S:1

Aşağıdakilerden hangisi evde ihtiyaçlarımızı karşılamak için kullandığımız kaynaklardan birisi değildir?

Aşağıdakilerden hangisi evde ihtiyaçlarımızı karşılamak için kullandığımız kaynaklardan birisi değildir? sorunun cevabı "Toprak" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Bir öğrenci hazırladığı siyah ve beyaz renkli karton kutulara özdeş buz kalıplarından birer tane yerleştiriyor. Kutuları eşit şekilde güneş ışığı alabilecekleri bir yere bırakıyor. Öğrenci deneyin sonunda beyaz renkli kutudaki buzun siyah renkli kutudaki buzdan daha uzun sürede eridiğini gözlemliyor.Yalnız bu gözlemlerden yola çıkarak öğrencinin yaptığı aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur? Anlatımda hiç kimseye benzemeden, öykünmeden biçim ve içerikte farklı olmaya ne ad verilir? Uluslararası Irk Ayırımı İle Mücadele Günü ne zaman kutlanır? Nihilistlere göre ideal bir düzen yoktur olmamalı da. Çünkü, ideal sistemler bireyselliği, yaratıcılığı, dolayısıyla özgürlüğü yok ederler.Bu düşünce aşağıdaki felsefe alanlarından hangisinin konu-sunu oluşturur? Sağlıklı bir insanın kan plazmasında aşağıdaki maddelerden hangisi bulunmaz? Ben yazılarımda eseri ve sanatçıyı işlerim. Bir eserin veya sanatçının gerçek değerinin ortaya çıkarılmasına çalışırım. Yazılarımda geniş bir bilgi birikiminin izleri görülür. İncelediğim eserleri bütün olarak ele alır, peşin yargılardan kaçınırım.Yazılarını bu şekilde nitelendiren bir yazar aşağıdaki türlerin hangisinde yazmaktadır? Aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır? Hz. Muhammedin sav sefere giderken son vedalaştığı ve seferden dönüşte ilk ziyaret ettiği kişinin kızı Fatımayı ziyaret etmesi neyi gösterir? Kurtuluş Savaşında, Yunan ilerleyişini durdurmak için Kuvayımilliye birliklerinin oluşturdukları ortak cephe, aşağıdakilerden hangisidir? Denemeler konularına göre ve yazılış amaçlarına göre gruplara ayrılır.Aşağıdakilerden hangisi bu gruplardan değildir? Aşağıdakilerden hangisi soluk alırken gerçekleşmez? Aşağıdaki kelimelerden hangisi hecelere yanlış ayrılmıştır? Orta Asyada Afanesyovonun devamı olarak kabul edilen kültür Tanrı Dağları ve Balkas Gölünden Yayık Nehrine kadar uzanan bozkır sahasında gelişmiştir. İlk defa tunçtan ve altından eşyalar yapılmıştır. Bu kültürü oluşturanların Türklerin atası olduğu kabul edilir.Yukarıda sözü edilen kültür, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Edebiyatı İkinci Dönemin özelliklerinden değildir? Bir çuvalda 60 kilogram un vardır. Bu çuvaldaki unun önce 18 kilogramı, daha sonra 16 kilogramı kullanılmış. Bu çuvalda geriye kaç kilogram un kalmış? Umut masa üstündeki parçalanmış halde bulunan kâğıtlara üfleyerek, onları havalandırıyor. Buna göre, bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Düşünüp öğüt alsınlar diye o sözü (Kuran ayet- lerini) onlara peş peşe ulaştırdık.(Kasas suresi, 51. ayet)Bu ayette insanın hangi özelliğini kullanmasının önemine işaret edilmektedir? Aşağıdakilerden hangisi sebep-sonuç ilişkisi kurmaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır. Aşağıdakilerden hangisinde kuvvet cismin hızını değiştirmemiştir? ‘‘Eğlenmeksözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘‘beklemek, Durmak anlamında kullanılmıştır? • Paradigmaya bağlı olarak çalışılan bu dönemde kuramlar etrafında toplanan bilim insanları; evren, toplum, insan, hastalık gibi problemleri çözerler.• Bir süre sonra paradigma tarafından çözülemeyen bir takım problemler görülmeye başlanır.Verilen özellikler Thomas Kuhna göre bilimin geçtiği aşağıdaki aşamalardan hangisine aittir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin fiilin zamanı farklıdır? Çok güzel haberler aldım bugün ondan. cümlesindeki altı çizili sözcüklerin türü sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Jack :Would you like to go to the cinema with me tonight?Glen :- - - - I would love to. Whats on? Gelecekte Dünya nüfusunda aşağıdakilerin hangisinde artma beklenmektedir? I. Fotoğrafları baskıya yetiştirmek için bütün gece uyumadım. (Neden)II. Doktorum biraz tuhaftır, yani anlaşılması güç bir adamdır. (Açıklama)III. Masa, kanepe, buzdolabı aldığı eşyalardan bazılarıydı. (Örnekleme)IV. Bu şiirleri ezberlerse amcası ona hediye alacakmış. (Koşul)V. Tarihi binayı onarmak için yazılı izin almalıyız. (Amaç)Numaralanmış cümlelerin hangisi ayraç içindeki ifadeyi karşılamamaktadır? Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar ağlarının kullanılma amaçlarındandır? "Yedide dokuz"Yukarıda okunuşu verilen kesir aşağıdakilerden hangisidir? Bir bölgedeki bitki, hayvan ve diğer canlı türlerinin tümü biyoçeşitlilik olarak adlandırılabilir.Aşağıdakilerden hangisi bir ekosistemde biyoçeşitliliği tehdit eden durumlardan biri değildir? Annem elimdeki 20 cevizi bana ve 4 kardeşime eşit olarak paylaştırdığına göre her birimize düşen ceviz sayısı kaçtır? Bir yüzeyin bir cisme gösterdiği direncin nedeni nedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde niteleme sı-fatı kullanılmıştır? (49 - 23 ) . ( 26 - 43 ) + 33 - 4.2 İşleminin sonucu kaçtır? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanlara Y yazınız.(.....) Çocuk Hakları Sözleşmesine göre 16 yaşından küçük her insan çocuk sayılır.​(.....) Türkiye Cumhuriyeti, millî egemenlik ilkesine dayanan bir devlettir.​(.....) Derslere zamanında girmek okuldaki sorumluluklarımızdan biridir.​(.....) Çocuklar fikirleri sorulmadıkça ailedeki karar süreçlerine katılmamalıdır.​(.....) Türkiye, Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeyi imzalayan devletlerden biridir. .............bulunduğumuz noktaya göre bir yerin bulunduğu taraftır.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisini yazarız? Karşılaştığımız insanlara sağlık ve güzellik dilemek için yapılır.İnsanlar arasında sevgi ve saygıyı kuvvetlendirir.Yukarıda bahsedilen ve dinimizce tavsiye edilen davranış nedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soğuk kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır Bana kara diyen dilber Gözlerin kara değil miBu dizelerdeki ‘‘kara sözcüğünün eş seslisi aşağı- dakilerden hangisinde kullanılmamıştır? Aşağıdakilerden hangisinin Dünyanın küreye benzer bir şekilde olduğunu kanıtlar? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir