S:1

Aşağıdaki davranışlardan hangisi doğrudur?

Aşağıdaki davranışlardan hangisi doğrudur? sorunun cevabı "Tuvaletten çıkarken lambaları yakarım." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Bir üründe belirlenen süre içerisinde oluşabilecek arızaların üretici firma tarafından onarabileceğini gösteren belgeye ne ad verilir? Geri dönüşüme kazandırdığımız atıklar..............................Cümlesini hangisi ile devam ettirmemiz doğru olmaz? 50 m telin bir kısmı satıldıktan sonra geriye kalan tel, satılan telin 12 m fazlasıdır. ifadesine uygun denklem aşağıdakilerden hangisidir? Sanat eserinin amacı aşağıdakilerden hangisidir? 24+....... <41 İşleminde noktalı yere yazılacak en büyük sayı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi Türkiyenin Matematik konumunu belirtir? Ülke ekonomisine sanayi alanında en çok katkı sağlayan bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir? Solgun yüzündeki yorgun tebessüm beni çok etkiledi. Cümlesinde altı çizili sözcükler varlığı hangi yönden nitelemiştir? ‘ Vatan, çalışkan insanların omuzlarında yükselir. cümlesinde insanların özelliğini belirten sözcük hangisidir? 4 – 7 – 13 – 22 - ? – 49 örüntüsünde ? yerine gelecek sayının 20 fazlası kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi yabancı ülkelere gidecek olanlara yetkili kuruluş tarafından verilen belgedir? Penguenlerin üreme döneminde dişi ve erkeklerin sıra ile kuluçkaya yatması hangi davranışla açıklanır? Hangi kelime hecelerine doğru ayrılmıştır? Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.(.....) Ses, ışıktan daha hızlı yayılır.(.....) Ses, tüm katılarda aynı hızla yayılır.(.....) Ortam sıcaklığı arttıkça sesin yayılma hızı da artar.(.....) Işık boşlukta yayılabilir, ses yayılamaz.(.....) Ses, dalgalar hâlinde ve her yöne yayılır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır? ekmek, gül, buz, çal, uç Yandaki sözcüklerden hangisi sesteş değildir? Kâbe ile ilgili,I. Müslümanların kıblesidir.II. Yeryüzünde Allaha ibadet amacıyla yapılan ilk ibadet mekânıdır.III. Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail tarafından yeniden inşa edilmiştir.bilgilerinden hangileri doğrudur? Hangi cümlede deyim yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel bir anlam ifade edilmektedir? Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşında Batı Cephesinde faaliyet göste-ren millî kahramanlarımızdan biridir? Yaz mevsiminin uzun sürdüğü denize kıyısı olan yerler, hangi ekonomik faaliyet için daha elverişlidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin birden fazla anlamı (sesteşi) yoktur? Orta Asyada yaşayan Türklerin farklı zamanlarda dünyanın çeşitli yerlerine göç etmelerinin nedenlerinde bazıları;I. İklim değişikliğiII. Nüfusun artmasıIII. Dış baskılarIV. Salgın hastalıklarbuna göre hangileri bağımsızlık duygusu ile ilişkilidir? Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde makale türünün gelişmesini sağlayan etmenlerden biridir? My sister lives in - - - - Paris. Türkçenin bilinen en eski örnekleri (8. yy.) - - - - kalmıştır.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi ışığa ihtiyaç duymaz ? Kroki ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Kuran-ı Kerim ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? "Dost dediğin, kara günde belli olur." atasözünde geçen "kara" sözcüğünün yerine aşağıdakilerden hangisi gelebilir? Aşağıdaki durumlardan hangisinde kişinin Besmele çekmesi uygun değildir? -Elif, çok istediği bebeği alabilmek için para biriktirmeye başladı. Harçlığının bir kısmını harcamıyor, kumbara atıyordu. Canı dondurma istediği halde almıyordu. Buna göre, Elif için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 9 – 3 – 5 – 0 – 2 – 6 rakamlarını bir defa kullanmak şartıyla yazılabilecek 5 basamaklı en büyük çift sayı aşağıdakilerden hangisidir? I – Katı maddelerin kütleleri eşit kollu teraziyle ölçülür.II – Kütle birimi gram veya kilogramdır.III – Hacim birimi olan litre L ile gösterilir.Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Hava Boşluk Demiz Tuzlu Su Sesin yukarıda verilen ortamlardaki yayılma hızlarının büyükten küçüğe doğru sıralaması hangisidir? 14,12,20,30 sayılarının aritmetik ortalaması ile açıklığının farkı kaçtır? Bir işin veya isteğin gerçekleşmesi durumunda kesmek için Allah'a söz verilen ve gerçekleştiği takdirde kesilmesi gereken kurban aşağıdakilerden hangisidir? I. Domuz gribi salgını nedeniyle turizm faaliyetlerinde aksamaların yaşanmasıII. Deli dana hastalığı nedeniyle kırmızı ete olan talebin azalmasıIII. Deniz ürünlerinin dondurularak taşınmasıYukarıdakilerden hangileri tüketimin üretimi etkilediğine örnek olarak gösterilemez? 40 saat kaç dakika eder? ( 9 x 10 000 000) + (8 x 1 000 000) + ( 6 x 10 000) + ( 3 x 1000) + (2 x 100) + (7 x 10) + ( 9 x 1)Çözümlemesi verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir