S:1

Okula Nazan Salih ve Elif gelmedi. Bu cümlede hangi sözcükten sonra virgül (,) konulmalıdır?

Okula Nazan Salih ve Elif gelmedi. Bu cümlede hangi sözcükten sonra virgül (,) konulmalıdır? sorunun cevabı "Nazan" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
1 , 2 , 4 , 8 , A , B , C Yukarıda bir sayının doğal sayı çarpanları küçükten büyüğe sıralanarak verilmiştir.Buna göre C kaçtır? İnsan ilişkileri sorunlarının çözülmesinde hangisi yapılamaz? Üç gün ........................ kaç saattir? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin aldığı yapım eki, sözcüğün türünü değiştirmemiştir? Hz. Muhammed (s.a.v.) ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Hz. Muhammed müşriklerin baskısı yüzünden, tebliğ görevini daha rahat yapabilmek amacıyla aşağıdakilerden hangisinin evini karargâh olarak kullanmıştır? Cumhuriyetçiliğin Anayasanın değiştirilemez bir hükmü olduğu ilkesi ilk kez hangi Anayasamızla birlikte kabul edilmiştir? Yüzünü Güneşin doğduğu tarafa doğru döndüğünde sağ kolumuz yaklaşık olarak hangi yönü gösterir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğe gelen yapım eki diğerlerinden farklıdır? Karşısındakini çok ağır bir biçimde eleştirmek. anlamındaki deyim hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi doğal çevre unsurlarından değildir ? Haritalarda yüzey sekillerinin gösterilmesi yöntemleriyle ilgili olarak asagida verilen bilgilerden hangisi yanlistir? ‘ Çözmek ‘ sözcüğü aşağıdaki tümcelerin hangisinde ‘ bağlamak ‘ sözcüğünün zıt anlamlısı olarak kullanılmıştır? İnsanlarda yaygın olarak görülen bazı kalıtsal hastalıklarve bu hastalıkların açıklamaları aşağıda verilmiştir.1 Albinoluk a. Cildimize, saçımıza vegözlerimize renk veren melaninpigmentinin olmaması2 Renk körlüğü b. Akciğerler ve sindirim kanalındahücre yüzeylerinin yoğun mukusile kaplanması3 Sistik fibroz c. Kırmızı ve yeşil rengi ayırtedememeBu hastalıklar ile açıklamaları aşağıdakilerden hangisindedoğru eşleştirilmiştir? Ülkemizde aşağıdaki özel günlerin hangisinde resmi tatil ilan edilmez? Ailemizin geçmişini gösteren ağaca ne denir? Microsoft PowerPoint programında sunuyu başlatmak için aşağıdaki klavye tuşlarından hangisine basılmalıdır? I. Kategorilerden en üstte bulunan cinslerinİİ. Koku, ses gibi duyusal verilerin III. Aşk gibi duygusal yaşantılarınVerilenlerden hangilerinin içlemsel olarak tanımı yapılamaz? ---- Bu sektörün çalışma alanı, kaynağın bulunduğu yerdir ve bu yerin seçim kararı için başka şans yoktur. Mineralin aranması, bulunması ve rezervin saptanmasıyla başlayan faaliyet, daha sonra toprağın gevşetilmesi, galeriler açılması, patlatmalar, sondajlar ve benzeri süreçlerden geçmektedir. Çıkarılan cevhere kırma, öğütme, yüzdürme gibi işlemler yapılmaktadır.Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi en uygundur? If he werent working now, he - - - - to the cinema with us. Aşağıdakilerden hangisi yönetim alanında yapılan inkılaplardan birisi değildir? MEB Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre aşağıdaki bilgilerin hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi bilişim teknolojilerinin olumsuz etkilerinden değildir? Arzu sınıfın boyunu ölçerken aşağıdakilerden hangisini kullanarsa kesin sonuç elde eder? İslam mimarisinin ilk örneklerine, aşağıdaki şehirlerin hangisinde rastlanır? Çocuklar, 29 Ekimde biz hangi bayramı kutladık? "Bu ödevi yapmada kim bana yardım edecek" Yukarıdaki konuşmanın sonuna hangi noktalama işareti konulmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi Hukuk Devleti İlkesinin gereklerinden biri sayılamaz? Gelen ışının yüzeye temas ettiği yerden dik olarak çizilen kesikli çizgi olan yüzeyin normali aşağıdaki harflerden hangisi ile gösterilir? • Nüfus azdır.• İklim çok serttir.• Buzul dağları buradadır.• Bölgenin güneydoğu köşesini oluşturur.Yukarıda verilen özelliklerin tamamı Doğu Anadolu Bölgesinin hangi bölümüne aittir?A) Yukarı Fırat-Van BölümüB) Erzurum-Kars BölümüC) Yukarı Fırat BölümüD) Hakkâri Bölümü Aşağıdakilerden hangisi maden değildir? Bir toplumsal kurum ihtiyaçlara cevap veremeyecek duruma geldiğinde, ya değişikliğe uğrar ya da yerini yeni bir kuruma bırakır.Parçaya göre toplumsal kurumlarla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez? "Giriş - çıkış" kelimeleri arasındaki ilişki hangi seçenekte vardır? Tarihte ilk anayasa olarak kabul edilen Hammurabi Yasalarını yapan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? & Bilgisayarımıza girip dosya ve programlarımıza zarar verir.& Bilgisayarınızda bilgileri bozabilir hatta silebilir.& Pek çok zararlı yazılımdan çok daha tehlikelidir çünkü doğrudan dosyalarınıza zarar verirler.Yukarıda özellikleri verilen zararlı yazılım hangisidir? 6-12-18-24 sayısı örüntüsü kaçar artmaktadır? • Ukâz• Mina• Suhâr• DebâVerilen kavramlar, aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilebilir? Hz. Peygamberin ilk cuma namazını kıldırdığı yer aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi daha hafiftir? Türklerin ilk yurdu neresidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir