S:1

Gözleri bağlı olan Mehmet'in eline bir madde veriliyor ve özelliklerini belirtmesi gerekiyor. Buna göre hangi özelliği söyleyemez?

Gözleri bağlı olan Mehmet'in eline bir madde veriliyor ve özelliklerini belirtmesi gerekiyor. Buna göre hangi özelliği söyleyemez? sorunun cevabı "Renk" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte en önce gelir? Windowsta yardım menüsünü açan tuş hangisidir? Bir ülkede yayın yapan kuruluşların belli ilkeler doğrultusunda yayın yapmalarını sağlamak amacıyla denetlenmeleri gerekir. Ülkemizde,televizyon ve radyo kanallarını denetleme yetkisine sahip olan devlet kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir? Bozunma sonucunda maddeler eski hâline dönemez. Aşağıda verilen maddelerden hangisinde ısı verildiğinde bozunma olmaz? Yazar, güçlü bir gözlem gücüne sahiptir. Gözlediklerini, izlenimlerini güzel ve etkileyici bir üslupla anlatır. Hayata bakış açışı gerçekçidir. Hayatın iyi ve kötü yönlerini birlikte ele alır.Yukarıdaki parçada yazarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Mekkeden Medineye göç eden Müslümanlara kucak açan, onlara yardımcı olan Medineli Müslümanlara ne ad verilir? Günde 5 ekmek tüketen bir aile 480 ekmeği kaç günde tüketir? Dünya üzerinde nüfusun dengesiz dağılımında doğal ve beşeri faktörler etkili olmuştur.Aşağıdakilerden hangisi nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan beşeri faktörlerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülük, millî egemenliğe dayalı bir devleti öngörür. yargısını destekleyici niteliktedir? Immanuel Kanta göre bilgilerimizin kaynağı, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerin hangisinde fiilimsi (eylemsi) kullanılmıştır? Aşağıdakilerin hangisinde fiil, olumlu soru şeklinde çekimlenmiştir? Bir öğretmen deney yapmak üzere fasulye tanelerini, öğrencileri sıralayarak ilk öğrenciye 3, sonraki her öğrenciye bir öncekinden 2 fazla vererek dağıtıyor. n. sıradaki öğrencinin kaç fasulye aldığı, aşağıdaki hangi ifade ile bulunur? Kişi yaptığı işi seviyorsa, o alanda yeteneği de varsa başarılı olma olasılığı yüksektir. Bu da kişide doyum sağlar, kendini gerçekleştirme umudunu güçlendiren insanın ruh sağlığı da iyi olur.Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? I.Aslan, kaplumbağa evcil hayvanlardır.II.Hayvanların gücünden yararlanırız.III.Hayvanların derisinden yararlanırız.IV.Tilki ve ayının yününden yararlanırız.Yukarıdaki bilgilerden kaç tanesi doğrudur? I. mumII. gaz lambası III. ampulIV. kandilMekânların aydınlatılmasında yukarıdaki araçların kronolojik sıralanışı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? I. Olay yeri değerlendirilmeliII. Kırıklara yerinde müdahalede bulunulmalıIII. Kazazede mümkün olduğunca sıcak tutulmalıIV. İlk yardımcıdan önce kazazedenin güvenliği sağlanmalıGüvenli bir ilk yardım uygulaması için yukarıda verilenlerden hangileri yapılmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi sindirime yardımcı bez / organlardan birisidir? Lucy : Who is your favourite actor?Mona: Certainly, Johnny Depp. I think he is the best actor.Lucy : Oh, I dont think so. Why do you like him somuch? To me, he is - - - -. Hangisi hem hece hem de kelimedir? Allah; bitki, insan ve hayvanların yaratılışını biyolojik yasalara bağlı kılmıştır.Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi biyolojik yasalara örnek olarak gösterilemez? En eski sav örneklerimiz aşağıdaki eserlerin hangisinde yer almaktadır? Aşağıdakilerden hangisi bir grup oluşturmaz? Bir grupta veya işte bir kimseye düşen göreve ............ denir.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi temel ihtiyaçlarımızdan hangisi değildir? Hangi sayı örüntüsünün artış miktarı farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı değildir? Kurtuluş Savaşında düşmanlarla neden savaşıldı? I. Ağız ve burun üç kez yıkanırII. Yüz, üç kez yıkanırIII. Eller bileklere kadar üç kez yıkanırIV. Sağdan başlamak üzere kollar dirseklerle beraber üç kez yıkanır.Abdestin alınışı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru sıralanmıştır? Toplumda, insanlar arası ilişkilerde uyulması gerekli incelik kurallarını,davranış kalıplarını, adap ve âdetleri ifade eder.Sözü edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Orhun Yazıtlarının özelliklerinden biri değildir? Tasdik kelimesinin eş anlamlısı nedir? I- Harp AkademisiII- Selanik Askeri RüştiyesiIII- Manastır Askeri İdadisiIV- Harp OkuluMustafa Kemalin öğrenim gördüğü okulların kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bir kötülüğü elle düzeltmektir? 711 – 300 = ?Yukarıda verilen çıkarma işlemini zihinden yaparsak sonucu kaç olur? Aşağıdaki nesnelerden hangisinin ismi yanlış yazılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi mikropların gelişmesine elverişli yerlerden biridir?1- güneş gören yerler.2- havası kirli yerler.3- pis sular. Alfabemizin son harfi hangisidir? Yüce Allahın her şeyi yaratırken yalnızca Ol! demesi Onun hangi özelliğini vurgulamaktadır? Gebelik düşünüldüğünde aşağıdaki konuların hangisinde hekime danışılması gerekmez? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir