S:1

"Gece gündüz durmadan çalışıyordu." cümlesinde altı çizili kelimeler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

"Gece gündüz durmadan çalışıyordu." cümlesinde altı çizili kelimeler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? sorunun cevabı "zıt anlamlı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
He - - - - at home when I called him two hours ago. Hz Peygamberin vefatından sonra halife olan ve bütün yalancı peygamberleri yok ederek İslam'ı hâkim kılan, Hz. Peygamberin kayınpederi de olan yüce sahabinin adı nedir? Sosyal paylaşım sitelerinde kayıt esnasında ve sonrasında tüm _____________________ paylaşmayınız. Profilinize ait gizlilik ayarlarını gözden geçiriniz ve herkesin ________________________ görmesini engelleyiniz.Boş bırakılan yerlere yazılması gereken tek bir sözcük aşağıdakilerden hangisidir? ​Tük Patent Enstitüsü,......................... bağlı bir kamu kuruluşudurYukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Haccın fazlarından olan Vakfe hangi seçenekte tanımlanmıştır?A) Kurban Bayramından bir gün önce Arafat denilen yerde bulunmakB) Safa ve Merve tepeleri arasında yedi defa gidip gelmekC) Hacerül-Esved denilen taşı selamlamakD) Kabeyi tavaf etmek Aşağıdakilerden hangisi zıt anlamlı kelime çifti değildir? Hac ibadeti yerine getirilirken, Hacer annemizin,oğlu İsmail için su arayışının sembolik olarak canlandırılmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? Kesmek kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır? Sevdiklerinizle olmanın verdiği mutluluk ve gerçekleştirmek isteyip de korkularınız, endişeleriniz yüzünden bugüne kadar gerçekleştiremediğiniz düşleriniz sizin yaşamınızdaki kırlangıçlarınızdır. Onlar bir gün uçup gidecek hayatınızdan. O gün geldiğinde kırlangıçları- nızın ardından Keşke... demek istemiyorsanız avucunuzdan kaçıp gitmeden onların değerini bilin.Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Sıfır ve cebir kavramlarını matematiğe kazandıran, yazdığı cebir kitabı XVII. yüzyıla kadar Avrupa üniversitelerinde okutulan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? I. Gliserol ile yaptıkları bağ çeşidiII. Oda sıcaklığında katı olmalarıIII. Hayvansal kaynaklı olmalarıDoymuş ve doymamış yağ asitleri ile ilgili yukarıda verilenlerden hangileri ortaktır? Tanzimat Döneminde karşılaşılan yeni kültür ve yaşam biçimi, var olan Doğu kültür dairesindeki yaşam biçimi ve geleneklerle gelişmiş, hayatın her alanında ikilik ve karşıtlık yaratmıştır. Bu durum da eserlere alaturka ve alafranga olarak yansımış, dönemin eserlerinin büyük bir kısmında bunların karşılaştırılması ele alınmıştır.Bu parçadan Tanzimat Dönemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Farklı görüşlere sahip kişilerin bir araya gelerek bir konuyu çözümlemek, kendi görüşlerini açıklamak, karşı tarafın zayıf noktalarını aramak için yaptıkları söyleşmeye - - - - denir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıda verilenlerden hangisi işletmenin özel amaçlarından biridir? Aşağıdakilerden hangisi destek ve hareketi sağlayan yapılardan birisi değildir? Memleket mutlaka çağdaş, uygar, yepyeni olacaktır.Bizim için bu hayat davasıdır. Diyen Atatürk Türk milletinin refah seviyesinin yüksek olmasını istemiştir. Buna göre Atatürkün hangi kişisel özelliğinden bahsedilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi ,karşılaştığımız sorunlara hak ve özgürlükler temelinde çözüm bulabilmek için başvurabileceğimiz kurumlardan biri değildir? Bir eserin, bir sorunun, bir olayın özelliklerini, en ince ayrıntılarını araştırarakgöz önüne seren yazı türüne ne ad verilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Aşağıdaki doğal sayılardan hangisi basamak sayısı bakımından diğerlerinden farklıdır? Gözlükçüler sözcüğünü tekil yapmak için hangi eki çıkarmak gerekir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde varlığın şeklini belirten bir sözcük kullanılmıştır? 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre gazete yoluyla yapılacak ilanlarda ilk ilan ile ihale günü arası kaç günden az olamaz? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır? 29 çiçeğim vardır. 2 düzinesini satınca geriye kaç çiçek kalır? Türkler için sınır boylarında Avasım adı verilen şehirleri oluşturan devlet aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi namaz kılmak için kişide bulunması gereken şartlardan biri değildir? I. Sürücülerin rastgele korna çalmasıII. Sanayi ve fabrikalardan çıkan rahatsız edici seslerIII. Evlerde televizyonun ve müzik aletinin sesinin fazla açılmasıYukarıdaki durumların hangileri gürültüye neden olur? Aşağıdakilerden hangisi klasik Türk şiiri nazım biçimlerinden biri değildir? Bir okulda 36 sınıf vardır. Her sınıfta 25 öğrenci vardır.Okuldaki öğrencilerin 396sı erkektir. Buna göre okulda kaç kız öğrenci vardır? Hangi seçenekte karşıt anlamlı sözcükler kullanılmamıştır? Park hâlindeki araca çarpan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? ........................... ve ....................... oyun oynamak için güvenli olmayan yerlerdir. Cümlesinde noktalı yerlere aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangileri gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük ‘ ünsüz yumuşaması na örnek olamaz? Aşağıda ses ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır? Bir şeyin imkânsız olduğuna inanırsanız, aklınız bunun neden imkânsız olduğunu ispatlamak üzere çalışmaya başlar. Bir şeyi yapabileceğinize gerçekten inanırsanız, aklınız bu sefer de yapmak istediğiniz şey için çözüm üretmeye başlar...Bu parçanın konusu dikkate alındığında, üç nokta ile belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi sunum sırasında yapılması gerekenlerden biridir? İslam medeniyetindeki vakıflar, aşağıdaki- lerden hangisinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır? Waitress :How do you like your steak?Ceyda :- - - -, please. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir