S:1

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde "-di" hece değildir?

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde "-di" hece değildir? sorunun cevabı "Dilber" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki âlimlerden hangisi tefsir alanında çalışmaları ile tanınmıştır? 2​0 tane kibrit kaç deste eder? Az yanımda kal, çocukluğum, Temiz yürekli, uysal çocukluğum...Ah, ümit dolu gençliğim.Bu dizelerde hâkim olan tema aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi iskelet sistemindeki omurga ve omuriliğin görevidir ? De ki: (Rabbinizi) ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihayet en güzel isimler Onundur... Bu ayette altı çizili ifade aşağıdakilerin hangisinin anlamıdır? Pantolunu upuzun Mor ceketi pek dardır 87 OğuzunBir de çalımı vardır! Hep Selimle beraber Gecesi ve gündüzü Saçını tarar berber Hiç de kirlenmez yüzüBu dizelerdeki altı çizili sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İtalyanlar, Trablusgarpa asker çıkarınca Osmanlı Devleti, işgali önlemek için bölgeye ordu gönderemedi. Bunun yerine Trablusgarpı savunmak için gönüllü subaylarını gönderdi. Bu subaylardan biri de Mustafa Kemaldi.Bu bilgiden Mustafa Kemalin, aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisine ulaşılabilir? Aşağıdakilerden hangisi sosyal alanda kadın-erkek eşitliğini sağlamaya yöneliktir? Kurtuluş Savaşının askeri safhasını sona erdiren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? 615 yılındaki Habeşistana ilk hicret eden kafilede aşağıdaki sahabilerden hangisi yer almamıştır? Selçuklu sarayında çeşitli görevlerde bulunduktan sonraSultan Alp Arslan döneminde vezir oldu. Tuğrul Beydöneminde açılmaya başlanan medreseleri düzenleyerekNizamiye Medreseleri adıyla birçok şehirde bu medreselerin yayılmasını sağladı.Hakkında bilgi verilen Selçuklu devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? Hayat herkes için acı çünkü dileklerine sahip olmuş nice insan gördüm, onlar da mesut değil. diyen Balzac mutsuz bir çocukluk geçirdi. Hukuk öğrenimini yarıda bırakıp başarısız pek çok iş denemesinin ardından edebiyata yönelip 20 yıllık edebiyat hayatında 100ʼe yakın roman ve öykü kaleme aldı.Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmıştır? Osmanlı Devleti ile İtalya arasında imzalanan ilk antlaşma hangisidir? Aşağıdaki şehirlerden hangisi Batı Anadolu horstgraben sisteminin oluşturduğu depremlerin etkisi altındadır? Kul Tanrıya kırk makamda erer, ulaşır, dost olur. Bunun, onu şeriat, onu tarikat, onu marifet, onu da hakikat kapısı içindedir. diyen önemli şahsiyet aşağıdakilerden hangisidir? Müslümanlar aşağıdaki ibadetlerden hangisini yerine getirmek için Kâbeyi ziyaret ederler? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y(...) Sindirim enzimleri, maddelerin kimyasal sindirime uğramasını sağlar.(...) Safra salgısı, mide tarafından salgılanan bir enzimdir.(...) Yağların fiziksel sindirimi ince bağırsakta gerçekleşir.(...) Enzimler, kimyasal sindirimi başlatma ve hızlandırmada etkili olur.(...) Kalın bağırsakta bulunan ve villus denilen yapılar besin atıklarının dışarı atılmasını sağlar. Anı yazılarında yazar, kendi iç dünyasına yönelir. Gelgelelim dış dünyadan kopuk bir yönelim değildir bu. Yazarın ana kaygısı kendini değil, yaşadığını anlatmaktır. Belleğindeki izleri yoklarken bunları bırakan olay ve olguları da anımsamaya çalışır. Nedenlerini bulmaya, bütünlemeye özen gösterir. Bu da onu, ya-şadığını bütün boyutlarıyla anlatmaya yöneltir. Ancak anlatım yüzde yüz nesnel bir nitelik taşımaz. Yorumlar da yargılar da kişiseldir.Bu metne göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi çocuk olarak sahip olduğumuz haklardan biridir? • Saf maddedir.• Farklı ki atomlu molekülleri bulunur.Verilen bilgiler aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir? Bir manav 75 kg elmanın 2/5 ini sattı. Manavın satamadığı kaç kg elma kalmıştır? Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı ve dengeli beslenmeye örnek bir öğün olamaz? Yakın çevreyi en çok ben kirletirim ama bir türlü engelleyemiyorum, diyen canlı hangisi olabilir? Mecliste ârif ol kelâmı dinleİl, iki söylerse sen birin söyleElinden geldikçe sen iyilik eyleHatıra dokunup yıkıcı olmaBu dörtlük, konusuna göre aşağıdaki şiir türlerinin hangisine örnektir? Aşağıdaki davranışlardan hangisinin taşıt içinde yapılması sakıncalıdır? I. Adobe Reader II. KM Player III. İnternet Explorer IV. Gom Player V. Winamp VI. KasperskyYukarıda verilen faydalı yazılımlardan kaç tanesi müzik veya video oynatma yazılımlarına örnek olarak verilebilir? Bir bakkal 80 tane ekmeğin 7/10‘ sini sattı. Geriye kaç tane ekmek kaldı? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kaynaştırma harfi almıştır? Aşağıdaki öğretmen davranışlarından hangisi öğretmenlik meslek etiği ilkelerine aykırı değildir? Aşağıdaki eylemlerden hangisi olumsuzdur? Kütle ve hacim ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Çakılların parçalanması ile aşağıdakilerin hangisi oluşur? Atatürk bizim başöğretmenimizdir. cümlesinde Atatürk ve başöğretmen sözcükleri yapısına göre ne tür sözcüklerdir? Her yıl karlar eriyip de bahar gözünü açınca, Ağrı Dağında bir ulu tazelik patlayınca gölün kıyıları, ince kar çizgisinin üstü keskin, kısa, küt çiçeklerle dolar. Çiçeklerin rengi alabildiğine parlaktır. En küçük çiçek bile mavi, kırmızı, sarı, mor, kendi renginde çok uzaklardan bir renk pırıltısı olarak bakır ve keskin kokar. Gölün mavi suyu, bakır rengi toprağı baş döndürücü keskin kokularla kokar. Bu kokular, çok uzaklardan duyulur.Yazar bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? 23 Nisan kutlamaları için okulumuz halk oyunları ekibi Horon oynama kararı aldı.Bu oyun en çok aşağıdaki şehirlerden hangisinde oynanmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun Dönemi sanatçılarından biri değildir? I. NewtonII.Newton # metreIII.JouleYukarıda verilenlerden hangileri iş birimi olarak kullanılır? Aşağıdaki araçlardan hangisinde takograf bulundurulması zorunludur? Dokunulduğunda şekil değiştirebilen, bükülebilen maddelere yumuşak maddeler denir.Yukarıda verilen tanıma göre aşağıdaki maddelerden hangisi yumuşak maddedir? Aşağıdakilerden hangisi elektrikle çalışan araçlara örnek değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir