olaylardan hangisinde ışığın kırılması etkili değildir? 608 sayısının 9/19' u kaçtır? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde kesme işareti kullanılmalıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir