S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır? sorunun cevabı "Aklına estikçe konuşuyordu." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi Hz. İsa(a.s.) ile aynı tarihlerde doğmuş olan, Hz. Zekeriyanın(a.s.) oğlu olan peygamberin adıdır? ................................., atmosferde meydana gelen hava olaylarının oluşumunu ve değişimini inceleyen bilim dalıdır. Noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Tarih bilimi ile ilgi olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan anlamda kullanılmış bir sözcük vardır? Aşağıdakilerden hangisi hava kürede görülmektedir? Ramazan orucu ne zaman farz kılınmıştır? Aşağıdaki kelimelerden hangisi çoğul isim değildir? Vitaminlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? I. Tek heceli dillerdeki sözcüklerde çekim eki yoktur.II. Türkçe, İngilizce ile akraba dillerdendir.III. Türkçe, yapı olarak çekimli bir dildir.IV. Çekimli dillerde sözcüğün kökü değişikliğe uğrar.Numaralanmış cümlelerin hangilerinde bilgi yanlışı vardır? Amy: Where were you last weekend?Sue: I was at the - - - - . I bought some magazines. Aşağıdakilerden hangisi yarı saydam bir maddedir? Aşağıdakilerden hangisi eğitim sosyolojisinin öğretmen ve eğitimcilere sağladığı yararlardan biri değildir? Darası 150 gram olan şişenin içine bir miktar nohut konulduğunda bürüt kütle 870 gram oluyor.Buna göre mercimeğin kütlesi kaç gramdır? 1982 Anayasasının 2. maddesindeki Türkiye Cumhuriyetinin sosyal bir hukuk devleti olduğu vurgusu, aşağıdaki hangi Atatürk ilkesiyle doğrudan ilişkilendirilebilir? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı ve üyeliğine en az kaç yıl süreyle öğretmenlik yapmış olanlar seçilebilirler? Üç kurabiye ve çilekli pasta yedim. Cümlesinde hangi sözcükler sıfattır? Birinci Dünya Savaşı öncesi Almanya ile Fransa Arasındaki sorun aşağıdakilerden hangisidir. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi anlam yönünden diğerlerinden faklıdır? Ülkemizin bugünkü sınırlarının çizildiği ve bağımsızlığını kazandığı anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? I. Besinleri sindirim salgılarının etkisiyle küçükyapı birimlerine ayırır.II. Besinlerin emilerek kana geçmesini sağlar.III. Besin posaları içindeki suyu emer.Yukarıda verilenlerden hangileri ince bağırsağıngörevlerindendir? Sıcak çarpması sonucu oluşan bitkinliğin esas sebebi aşağıdaki durumlardanhangisidir? 4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre Yetkili merci, soruşturma izni konusundaki kararını zorunlu hallerde kaç günü geçmemek üzere bir defa uzatabilir? Molly : Can you play chess?Danny : No, I - - - -, but I - - - - play checkers. Bir gruba üye olan kişinin aşağıdakilerden hangisini yapması doğru değildir? Osmanlı-Safavi savaşı hangi tarihte olmuştur? I. Mutluluğu engelleyen şeylerden biri, çok fazla mutluluk beklemektir.II.Mutluluk öyle bir servettir ki bölüşüldükçe çoğalır.III.Bilge ve iyi olmadıkça kimse mutlu olamaz.IV.İnsan en azla yetindiği zaman mutludur.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır? Gazetecilerden kelimesinin kökü aşağıdakilerden hangisidir? hanımelikalemliktankYukarıdaki sözcüklerden hangisinin hece sayısı fazladır? Aşağıdakilerden hangisi E-Devletin faydaları arasında yer almaz? Malazgirt Savaşından sonra Türkleşmeye başlayan Anadoluda yüzyıllarca Türk, Ermeni ve Rumların birlikte serbestçe yaşamasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? E-Devletin web site adresi aşağıdakilerden hangisidir? Haftada 150 Kr para biriktiren bir öğrenci bir ayda kaç TL para biriktirir? 58904 doğal sayısının çözümlenmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda memurlara ilişkin yasaklardan biri değildir? Aşağıdaki tümcelerin hangisinde eş sesli ( sesteş ) bir sözcük yoktur? Milli Mücadele döneminin en önemli savaşların yapıldığı cephe olup bu cephede Yunanlılarla savaşılmıştır. Buna göre yukarıda anlatılan cephe aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? Yemek çok güzel olmuş. Cümlesinin kelime ve hece sayısı kaçtır? Devletin vatandaşlara karşı yükümlü olduğu görev ve hizmetler ile vatandaşların devlete karşı olan görev ve hizmetlerinin karşılıklı olarak elektronik iletişim ve işlem ortamlarında kesintisiz ve güvenli olarak yürütülmesine ne denir? Aşağıdakilerden hangisi farklı bir amaçta kullanılır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir