S:1

Aşağıdaki sorulara doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
(....) Kuran ın son suresi Felak suresidir.
(....) Felak ve Nas surelerine muavizeteyn denir.
(....) Kötülüklerden korunmak için Felak ve Nas surelerini okuyabiliriz.
(....) Nas suresi 5 ayetten oluşmaktadır.
(....) Vesvese; Şüphe, kuruntu, fısıltı anlamında gelir.

Aşağıdaki sorulara doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.(....) Kuran ın son suresi Felak suresidir.(....) Felak ve Nas surelerine muavizeteyn denir.(....) Kötülüklerden korunmak için Felak ve Nas surelerini okuyabiliriz.(....) Nas suresi 5 ayetten oluşmaktadır.(....) Vesvese; Şüphe, kuruntu, fısıltı anlamında gelir. sorunun cevabı "YDDYD" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Hz. Muhammed ne zaman ve nerede doğmuştur? Alexander Graham Bell'in icat ettiği teknolojik ürün.................Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi depreme karşı alınacak önlemlerden değildir? 1+1+1+1 kaç eder? Aşağıda verilen, sağlığa zararlı alışkanlıklarla ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? Hz. Muhammede (sav.) gençlik döneminde insanlar tarafından Muhammedül-Emin lakabı verilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Şehirlerin etki alanları küresel, bölgesel ve yerel olaraksınıflandırılmaktadır.Buna göre aşağıda verilen şehrin etki alanı diğerlerine göre daha dardır? Aşağıdakilerden hangisi meleklerin görevlerinden biridir? 80' den başlayarak geriye doğru beşerli sayarken 5. söyleyeceğimiz sayı kaçtır? Yazı tahtamızın boyu ile eni toplamı 25 karıştır. Boyu 16 karış ise eni kaç karıştır? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammedin davranışlarına örnek değildir? Siyasi birliklerini şehir devletleri halinde sürdüren İlk Çağ siyasi güçlerine aşağıdakilerden hangisi örnek gösterilmez? İnsanın sağında ve solunda bulunan melekler aşağıda hangi seçenekte doğru verilmiştir? İsgaller sırasında İstanbul Hükümetinin tepkisiz kalması üzerine halkın sesini duyurmak için , yine halkın arasından çıkan aydınlar tarafından kurulan cemiyetlere milli cemiyetler denir. Aşağıda milli cemiyetler ve bunların gerçekleştirmek istediği amaçlar verilmiştir. Bunlardan hangisi yanlıştır? Sütten yoğurt ve peynir yapılmasını sağlayan canlı gurubu aşağıdakilerden hangisidir? Bir kişinin geçimini sağlamak için yaptığı işe ne denir? I. HelyumII. SuIII. OksijenYukarıdaki maddelerden hangileri gazdır? Halifeliğin kaldırılması inkılabını, aşağıdaki hangi Atatürk ilkesi ile ilişkilendirebiliriz? Aşağıdakilerden hangisinde bağdaşıklık ilkesine uyulmamıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep – sonuç ilişkisi vardır? Padişahın üstünde kanun gücünün var olduğu ilk defa nasıl kabul edilmiştir? 1 onluk 7 birlikten oluşan sayının 8 eksiği kaçtır? Aşağıdakilerin hangisinde sayıların yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Basının görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? T.B.M.M. hangi tarihte nerede açıldı? Dünyada iken kötü işler yapan insanların ahrette cezalandırılacakları yer aşağıdakilerden hangisidir? Ülkemizi üç tarafı denizlerle çevrili diye tarif etmemize rağmen denizlere hep sırtımızı dönerek yaşamışız. Bu yüzden denizlerimizden yeterince yararlanmakamacıyla çocuklarımıza denizdeki canlılar ve ekosistem hakkında daha çok bilgi vermemiz gerekiyor.Bu parçada geçen altı çizili ifadenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? (I) Denemenin geniş konu alanları, üslup esnekliği, dü-şünce üretimi yazana geniş olanaklar tanır. (II) Çağımızda romanda bile denemenin bu olanaklarından yararlanıldığı görülüyor. (III) Bu, denemenin klasik deneme anlayışına göre alan genişlettiğini gösterir. (IV) Bundan dolayı kökleşmiş kurallarıyla deneme sayılabilecek yazı sayısı pek fazla değildir. (V) Yazarın savunduğu düşünceyi kanıtlamak için edebiyatın bütün türlerini kullanabilir.Numaralanmış cümlelerin hangisinde gereksiz ek kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? Ben sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır ? I. Bake it for 30 minutes.II.Serve warm.III.Put the mixture into the pan.IV.Take it out and leave it to cool.Yukarıda karışık olarak verilmiş cümlelerin anlamlı bir bütün olacak şekilde sıralandığı seçeneği işaretleyiniz? Aşağıdaki yemeklerimizden hangisi bizim kültürümüze ait bir yemek değildir? Ey Ademoğulları! ‘Size şeytana tapmayın,çünkü o sizin apaçok düşmanınızdır demedim mi? (Yasin suresi, 60. ayet)Bu ayette uzak durulması emredilen inanç biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kaynaştırma harfi almıştır? Hangi cümlede yazım yanlışı vardır? Aşağıdakilerden hangisi bir sanat metninden alınmıştır? Aşağıdaki ifadelerden doğru ise ifadelerin başına D, yanlış ise Y yazınız(...) Üç boyutlu yazıcılar, gelecekte insanların yaşamlarını kolaylaştıracak.(...) Bilimsel ve teknolojik gelişmeler eskiye oranla çok yavaş olmaktadır.(...) Bilimsel araştırma sırasında tek bir kaynaktan yararlanılmalıdır. (...) Telif hakkı saklı olan ürünleri yasal olan yollardan temin etmeliyiz.(...) Korsan yayınları çoğaltan ve satan kişiler bu işle ilgili devlete vergi öderler Kerbela olayında aşağıdakilerden hangisi Yezid tarafından şehit edilmiştir? Evlerimizde ışıkları açıp kapatmak için kullandığımız düğmeler, basit bir elektrik devresinde neye karşılık gelir? Arif in evinde internet yok. Bu yüzden canlı derslere katılamıyor. Komşusu Mehmetin ise interneti var. Mehmet bu durumda ne yapmalıdır? 5 kilogram + 750 gram = .................gram eder? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir