S:1

Ev işlerinde annene yardım ediyor musun( ) Cümlenin sonuna hangi noktalama işareti getirilmelidir?

Ev işlerinde annene yardım ediyor musun( ) Cümlenin sonuna hangi noktalama işareti getirilmelidir? sorunun cevabı "soru işareti" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Mondros Ateşkes Anlaşmasından sonra yurdumuzun işgal edilmesi karşısındaİstanbul Hükûmeti sessiz ve kayıtsız kaldı.Yüzyıllarca Türklerle beraber huzurlu ve güvenli bir yaşam sürdüren bazı Rum ve Ermeniler de işgalcilerle iş birliği yaptılar. Bu durum karşısında Türk milleti nasıl bir tepki göstermiştir? Aşağıdakilerden hangisi, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun temel ilkelerinden biri değildir? Kurtuluş Savaşından sonra Atatürk döneminde Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kurulmasına izin verilmiş ve tek partili yönetimden çok partili döneme geçiş denemesi yapılmıştır. Çok partili hayata geçiş denemesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Muhammed(s.a.s.), Medinede Mescid-i Nebi yanında defnedilmiştir. Buraya çiçekli cennet bahçesi anlamına gelen ............... denilmiştir.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi canlıları etkileyen fiziksel etmenlerdendir? Kuran-ı Kerimin indirilişi kaç yıl sürmüştür? Mıknatıslarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış olur ? İnterneti bilgi kaynağı olarak kullanırken şüpheci olmak, sorgulamak ve bilgileri kontrol etmek gerekmekte ve aynı zamanda internetten ulaşılan bilgilerin genel anlamda üç özelliğine bakılması gerekiyor.Bu üç özellik aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 1/8 ile 2/6 kesirleri arasına hangi kesri yazamayız? Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir? Ülkemizin kuş gözlemciliği potansiyelinin yüksek olmasında aşağıdaki özelliklerinden hangisinin etkisi yoktur? Aşağıdaki nesnelerden hangisi eşyadır ? Peygamberimiz Amiroğullarının şeyhiEbû Berayı İslama davet etmiş, kendisi İslamı kabul etmemesine rağmen halkına bu dini anlatacak muallimler göndermesini istemiştir. Peygamberimiz de Ashab-ı Suffeden70 kişi göndermişti. Ancak bu mübarek insanların hepsi yolda şehit edildi. İslam tarihinde bu olay aşağıdakilerden hangisi ile adlandırır? Aşağıdaki şıkların hangisinde peygamberimizin annesi ve babasının ismi birlikte verilmiştir. I. Selanik Askeri RüştiyesiII. Şemsi Efendi OkuluIII. Harp OkuluIV. Manastır Askeri İdadisiMustafa Kemalin okuduğu okulların doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinden işin tekrar yapıldığı anlaşılmaz? Bir kimsenin Müslüman veya kâfir mi olduğunun bilinemeyeceğini savunan ve bu konuda hükmü askıya almayı tercih eden itikadî mezhep aşağıdakilerdenhangisidir? I. Cips ve gazlı içeceklerII. Süt ve süt ürünleriIII. Meyve ve sebzelerSağlıklı beslenmek isteyen biri yukarıdaki besinlerden hangilerini tüketmelidir? Şeytan kelimesi batı dillerinde hangi kavramla ifade edilmiştir?A) GodB) SatanC) SihirD) Şaman Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ulama yoktur? Hangi cümle ad cümlesidir? Isınmak sözcüğü hangi cümlede mecazanlamıyla kullanılmıştır? Lozan Barış Antlaşmasında Türkiye - Suriye sınırı, aşağıdaki antlaşmalardan hangisine göre belirlenmiştir? erimek kelimesi aşağıdakilerden hangisinde gerçek anlamlıdır? Aşağıdaki kelimelerden hangisi birden fazla yapım eki almıştır? Aşağıdakilerden hangisi inorganik bileşiktir? Mine is good - - - - playing chess. Çuvalı 71 kg gelen patateslerden 608 çuval sattık. Toplam kaç kg patates sattık? Aşağıdakilerden hangisi DNA molekülünün özelliklerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi, ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi içinde yer alan gruplardan biri değildir? Kenar uzunlukları 6 cm, 8 cm ve 10 cm olan telden yapılan bir üçgen bozularak kare yapılmak isteniyor. Bu karenin bir kenarı en fazla kaç cm olur? I. Sınıf yönetimi sorunlarının azalmasıII. Öğretmenin konu yetiştirme kaygısının azalmasıIII. Bütün öğrencilerin aynı düzeyde başarıya ulaşmasıİyi planlanmış bir öğrenme-öğretme sürecinde yukarıdakilerden hangilerinin gerçekleşmesi beklenir? 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre bilgi edinme başvurusunda, başvuru sahibinin dilekçesinde aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir? Aşağıdakilerden hangisi iletişimin özelliklerinden değildir? 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre okula gelir sağlamak için okula tahsis edilen tarlanın büyüklüğü en fazla kaç dekar olabilir? 50 – (-37) işleminin sonucu kaçtır? Neşe Mah ( )Umut Sok ( )No ( )Verin adreste yay ayraç içine sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelmelidir? Hangi seçenekte yalnızca kök halindeki kelimeler verilmiştir? İnsanlar için stressiz bir hayat mümkün değildir. Önemli olan bu sürecin sağlıklı yönetilmesidir. Stres aslında kişiye dayanıklılık eğitimi verir. Aşırı düzeyde olmayan ve kontrol edilebilen stres insanın psikolojik savunmalarını geliştirir, kişilik gücünü artırır. Onu yenmek değil, yönetmek gerekir. Aksi hâlde neden olduğu zihin ka- rışıklığı, unutkanlık, dalgınlık, uykusuzluk, aşırı yeme ve iştahsızlık beyin kimyasını etkileyerek hastalıklara neden olur.Bu metinden aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz? İçerisinde kendisinden başka madde olmayan maddelere ne denir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir