S:1

Aşağıdakilerden hangisinin sonuna soru işareti konulmalıdır?

Aşağıdakilerden hangisinin sonuna soru işareti konulmalıdır? sorunun cevabı "Terli iken su içmek doğru mudur" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisini yaparsak bilgisayara virüs bulaşma ihtimalini azaltmış olmayız? Hangi karışım diğerlerinden farklıdır? 3633 – 2539 = ?​Yukarıda verilen çıkarma işleminin sonucu kaçtır? Uhud Savaşı sonrasında (h.3/M. 625)Müslümanlarla yaptıkları antlaşmayı bozdukları için Medineden çıkarılan kabile aşağıdakilerden hangisidir? Ebu Hanifeye göre, imanda eksilme, küfrün artmasıyla; artmada küfrün azalmasıyla olabilir. Bu durumda, bir şahsın küfrünün azaldığı ve imanınartığından bahsedilirse o kişide az da olsa küfür kırıntısının bulunduğuanlamına gelir. Bu da küfür ile imanın aynı anda bulunması gibi çelişik bir durumu ortaya çıkarır. Ebu Hanife bu görüşlerini daha çok aşağıdakilerden hangisini ispat etmek için ileri sürmüştür? ‘hızlı kelimesinin karşıt anlamlısı olan kelime aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi zıt anlamlıdır? • Gönderildiği toplum aya, güneşe ve yıldızlaratapmaktaydı.• Nemrut ile mücadele etmişti.• Atıldığı ateş gü bahçsine döüşüşüHakkında bilgi verilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir? Bir iç açısı 90° den büyük olan üçgene ............................... üçgen denirYukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi doğal çevre unsurlarından değildir ? Ah ünlemi aşağıdakilerin hangisinde cümleye özlem anlamı katmıştır? Babam bana tablet almadı. cümlesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? I.Dünya Savaşının asıl çıkma nedeni nedir? Tanzimat edebiyatındaki ilk çeviri eser - - - -, çeviriyi yapan kişi ise - - - -Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi, motorla vites kutusu arasındaki irtibatı keserek vitesdeğiştirme imkânı sağlayan güç aktarma organıdır? Johnson : Excuse me, - - - -?Andrew : Go straight ahead and turn left.Its on your left. Bahçeye hemen kocaman bir çukur kaz . ‘ cümlesinde yer alan eş sesli sözcük aşağıdakilerden hangisidir? Slâyt sıralayıcısı görünümündeyken slâyt nasıl silinir? Aşağıdakilerden hangisi beşeri bir unsurdur? 14,12,20,30 sayılarının aritmetik ortalaması ile açıklığının farkı kaçtır? Mecliste arif ol kelamı dinleEl iki söylerse sen birin söyleElinden geldikçe iyilik eyleHatıra dokunup yıkıcı olma Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin yaptığı savaşlardan değildir? Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre değişik tür ve derecedeki birden fazla okul ve kurumuyla bunlara bağlı pansiyon, yatakhane, yemekhane, kütüphane, spor alanları, rehberlik ve sağlık ünitesi, konferans salonu, çok amaçlı salon ve benzeri yerleri içerisinde bulunduran alan ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır? 964257 sayısını en yakın onluğa yuvarladığımızda oluşan sayı kaçtır? Descartese göre birbirinden farklı iki töz vardır. Kendisinden başka hiçbir varlığa ihtiyaç duymayan yaratan töz tanrı, yaratılan töz ise ruh ve maddedir. Madde yer kaplayan, ruh ise düşünen tözdür. Madde yer kaplar ama düşünemez; ruh ise düşünür ama yer kaplayamaz.Buna göre Descartesin varlık konusundaki görüşleri aşağıdakilerden hangisine uygundur? Osmanlı Devletinde gelir ve giderlerini düzenleyen kişiye defterdar adı verilir. Osmanlı Devletinin hazinesi defterdara emanetti.Osmanlı Devletinde defterdarın görevlerini günümüzde hangi bakan yerine getirmektedir? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre Yaygın eğitim ve öğretim okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitaplarını, eğitim araç-gereçlerinihazırlamak veya hazırlatmak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak aşağıdakilerden hangisinin görevidir? Bilinci kapanan bir kişide, solunum yolunu tıkayan sebepler arasında en sık rastlananı aşağıdakilerden hangisidir? Andolsun, size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı da çok şefkatlive merhametlidir. (Tevbe suresi, 128. ayet.) Yukarıdaki ayette Peygamberimizin hangi özelliğine değinilmiştir? Hareket eden bir cisme hangi yönde kuv­vet uygulanırsa cisim hızlanır? Sıcaklıkları farklı maddeler birbirine temas ettiğinde aralarında ..................olur. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi hem yapım hem çekim eki almıştır? Tikel olumlu bir önermenin alt kar-şıtı olan önerme tikel olumsuzdur.Buna göre Bazı insanlar erdemlidir. önermesinin alt karşıtı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi çevrenin daha sağlıklı hâle getirilmesinde bütün öğ- rencilerin kolayca uygulayacağı davra- nışlardan biri değildir? 24-2.6=? işleminin sonucu kaçtır? Abbasilerde askerlik işleriyle ilgilenen divan, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin oluşumu üzerinde rüzgarların dolaylıyoldan etkisi bulunmaktadır? Üniversite sınavına hazırlanan Aslı hafta da 700 soru çözmeyi planlıyor. 2 ay boyunca hiç aksatmadan planını uygulayan Aslı toplam kaç soru çözmüştür?(1ay 4 hafta) Aşağıdakilerden hangisi cins isim değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde düşüncenin yönünü değiştiren bir kelime kullanılmamıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir