S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna diğerlerinden farklı bir noktalama işareti konulmalıdır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna diğerlerinden farklı bir noktalama işareti konulmalıdır? sorunun cevabı "İmdat, yardım edin lütfen" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Aşağıdakilerin hangisinde niteleme sıfatı vardır? I. Sınırların korunması ve iç güvenliğin temini için ayrılacak birlikler dışında Osmanlı ordusu derhal terhis edilecektir.II. İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit edecek bir durumun ortaya çıkması hâlinde herhangi bir stratejik yeri işgal etme hakkına sahip olacaktır.III. Osmanlı demiryollarından İtilaf Devletleri istifade edecek ve Osmanlı ticaret gemileri İtilaf Devletlerinin hizmetinde bulundurulacaktır.IV. Toros tünelleri, İtilaf Devletleri tarafından işgal olunacaktır.maddelerinden hangileri Osmanlı Devletinin ulaşım konusundaki egemenlik haklarını kısıtlamaktadır? Size oyuncak verilecek olsa, hangi şıkkı seçerseniz en çok kaleme sahip olursunuz? Selin : Some animals are becoming extinct.Paul : - - - - ?Selin : We should protect them. Can 1350 tl ‘ye bisiklet, 1950 tl ye bilgisayar ve 375 tl ‘ye de tablet almıştır. Can aldıklarına kaç TL ödemiştir? Türkiye'nin Avrupa Birliğine adaylığı aşağıdakilerden hangisi ile resmen onaylanmıştır? Tevhi-i Tedrisat Kanununun amacı aşağıdakilerden hangisidir? I. Atmosfer içerisinde yükseldikçe sıcaklık sürekli azalmaktadır.II. Ekonomik faaliyetlerin büyük çoğunluğu atmosfer içerisinde yapılmaktadır.III. Atmosfer içerisinde gaz moleküllerinin dışında partikül maddeler de bulunmaktadır.Hava küre hakkında yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? • Depremzedelerin yaraları hâlâ sarılamadı.• Evsiz insanların sayısı her geçen gün artıyor.• İhtiyaç sahibi kimseler yeterince gözetilmiyor.Bu ve benzeri haberlerin arttığı bir toplumda aşağıdakilerden hangisinin yetersizliğinden söz edilebilir? Ramazan ayında büyüklere özenen çocukların, sabahtan öğlene kadar ya da öğleden akşama kadar veya daha kısa bir süre için oruç tutmalarına ............denir.Yukarıdaki verilen ifadeye göre boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin adaletli olduğunu gösteren davranışlarından biridir? Aşağıdaki kelimelerin hangisinin kökü fiil köküdür? Klavyeden Kes – Kopyala – Yapıştır işlemini gerçekleştirmek için aşağıdakilerden hangi tuş kombinasyonu seçilmelidir? Aşağıdaki hangi olay Yakın Çağın başlangıcı olarak kabul edilir? 5 onluk 3 birlikten oluşan bir sayıyı 38 ile toplayan Demet sonra bulduğu toplamdan 35içıkarıyor. Demetin son bulduğu sayı kaçtır? Hangi kelimenin zıt anlamlısı yoktur? Annem, 10 TL ye aldığı 5 litrelik çamaşır suyunun yarım litresini kullandı. Annemin kullandığı çamaşır suyu kaç liradır? Türkiyede iklim çeşitliliğinin fazla olması aşağıdakilerden hangisini etkilemez? Kültür ve uygarlık kavramları düşünüldüğünde aşa- ğıdakilerden hangisi kültüre örnek gösterilebilir? II. Dünya Savaşı sırasında hükûmete ekonomik hayatı düzenleyici çok geniş imkanlar sağlamak için 18 Ocak 1940ta TBMMde çıkarılmış olan kanun aşağıdakilerden hangisidir? 24a68 doğal sayısını oluşturan rakamların sayı değerleri toplamı 27tür.a harfi yerine yazılması gereken rakam kaçtır? İslamiyet öncesi Arap Yarımadasında birçok devlet bulunmaktaydı. Bazı şehirler devlet şeklinde örgütlenmiş, kırsalda bazı kabileler de bağımsız hareket etmişlerdir.Buna göre İslamiyet öncesi Arap Yarımadası ile ilgili verilenlerden hangisi söylenebilir? Aşağıdaki kelimelerin hangisi, sesli bir harf aldığı zaman sonundaki harf yumuşamaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adıl ( zamir ) vardır? 154 sayısının 2/14' ü kaçtır? Bir şairin, bir sanat adamının asıl değeri, herkesten başka olmasında, kimseye benzememesindedir, demek mi istiyorum? Şair, sanat adamı bana hiç benzemiyorsa, yalnız kendini söyleyip de beni söylemiyorsa ondan bana ne? Ben bir sanat eserinde kendi sevinçlerimi, kendi acılarımı görmeliyim ki ona ilgi gösterebileyim.Bu paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir? Saat 09.00 de dışarı çıkan abim 4 saat sonra döndü. Abim saat kaçta eve gelmiştir? Romanın siyasi tarihi krallık, cumhuriyet, imparatorluk dönemleri olarak ayrılır. Cumhuriyet döneminde yönetim yetkileri bir yıllığına seçilen konsüllere verildi. Konsüller birbirlerine ve senatoya karşı sorumlu idiler.Buna göre Roma İmparatorluğu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? If he studied more, he - - - - the exam. Hangisinin sonucu yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi ailenizdeki sorumluluklarınızdandır? Sesin şiddetini artırmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz? Aşağıdakilerden hangisi günümüzde kullanılmayan teknolojik ürünlerden biridir? Peygamberlere inanırız. Çünkü onlar ..................................................... cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmez? Aşağıda verilenlerden hangisi aktif yurttaşın sahip olduğu özelliklerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi özel isim değildir çocuklar? He - - - - to work in his new office yesterday. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adın yerine kullanılmış bir sözcük vardır? Dışarıdan yalıtılmış kapta m gram buz varken buzun üzerine m gram su ekleniyor.Isı alışverişi sadece buz ve su arasında olduğuna göre; I. Buzun tamamı erir.II. Suyun kütlesi azalır.III. Suyun sıcaklığı azalır.olaylarından hangileri gözlenebilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir