S:1

Nas suresi kaç ayetten oluşmaktadır?

Nas suresi kaç ayetten oluşmaktadır? sorunun cevabı "6" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
25 litrelik limonata 250 ml bardaklara boşaltılıyor. Kaç bardak limonata olur? Kur-an ‘ı Kerim ‘in indirilmeye başlandığı gecenin adı nedir? Türkiye Cumhuriyeti Devletinin en uzun süre kul- lanılan anayasası, aşağıdakilerden hangisidir? Kuranı Kerim kim tarafından kitap haline getirilmiştir? "Tanrı gibi gökte olmuş Türk Bilge Kağanı, bu zamanda oturdum. Sözümü tamamen işit. Bilhassa küçük kardeş yeğenim, oğlum, bütün soyum, milletim güneyindeki Şadpıt beyleri kuzeydeki Tarkat, Buyruk beyleri, Otuz Tatar, Dokuz Oğuz beyleri milleti! Bu sözümü iyice işit, adamakıllı dinle!"Bu metnin anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir? Filizin 78 lirası vardı. 2/6' sini kardeşine verdi. Filizin kaç lirası kaldı? Aşağıdaki cümlelerin başına cümlede verilen ifadeler doğruysa D, yanlışsa Y yazınız. ( ) Türkiye topraklarının büyük bir bölümü deprem riski altındadır.( ) On dokuz yaşına kadar her insan çocuk sayılır.( ) Bireyler üzerine düşen görevleri ve işleri zamanında ve istenilen şekilde yerine getirmek zorunda değildir.( ) Bireyin kendisini ilgilendiren kararları alarak uygulayabilmesi onun özgürlüğüdür.( ) Ambalajlı gıda ürünlerinde üretim ve son kullanma tarihine bakmalıyız. Motor çalışır durumda iken marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir? I. Meşru müdafaa hâliII. Bir ayaklanma veya isyanın bastırılmasıIII. Bir tutuklu veya hükümlünün kaçmasının önlenmesiIV. Yakalama ve tutuklama kararlarının yerine getirilmesiT.C. Anayasasına göre herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Ancak yukarıdaki durumların hangilerinde meydana gelen öldürme fiilleri bu hükmün dışındadır? Londra Konferansında TBMMyi ikna edemeyen İtilaf Devletleri tekrar Yunanları kışkırttı. Yunanlar II. İnönü Savaşında tekrar yenildi. Aşağıdakilerden hangisi II. İnönü Savaşının sonuçlarından biri değildir? Osmanlı Devletinde ilk silah fabrikası hangi padişah döneminde açıldı? Aşağıdaki Ülkerlerden hangisi Türkiyenin komşularından biri değildir? 5 658 201 sayısının binler bölüğündeki sayı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisini bebekken yapabiliriz? Aracın 2 saniyede gideceği yol uzunluğu, hangi mesafenin belirlenmesinde kullanılır? Aşağıdaki eser – yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Erzurum ve Sivas Kongrelerini birbirinden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir? Word programında belge arkasına silik yazı eklemek için hangi özellik kullanılır? Aşağıdakilerden hangisi biyoteknolojide kullanılan modern yöntemlerden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapı bakımından basit bir cümledir? Kardeşimin gönlü olursa her işi yapar. Bu cümlede altı çizili sözcükte görülen ses olayı aşağıdakilerden hangisinde vardır? Aşağıdakilerden hangisinin dünya turizmindeki önemi daha fazladır? Ülkemizde kapalı ortamlarda kullanılması yasak olan zararlı madde aşağıdakilerden hangisidir? Atmosferde miktarı en fazla olan gaz aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Âşık Veyselin kullandığı temalardan biri değildir? • Ülkemizde en yıkıcı depremlerin görüldüğükuşaktır.• Saros Körfezinden başlayarak Vartoya kadar uzanır.• İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bolu,Kastamonu, Amasya, Tokat, Erzurum ve Erzincan illeri bu kuşak üzerinde yer alır.Yukarıda verilen bilgiler ülkemizdeki hangi deprem kuşağına aittir? Çığ ve heyelanın ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde yumuşama olmaz? Aşağıdaki kelimelerden hangisi acı kelimesinin zıt anlamlısıdır? I. Tekke ve zaviyelerII. MedreselerIII. CamilerYukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devletinde dini eğitimin verildiği yerlerdir? Aşağıdaki uzunluk ölçülerinden hangisi daha uzundur? Millî Egemenlik kavramından aşağıdakilerden hangisinde ilk defa yer almıştır? 6 nın 4 fazlası kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi beden temizliği ile ilgili değildir? Aşağıdaki milli bayramlarımızın tarihleri verilmiştir. Hangi milli bayramın tarihi yanlış verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi İstanbulun fethinin sonuçları arasında yer almaz? Aliler bahçedeki gülleri, sarmaşıkları budamış. Cümlesinde hangi sözcükler çoğul addır? Çevrenin kalitesini yüksek düzeyde tutarak, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için canlılığın ve yerkürenin devam ettirilmesine ne ad verilir? Bir geziye katılan kişilerin % 25i geziyi beğenmediklerini söylemişlerdir. Geziye 400 kişi katıldığına göre beğenmeyen cevabını veren kaç kişi vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereklilik kipiyle çekimlenmiş bir eylem vardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir