S:1

Hangi sözcük hecelerine yanlış ayırılmıştır?

Hangi sözcük hecelerine yanlış ayırılmıştır? sorunun cevabı "lok-anta" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi kurallara uyulmayan bir durumu ifade etmektedir? Bilgi edinme kapsamında, başbakanlık bilgi edinme kurumu olan, internet, telefon veya dilekçe ile istenilen her konuda istek, öneri ve şikayet yapılan kurum aşağıdakilerden hangisidir? Hangi davranış güvenli olmayan bir davranıştır? Bilimsel araştırma yaparken belli yöntemlerin kullanılması gerekir. Bu yöntemler ; 1.Kaynakların bulunması ve incelenmesi 2.Problemin seçimi 3. Sonucun bütünlük içinde verilmesi şeklindedir Bu yöntemlerin hangi sırayla uygulanması doğru olur? Bafa Gölü hangi ilimizdedir? Bir kutunun içinde 24 tane çikolata vardır. Bu kutunun boşken kütlesi 100 gramdır. Çikolata ile doluyken 580 gramdır. Buna göre 1 çikolatanın kütlesi kaç gramdır? Müşriklerle yapılan ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir? • Ukâz• Mina• Suhâr• DebâVerilen kavramlar, aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilebilir? Aşağıdakilerden hangisi diş sağlığının bozulmasına neden olur? Aşağıdaki öğrencilerden hangisi millî kültürümüze ait olmayan bir davranış söylemiştir? Sevinç kırtasiyeden kalemler ve silgiler aldı. Cümlesinde hangi sözcükler çoğul addır? Aşağıdakilerin hangisi tanım cümlesidir? Ayşenin yaşadığı yerde çay ve fındık tarımı önemli geçim kaynaklarındandır.Ayşenin yaşadığı bölge aşağıdakilerden hangisi olabilir? • Dış dünyadaki varlıklar madde ve form olmak üzere iki öğeden oluşur.• Gerçekte var olan formdur.Verilen görüşler aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir? İşte güzel bir yapıt ki iş görüyor. İşte nefis bir mermer kabartma ki göbeğinden gürül gürül su fışkırıyor. Bu kabartmalar dede yadigarı taş işçiliğimizin en güzel örneklerindendir. İnsanı şaşırtan bazen de mermeri yaran bir cömertlikleayakta duran iki katlı ev boyundaki yorucu olmasına rağmen faydalı güzele örnek verilebilir. Parçada yapıtların özellikle hangi özelliği vurgulanmaktadır? Fibula denilen çengelli iğneyi ilk kullanan uygarlık hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi panelin planı içinde yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi evimizde kullandığımız teknolojik ürün ve aletlerin yararlarındandır? "Yurdumuzda bizden önce yaşayanlar birçok eser"cümlesinin anlamlı olabilmesi için noktalı yere aşağıdaki kelimelerden hangisi getirilmelidir? (I) Bir eseri okuyan herkes o eser hakkındaki düşüncelerini ifade edebilir. (II) Yani her okuyucu aynı zamanda eserin bir eleştiricisidir. (III) Ancak asıl önemli olan o konuyla ilgili bölüme sahip, eli kolu tutan kişilerin eleştirileridir. (IV) İşte esere değerini kazandıran bu eleştiridir.Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisin- de düşüncenin yönünü değiştiren bir ifade kullanılmıştır? Aşağıdaki maddelerden hangisi elektriği iletmez? Sınıflandırma biliminden,I. TıpII. ZiraatIII. Ormancılıkverilen alanlardan hangilerinde yararlanılır? Hz. Muhammede (s.a.v.) gönderilen son ve hak din seçeneklerden hangisidir? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde boz kelimesi farklı anlamda kullanılmıştır? Ali her gün 5 sayfa kitap okumuş. Ali 2 haftada kaç sayfa kitap okumuştur? ...................................üçgenin iç açılarının 180 derece olduğunu hesapladılar.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Ali Fuat Paşa, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kuruluş amacını, iktidarla muhalefetin yan yana yaşamasını sağlamaktır. Yoksa parti iktidara gelmek için kurulmamıştır. şeklinde açıklamıştır. Yukarıdaki bilgiye göre; I.Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ile hükümetin denetlenmesi amaçlanmıştır. II. Farklı fikirlerin gelişimi engellenmeye çalışılmıştır. III.Çok partili hayata geçilmiştir, yargılarından hangilerine ulaşılır? 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması HakkındaKanuna göre İzin vermeye yetkili merciler Soruşturma izni yetkisi hangisi yanlış verilmiştir? 72 sayısında 2 nin basamak değeri nedir? Sevap ve günahlarımızı yazan meleklere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen örneklerden hangisi iklim ile ilgilidir? Buğday tarımı ülkemizin en fazla hangi bölgesinde yapılmaktadır? Aşağıdaki hangisi okul kurallarına uyan bir öğrencinin yapacağı bir davranıştır ? Osmanlı İmparatorluğunun dağılışı sırasında, Türk aydınlarının büyük bir bölümü, ümmetçiliğe bağlı Osmanlıcığın terk edilerek milliyetçiliğin benimsenmesinin, memleketin geleceği için gerekli olduğuna inanıyorlardı. Bu inanç sonucunda Türkçülük ve milliyetçilik akımları doğmuş, her sahada millî kimlik arayışı başlamıştır. Türk vezniyle kültürü ile millî konuları, millî ülküleri işleyen Türk edebiyatı ihtiyacı ve özlemi sonunda 1911-1923 yılları arasında - - - - etkili olmuştur.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Türkiyede hayvansal üretimde yıldan yıla büyük dalgalanmaların görülmesinin nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? Aşağıdakilerden hangisi devletin varlığı için zorunlu bir öğe değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler yoktur? Bir klasör içerisinde bulunan diğer klasörlere ne denir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi hayat kelimesinin eş anlamlısıdır? Hangi kelime eş seslidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir