S:1

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde fazla sayıda hece bulunmaktadır?

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde fazla sayıda hece bulunmaktadır? sorunun cevabı "pilavlıklar" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi maddenin katı hâlinin özelliklerinden değildir? Hiçbir zafere çiçekli yoldan gidilmez.Aşağıdaki sözlerden hangisi yukarıdaki cümleyle aynı doğrultudadır? Aferin kelimesinin eş anlamlısı nedir? Yöneticilerin sorumlulukları ve yetki devri ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Kürşat Öğretmen öğrencileri, toplumun başat değerlerine göre yetiştirmek istemekte, bunun için toplumun kültürel birikim ve değerlerini onlara aktarmak- tadır. Ona göre okul, temel disiplinlerin (matematik, fen, yabancı dil) verildiği yerdir. O, gerçek bilginin doğruluğu deney ve gözlem yoluyla kanıtlanmış bilgi olduğuna inanmakta ve insan zihninin doğuştan boş bir levha olduğunu kabul etmektedir.Yukarıdaki açıklamaya göre, Kürşat Öğretmen hangi felsefe akımını benimsemiştir? Emeviler döneminde görülen gelişmelerden hangisi Dört Halife Döneminde görülmemiştir? Peygamberimizin çocukluk yıllarında Arap yarımadasında ki geleneklere göre Haram Aylar olarak isimlendirilen belli dönemlerde kabileler savaş yapmazlar barış içerisinde geçinirlerdi. Ancak bazı kabileler bu kuralı çiğner ve bozgunculuk savaşları denilen savaşlar yapılırdı.Bu savaşların diğer ismi nedir? Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlarının başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.(.....) Buharlaşma olayı kaynama olayının tersidir.(.....) Kaynama olayı belirli bir sıcaklıkta gerçekleşir.(.....) Buharlaşma olayı sıvının her tarafında gerçekleşir.(.....) Maddeler doğada katı, sıvı ve gaz hâlde bulunabilirler.(.....) Kaynama olayı gerçekleşirken sıcaklık değişmez, sabit kalır. Aşağıdakilerden hangisi doğal unsurdur? Manş tüneli, İngiltere ve Fransayı denizin altından birleştirmektedir.Ülkemizde aşağıdaki projelerden hangisi denizin altından iki kıtayı birleştirmesi nedeniyle Manş tüneli örneğine benzerlik gösterir? Türk milletini geri bırakmış olan kurumları kaldırarak yerlerine, milletin çağıngereklerine göre ilerlemesini sağlayacak yeni kurumlar koymayı temel hedef edinen Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? Dua ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? İbadet amacıyla yapılan ve Mekkede bulunan kutsal yapıya ne ad verilir? Kutadgu Biligdeki kahramanların her biri bir kavramı simgeler.Buna göre Ögdilmişin simgelediği kavram aşağıdakilerden hangisidir? Kuranı kerimin her biri 20 sahifa oluşan otuz bölümünün her birine ne denir ? Aşağıdakilerden hangisi Veda Hutbesi'nde değinilen konulardan biri değildir? Kuvay-i Milliyenin ortaya çıkışında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır? "Bahçedeki kayısı ağacından yeşil çağlaları koparmıştım." cümlesinde hangi sözcük çağlaların özelliğini bildirir? 9.10+8.1+4.0,1+8.0,001 = ?Yukarıda çözümlenmiş olarak verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir? Çevresi 84 cm, uzun kenarı 30 cm olan dikdörtgenin bir kısa kenarı kaç cm dir? 71 sayısının en yakın onluğa yuvarlanmasıyla elde edilen sayı kaçtır? Kazanılmış haklara saygı ilkesi Devletin hangi niteliğinin gereğidir? Abbasi Devletinin hoşgörülü bir politika takip etti-ğine aşağıdakilerden hangisi kanıt olarak gösterilebilir? I. SuII. SıcaklıkIII. Kimyasal maddelerIV. pHVerilenler değerlendirildiğinde enzim çalışma hızını etkileyen faktörlerin tamamını birlikte belirten seçenek aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki Araçlardan Hangisine Hafıza Depolama Aracı Değildir? Aşağıdakilerden hangisinin temel işlevi,çarpma anında oluşabilecek etkileri vücudundaha güçlü bölgelerine yönlendirerek ölüm ve yaralanma riskini azaltmaktır? I. Deneye dayanmaII. Olgusal olmaIII. Akla dayanmaIV. Dünyayı ve insan yaşamınıyorumlamaVerilenlerden hangileri felse- feyle bilimin ortak yönleridir? Aşağıdaki limanlardan hangisinin ülkemizin iç ve dış ticaretindeki önemi daha azdır? Bir tek varlığa ait olan, benzeri bulunmayan adlara ne denir? Aşağıdakilerden hangisinde olgu doğru tanımlanmıştır? (I) Yazarın hikâyeleri ilk bakışta, kolayca yazılıvermiş izlenimi uyandırır. (II) Ancak hikâyeleriyle adından söz ettirmiş bir yazardır. (III) Yazacağı hikâyelerin kahramanları üzerinde günlerce ve hatta yıllarca durur, fırsat buldukça onları anlatır. (IV) Bazen hikâyelerine vereceği adı günlerce arar. (V) Hikâyelerinden çıkan kolayca yazılıverme izlenimi, bu dikkatli çalışmanın sonucudur.Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde kişisel düşüncelere yer verilmiştir? Kaleci topa vurdu. Cümlesinde hangi kelime türemiş isimdir? Amentü duasında yer almayan konu aşağıdakilerden hangisidir? İyonik bağlı bileşikler ile ilgili;I. Katyon ve anyon iyonları arasında oluşur.II. Elektrostatik çekim sonucu oluşur.III. Sadece metaller ile ametaller arasında oluşur.yargılarından hangileri doğrudur? Allah, her şahsı, ancak gücünün yettiği ölçüde sorumlu kılar. Herkesin kazandığı hayır kendine, yapacağı şer (kötülük) de kendinedir...(Bakara suresi, 286. ayet)Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Köydeki dayımın 254 koyunu, 105 keçisi, 124 ineği var. Dayımın toplam kaç hayvanı vardır? bak, koş, in, kısa sözcüklerinden hangisi sesteştir? gibi, sen, veya, kimse, şurası, orada kelimelerinden kaç tanesi adın yerine kullanılmaz ? Sanayi inkılâbının yarattığı en önemli siyasi sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Kaynaklarımızın doğada sonsuz olmadığını, bir gün tükenebileceklerini unutmamalıyız. Bunun için aşağıdakilerden hangisine önem vermeliyiz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir