S:1

Hava aydınlık. Gereksiz yere lambayı yakmamalıyız. diyen Kadir aşağıdaki kaynaklardan hangisini tasarruflu kullanmak istemiştir?

Hava aydınlık. Gereksiz yere lambayı yakmamalıyız. diyen Kadir aşağıdaki kaynaklardan hangisini tasarruflu kullanmak istemiştir? sorunun cevabı "Elektrik" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Yer kabuğunun hemen altındaki katman aşağıdakilerden hangisidir? Fiziki haritalarda deniz seviyesinden 500 metreye kadar olan yükseklikler hangi renk ile gösterilir? Aşağıda verilen durumların hangisi başkalaşım olayına örnek olarak verilebilir? Yangısal tepki (iltihaplanma) sırasında,I. İltihaplı bölgede damar geçirgenliği azalır.II. İltihaplı bölgede kan akış hızı artar.II. Akyuvarlar yaralı dokudaki hastalık yapıcı faktörleri yok eder.olaylarından hangileri görülür? Kâbeyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Rekabet edebilme duygusu ihtiyaçlar hiyerarşisinin hangi sınıflaması içinde yer alır? . Doğu cephesinde Ermenilerle yapılan Gümrü barış antlaşmasından sonra bu cephedeki savaş durumu sona ermiştir.Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur? Sizin çocuğunuz olarak doğmak elimde değildi.- - - - seçme hakkım olsaydı, sizden başka kimseninçocuğu olmak istemezdim.Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdaki çevirmelerden hangisi doğrudur? Verimli topraklara ve uygun iklime sahip, sulama imkânları da olan yerler, hangi ekonomik etkinlik için daha uygundur? Haklar ihlal edildiğinde insanlar isteklerini yazılı olarak dile getirebilir. İlgili makamlara ve mahkemeye başvurarak hakkını arayabilir. Başvurulan kurumlar da otuz gün içinde yazılı başvuruya cevap vermek zorundadır.Metinde sözü edilen başvuru aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleştirilebilir? Aşağıdaki parçalardan hangisi farklı bir bakış açısıyla yazılmıştır? (1) Selim Bey sokağın çok karanlık olduğunu fark ederek çantasından el fenerini çıkarıp yolunu bulmaya çalıştı. (2) Okuldan evlerine dönmeye çalışan çocuklara yardım etti.(3) Sabah muhtara giderek işini ihmal ettiğini söyledi ve muhtarla tartıştı. (4) Daha sonra belediyeye gidip durumu anlatan bir dilekçe yazdı ve dilekçeyi yetkililere teslim etti.Selim Bey, yaşadığı soruna çözüm ararken numaralanmış cümlelerin hangisinde hak- larını kullanmıştır? Hz. Âdemle (a.s.) ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Özgüveni düşük olan Semihin özgüvenini yükseltmek isteyen rehber öğretmenin yapacağı psikolojik danışma çalışmaları aşağıda verilen psikolojinin alt dallarından hangisinin kapsamında değerlendirilmelidir? Bir iş yerinde günde 6 damacana su içiliyor. Bir damacana 19 litre ise bu iş yerinde bir günde kaç litre su içilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre özel anlamlıdır? Bu, Romaya üçüncü gelişimdir. Ama Roma, orada doğup büyüyenler için bile bitmez. Her heykel, her tablo, her anıt, size her görünüşünde güzelliğin yeni bir sırrını açacaktır. Romada heykel vatandaş olmuştur. O, müzede değil, bizim gibi sokaklarda dolaşıyor, meydanlarda geziniyor, parklarda dinleniyor! Sabahleyin ağzından sular dökülen aslanları seyrederek Doneye gittim. Burası; kuş cıvıltılarının, büyük otellerin, şık mağazaların ve camlarından hare hare sular akan çiçeklerin sıralandığı büyük bir cadde üstünde, Via Venetoda bir kahvedir ama Mehmet Akifin Mahalle Kahvesi değil, bir temizlik ve zarafet sergisi...Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Peygamberimizin ölüm yeri ve yılı hangi seçenekte doğru verilmiştir? Yeri gelmişken söylemeliyim ki derginizde İlber Ortaylı gibi bir dehanın yazılarını okumak bana ayrı bir keyif veriyor.Bu cümledeki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde kaynaştırma harfi yoktur? • Yahudiler kendi dinlerini serbestçe yaşayacaklar.• Müslümanlarla Yahudiler barış içinde yaşayacaklar.Yukarıda bazı maddeleri verilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi panelin özelliklerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi kültürel öğeler arasında yer almaz? Sesteş sözcükler bir arada kullanılarak cinas sanatı yapılır.Aşağıdaki dizelerin hangisinde cinas vardır? Türkiye Cumhuriyeti' nin inkılap hareketlerin en yoğun yaşandığı dönem ne zamandır? Egemen teyzesinin düğünündeydi. Salonda gelin ile damadın bulunduğu yere gitti. Teyzesinin kulağına, Eşinle konuşurken ona ne demeliyim? diye sordu.Teyzesi ona ne demiştir? I. Deterjanlar sert sularda sabuna göre daha iyi temizleyici etki gösterir.II. Deterjanların çevre kirliliğine etkisi sabunlardan daha fazladır.III. Sabun ve deterjanlar hem temizleyici hem de dezenfekte edici özelliktedirler.Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Aşağıda sesin şiddetini değiştiren cihazlardan hangisi sağlık alanında kullanılmaz? Aşağıdakilerden hangisi yararlı cemiyetler için söylenemez? Bir televizyon kanalı yeni hazırlayacağı bir programiçin araştırma yapmaktadır. Aşağıdakilerden hangisibu araştırma için uygun bir soru değildir? Aşağıdaki davranışlardan hangisi temel hakların kullanılmasına uygun bir davranışolarak gösterilemez? Mora ve Ege adalarını ele geçiren Yunanlar Polis adı verilen şehir devletleri kurmuşlardır. Tarıma elverişli toprakların azlığı halkı kolonicilik faaliyetlerine yöneltmiştir.Buna göre Yunan uygarlığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Sağanak yağmurlara bağlı olarak oluşan doğal afet aşağıdakilerden hangisidir? El dokuması halılar, yöresel kıyafetler ........ örnektir. ifadesini aşağıdakilerden hangisi tamamlar? İlhanlıları 1260 yılında Ayn-ı Calûd Savaşında yenen devlet, aşağıdakilerden hangisidir? Ertesi gün, kente inerek kitabı aldım. cümlesinde aşağıdaki soruların hangisinin cevabı yoktur? "Çözülecekmiş" çekimli fiilinin kökü hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir