S:1

Hangi kelimenin zıt anlamlısı yoktur?

Hangi kelimenin zıt anlamlısı yoktur? sorunun cevabı "maske" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Rüzgâr sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi isim tamamlaması değildir? 10dan ileriye doğru ikişer ritmik sayarken 18den sonra hangi sayıyı söyleriz? Aşağıdakilerden hangisi İkinci Yeni şairlerinden değildir? Hangisinde sayı sıfatı yoktur? Aşağıdakilerden hangisi bilişim suçu değildir? "Koşuyor" eyleminin soru biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ayetlerden hangisi hem maddi hemde manevi temizlik ile ilgilidir? "Bazıları okul şölenine gelmedi." Cümlesinde altı çizili zamirin türü nedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde de (da) doğru yazılmıştır? Ahmet beyin aylık geliri 1500₺dir. Ev kirası 450₺ olduğuna göre , gelirinin yüzde kaçını kira olarak vermektedir? Aşağıdakilerden hangisi, mimarinin kullanılış amacına göre yapılan bir gruplandırmadır? They - - - - a bike when they were young. Sağ kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ses düşmesine örnek yoktur? Aşağıdakilerden hangisi Ural - Altay dillerinin özelliklerinden değildir? Görmek sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde anlamak, kavramak anlamında kullanılmıştır? Sitoplazmada bulunan ve beslenme, solunum, boşaltım gibi yaşamsal faaliyetleri gerçekleştiren yapılara ............... denirCümlede boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? İslam Devleti´nin temelleri, aşağıdaki olaylardan hangisinin sonunda atılmıştır? Clara : - - - -?Beren : I use it to do shopping and search for information. İsmail 14 yaşındadır. Dedesinin yaşı İsmailin yaşının 5 katı kadardır. Buna göre İsmail ile dedesinin yaşları toplamı kaçtır? Uçurtma yapmak için aldığım 6 metrelik ipin, 426 santimetresini kullandım.Geriye kaç cm ip kalmıştır? Aşağıdaki illerimizin hangisinde bor yatakları bulunmaz? Floresan lambadan daha uzun ömürlü olan lamba............................Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Hz Adem (as) den Hz. Muhammed (sav.)e kadar gönderilen peygamberlerin insanlara öğrettikleri inanca ne ad verilir? Hücre döngüsü G1,G2 ve M kontrol noktalarında dur ya da devam et sinyalleri ile denetlenir.Buna göre bir hücrenin mitozu sırasında aşağıdakilerden hangisi dur sinyalinin verilmesine neden olur? İnsanın sahip olduğu iyi, güzel huy ve davranışlara ne ad verilir? Uzun boylu olmak için her gün süt içiyorum. cümlesinde boyun durumunu belirten kelime aşağıdakilerden hangisidir? Tarafsız deney ve gözlemlerle elde edilen düzenli bilgi birikimine ne ad verilir? "En sevdiğiniz renk hangisidir?" Sorusuna verilecek yanıt aşağıdaki veri tiplerinden hangisine örnek gösterilebilir? Aşağıdaki yerlerden hangisinde nüfus kalabalıktır? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi teknolojiyi bilinçsizce kullanmayı anlatır? 1- başarır 2 - her 3- çalışan 4– zamanKelimeleriyle oluşacak anlamlı ve kurallı cümle sıralaması hangisidir? Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda!Dizelerinde geçen şüheda sözcüğünün anlamı hangisidir? Mehmetin 19 cevizi vardı. Ahmet in cevizi Mehmetin cevizinden 8 fazladır. İkisinin cevizleri toplamı kaçtır? Bir konuda karşıt düşüncelerin savunulmasına ne denir? (I) Bilgisayarın bilim dalları içindeki yeri, bilimsel araştırmalara getirdiği yenilikler, edebiyat araştırmaları ve edebiyat için de geçerli olabilir. (II) Bu yeni teknikler, edebiyatta da kullanılabilir. (III) Sanat dallarında kullanılan yeni teknikler; öncelikle resim, grafik, müzik ve mimari gibi alanlarda kendini göstermiştir. (IV) Nasıl ki en mükemmel programlar ve PC tasarımları orijinal bir tablo meydana getirmezse veya bir beste oluşturmazsa, bilgisayardan da bir edebî eser yazması beklenemez ancak edebî çalışmaları güçlendiren bir araç olarak bu sihirli makine çok önemli bir gelişme oluşturabilir. (V) Bu konuda en büyük yardımcımız, edebiyat eserlerindeki kurgu dünyası ile bilgisayar ortamındaki sanal dünyanın müştereklerine varabilmektir.Bu parçanın anlamlı bir bütün oluşturması için aşağıdaki değişikliklerden hangisinin yapılması gerekmektedir? Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerden hangisi türemiştir? 38 lira para biriktirdim. 20 lira ablam verdi. 100 lira para biriktirmek için kaç liraya ihtiyacım var? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir