S:1

Aşağıdaki atasözlerin hangisinde karşıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmamıştır?

Aşağıdaki atasözlerin hangisinde karşıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmamıştır? sorunun cevabı "Sakla samanı gelir zamanı." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Küçük evi boyamışlar. Cümlesindeki ön ad varlığı hangi yönden nitelemektedir? Aşağıdaki doğal sayılardan iki tanesi 20 ye yakındır. Hangisi bunlardan değildir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökü eylem(fiil) soyludur? Aşağıdakilerden hangisi Haccın toplumsal faydası ile ilgili bir yargıdır? • Dünyanın en zengin doğal yaşam alanlarıdır.• Yıllık yağış miktarı ve sıcaklık ortalaması yüksektir.Yukarıda bazı özellikleri verilen bölge aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi insanların haberleşmek için kullandıkları teknolojik araçlardan biri değildir? 1 dakikada 30 sözcük okuyan Ömer, 5 dakikada kaç kelime okur? Bir şeye karşı duyduğumuz ilgiye .................. , mutlaka karşılamamız gereken isteklerimize...............denir. Boşluğa sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Allah (c.c.) tarafından, insanları doğru yola ulaştırmak için görevlendirilen kişilere ne ad verilir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde farklı anlamlara gelen kelimelerden biri (eş sesli) kullanılmıştır? Osmanlı Devleti ilk dış borcunu aşağıdaki devletlerden hangisinden almıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapım eki almış sözcük yoktur? Birler bölüğünde 345, binler bölüğünde 27 olan sayı hangisidir? Laik bir devlette aşağıdakilerden hangisi görülmez? I.Savaş geniş bir alana yayılmıştır. II.Savaşın süresi uzamıştır III.Fransa savaştan çekilmek zorunda kalmıştırYukarıdakilerden hangisi veya hangileri Osmanlı devletinin 1.dünya savaşına girmesinin getirdiği sonuçlardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi tüm mezheplerin üzerinde birleştiği İslamın temel unsurlarından biri değildir? Ayşenin kütlesi 35 kgdır. Fatmanın kütlesi ise Ayşenin kütlesinden 8 kg fazla olduğuna göre; ikisinin kütleleri toplamı kaç kgdir? "Kaçırmak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamda kullanılmıştır? Hangi sözcükte, dört sesten oluşan bir hece vardır? Ermeni kiliseleri hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde almak sözcüğü Bu küp on kilo bal alır. cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır? Hz. Muhammede vahiy meleği tarafından söylenen ilk söz neydi? İklim geniş bir bölge içinde hava olaylarının uzun yıllar boyunca gösterdiği ortalama durumdur.Aşağıdaki ifadelerden hangisi bir yerin iklimini tarif etmez? Gökleri yedi kat üzerine yaratan odur. Rahmânın bu yaratmasında bir düzensizlik bulamazsın. Bulmak için gözünü tekrar çevir bak; ama göz umduğunu bulamayıp bitkin ve yorgun düşer. Mülk suresi, 3-4Ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? Aşağıdakilerden hangisi doğa olayı değildir? Gizems exam results are - - - - than Çınars. Aşağıdakilerden hangisi özel konuma girmez? Sürmeler çekmiş gözüne Kanmaz avcının sözüne Tüylerine kına yakmış Düğüne mi gider keklikYukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangisi vardır? Aşağıdakilerden hangisi sıfattır? Bir elektrik devresinde akımı açıp kapayan devre elemanı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi sınıfta bulunması gereken araç gereçlerden biri değildir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıda belirtilen boş kadrolardan hangisine açıktan vekil atanamaz? Güliz'in nabız atım sayısı bir anda artmaya başlamıştır. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz? Engelliler Haftası ne zaman kutlanır? XVII. yüzyılda Osmanlı Devletinde isyanların yaşanması ve savaşlardan başarısızlıkla dönülmesi aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamaz? "Köpek ile kulübe" arasında bir ilişki vardır. Aslan ile aşağıdakilerden hangisi arasında buna benzer bir ilişki vardır? Aşağıdaki tümcelerin hangisinde soru anlamı adılla sağlanmıştır? Hangisi sağlıkla ilgili bir araçtır? Çeyiz ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi kültürümüzde yoktur? 4 köşesi 4 kenarı vardır.2 uzun 2 kısa kenarı vardır.Karşılıklı kenar uzunlukları eşittir.Yukarıda bilgileri verilen şekil hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir