S:1

Aşağıdakilerden hangisi Nas suresinde insanlara verilen mesajlardan biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi Nas suresinde insanlara verilen mesajlardan biri değildir? sorunun cevabı "Allah’a dua ederek şükredenlerden olmalıyız." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Çantasında sadece yırtık defteri vardı. cümlesinde varlığın özelliğini belirten sözcük aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi uygun ders çalışma ortamı sağlayabilmek için yapılması gerekenlerden değildir? Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümün faydalarından biri değildir? Zafere giden yolda önüme pek çok engel çıktı ama - - - -Bu cümle, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz? Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin hüküm çıkarırken gözettiği temel ilkelerden biri değildir? "annem ,çiçekleri ,sever ,çok"Yukarıdaki sözcüklerden anlamlı bir cümle oluşturursak ilk sözcük hangisi olur? Birim alanda aynı tarım ürününden alınan verim Belçikada Hindistandan daha fazladır.Bu durumu iki ülkenin hangi özelliği daha çok etkilemiştir? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıda yer alan kuruluşların hangisi insanlara kötü günlerinde yardımı amaçlar? Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi radyo ve telsizi icat etmiştir? Atatürk'ün milliyetçilik anlayışı aşağıdakilerden hangisine karşıdır? Kuran, öncelikle indirildiği toplumu muhatap almış, bununla birlikte tüm insanları ilgilendiren genel mesajlara da yer vermiştir.Buna göre aşağıdaki ayetlerin hangisi, indirildiği topluma özel bir mesaj içermektedir? Aşağıdaki kıyı tiplerinden hangisinin görüldüğü yerlerde akarsuların enerji potansiyeli yüksektir? Bir sayının 5 katı ile 3 katının farkı 250 olduğuna göre,bu sayı hangi sayıdır? Mustafa Kemal'in Milli Mücadelede kongre yağtığı şehirler hangi seçenekte tam olarak verilmiştir? Mekkede adaletin, insanların mal ve can güvenliğinin sağlanmasının zamanı gelmişti. Bu amaçla .........................................................adı verilen bir cemiyet kuruldu. Bu cemiyetin amacı Mekkeye dışarıdan gelen ve haksızlığa uğrayan insanlara yardımcı olmaktı. Hz. Muhammed (s.a.v.) de bu gruba katılmış ve aktif görev almıştı.Bu cemiyetin adı nedir? -Şeyh Sait isyanı -Menemen OlayıCumhuriyet in ilk yıllarında meydana gelen yukarıdaki olayların ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi en doğrudur? 18.43te Ankaradan hareket eden bir tren saat 22.15te İstanbula varmıştır.Buna göre bu tren ne kadar sürede Ankaradan İstanbula varmıştır? islam dininde zekât, sadaka, kurban, fitre gibi ibadetlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Yusuf, pazartesi günü 290 sayfa, salı günü pazartesiden 75 sayfa daha fazla okudu. Yusufun kitabı 725 sayfa olduğuna göre; okuyacağı kaç sayfası kaldı? Kornerden gelen topa kafa vurarak gol olmasını sağlayan bir futbolcunun uyguladığı kuvvetin etkisi hangisine örnektir? Türk isminin geçtiği ilk Türkçe kitabe olan Orhun Kitabeleri, aşağıdaki devlet adamlarından hangisi adına yazılmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi zati sıfatlardandır? Aşağıdakilerden hangisi uygun aydınlatma değildir? Bayrak Protokolü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Enerji akışının genel özellikleri göz önüne alındığında canlılar arasında enerji akışının hangi yolla gerçekleştiği söylenebilir? Hangi cümlede zıt anlamlı sözcükler birlikte kullanılıştır? Aşağıdakilerden hangisi yavaşlama hareketi yapmaz? 1 – 5 – 10 – 14 – 19 – 23 - ? Uzun süreli kanamalardaki turnike uygulamalarında,kanayan bölgeye göre kaçdakikada bir boğucu sargı gevşetilmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime mecaz anlamında kullanılmıştır? Ülkemizde aşağıda verilen yerlerin hangisinde karstik yer şekillerine diğerlerine göre daha sık rastlanır? İç Anadolu Bölgesi, karasal iklimin olum- suz özellikleri ve tarımsal verim düşüklü- ğüne rağmen Ankara, Konya, Kayseri ve Eskişehir gibi Türkiyenin yoğun nüfuslu illerine sahiptir.Bu durum adı geçen illerimizin hangi özelliği ile daha fazla ilgilidir? Talas Savaşında Arapları destekleyerek kazanmalarını sağlayan, ilk Müslüman Türk Devleti olan Karahanlıların kuruluşunda önemli rol oynayan türk boyu hangisidir? -500, -100, -3, -499Yukarıda verilen tamsayılardan hangisi daha büyüktür? İslamın tevhid ilkesi hangi seçenekte doğru olarak ifade edilmiştir?A) İslam ilahi bir dindir.B) İslam toplum dinidir.C) İslam birleştirici bir dindir.D) Allah vardır, birdir ve ondan başka tanrı yoktur. Kant için eylemin ahlaklılığı , o eylemin içeriğine değil , salt iyiyi istemeye(niyete) bağlıdır. Ona göre bir koşula bağlanan buyruk. Ahlaksal sayılmaz.Buna göre aşağıdakilerden hangisi Kantın ahlak anlayışına uygun değildir? • Fıkıh usulünü bilmelidir.• Arapçaya hakim olmalıdır.• İslamiyetin genel hedeflerini bilmelidir.• İçinde yaşadığı toplumun şartlarını, örf ve âdetlerini, ihtiyaçlarını bilmelidir.Bu özellikler aşağıdakilerden hangisinde aranır? Hangi kelimede 3 ünsüz 1 ünlü harf vardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir