S:1

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi farklı hecelerden oluşmaktadır?

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi farklı hecelerden oluşmaktadır? sorunun cevabı "saraya" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Oyuncakçı amca ne çok oyuncakların var Top,tank,tüfek,tabanca... Gövdem titriyor onlara bakınca Bu şiiri yazan şair için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Dünya Tiyatrolar Günü ne zaman kutlanır? Hz. Ömer döneminde devlet teşkilatlanmasına önem verilmiştir.Aşağıdakilerden hangisi bu bilgiyi kanıtlayan bir gelişme değildir? I. İyotun süblimleşmesiII. Suyun sıcaklığının azalmasıIII. Şekerin suda çözünmesiYukarıdaki verilen olayların hangilerinde maddenin entropi değişimi (∆S) sıfırdan büyük olur? • Kanun önünde eşitlik •Mahkemelerin bağımsızlığı •İdarenin yargısal denetimi Verilenler öncelikle aşağıdakilerden hangisinin gereğidir? Bir bilim insanı havuç köklerindeki meristem hücreleri ile hazırladığı kültürden havuç bitkisi üretmeyi başarmıştır.Buna göre oluşan yeni bitki ile önceki bitki arasında aşağıdakilerden hangisi farklılık göstermez? Bugün o kadar çok yağmur yağdı ki, bazı evleri su bastı. Cümlesinde hangi sorunun cevabı yoktur? Kum, aşağıdakilerin hangisinin parçalanması sonucu oluşur ? Aşağıdakilerden hangisi rejenerasyonla eşeysiz üremeye örnektir? Kara Kitap aşağıdakilerin hangisi tarafından yazılmıştır? Hz. Ömer bir gün, her canlının rızkını Allah verdiği için çalışmayıp vakitlerini sadece ibadetle geçirdiklerini ve Allaha tevekkül ettiklerini söyleyen bir toplulukla karşılaşır. Onlara der ki: Sizler tevekkül eden değil, tembel insanlarsınız. Gerçek tevekkül eden kişi, tohumunu tarlaya eken ve ondan sonra Allaha dayanıp güvenendir.Hz. Ömerin bu topluluğu eleştirmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? yanmak sözcüğü , aşağıdaki cümlelerin hangisinde akla gelen ilk anlamının dışında kullanılmıştır? I. Ermeni DevletiII. Dış borçlarIII. KapitülasyonlarMustafa Kemal, Lozan Barış Görüşmelerine katılacak olan Türk heyetinden, yukarıdaki konulardan hangilerinde kesinlikle taviz vermemelerini istemiştir? Hangisi teknolojik ürünlerin doğru kullanılmaması nedeniyle ortaya çıkabilecek sorunlardan değildir? Malların ihtiyaçları karşılama imkânı aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır? Dün seni sokakta çok dalgın gördüm.Yukarıdaki cümleye sorduğumuz hangi sorunun cevabını alamayız? Dini anlamak ve onu günlük hayata uygulayabilmek için Kitap ve sünnetten Allahın rızasına uygun olarak hükümler çıkartmaya ne denir? Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi sırasında madde ısı alır? Aşağıdakilerden hangisi zincirleme ad tamlaması değildir? Sınıftan dışarı çıkmak için aşağıdakilerden hangisini söyleriz? Eighty three..... Delikanlılar oyunlarına dalmışlardı. Bir ihtiyarın başına toplanmış çocuklar bir şey dinliyorlardı. Akşam olmak üzereydi. Birden çocuğun biri ağlamaya başladı. Susmak bilmiyordu.Bu metindeki altı çizili ifade hikâyenin aşağıdaki unsurlarından hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi millet olarak kutladığımız ortak değerlerimizdendir ? Türkiyede hayvansal üretimde yıldan yıla büyük dalgalanmaların görülmesinin nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? Destansı anlatım aşağıdaki türlerden hangisinde kullanılamaz? İlgi ve yetenekleri doğrultusunda gerekli eğitimi alarak meslek hayatına geçmiş bir kişide aşağıdaki durumlardan hangisi beklenmez? %12'si 102 TL olan paranın tamamı kaç TL'dir? Aşağıdakilerden hangisi dinimize göre yapılması sakıncalıdır? Cemaat ile kılınan farz namazlardan hangisi sadece öğle vaktinde kılınır? Aşağıdakilerden hangisi haccın toplumsal faydalarından biridir? Peygamber, Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti, müminler de iman ettiler. Her biri Allaha, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine inandılar. ‘Allahın peygamberlerinden hiçbiri arasında ayrım yapmayız. İşittik, itaat ettik, dediler. (Bakara suresi, 285. ayet)Bu ayette aşağıda verilen inanç esaslarından hangisine değinilmemiştir? "Çözülecekmiş" çekimli fiilinin kökü hangisidir? Anne sütü ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Devlet vatandaşların sahip olduğu hak ve özgürlükleri korumakla yükümlüdür. Aşağıdakilerden hangisi devletin bu konudaki görevlerinden biridir? Bitkilerin solunum organı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların Mekkeden Medineye göç etme sebeplerinden biri değildir? Bir metinde konuşmalarını belirlemek için hangi işaret kullanılır? I. Problem durumuna ilişkin varsayımlar belirlenir. II. Kaynaklardan elde edilen notlar sınıflandırılır. III. Araştırılacak problem belirlenir. IV. Notlar kontrol edilir ve metin oluşturulur.V. Konuyla ilgili yararlanılabilecek kaynaklar belirlenir.Yukarıda yer alan bilimsel araştırma basamaklarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Dostoyevskinin ( ) Suç ve Ceza ( ) isimli romanı ( ) kafası Doğu ( ) Batı çatışmasıyla karışmış Türk okurları için derin anlamlar taşıyor. Yazılmasının üzerinden yüz elli sene geçmiş olsa da ( )Bu parçada ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? Sanat tarihi bilimsel anlamda hangi ülkede ortaya çıkmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir