S:1

Saat yüzük ve bileklik aldım. Cümlesinde hangi kelimeden sonra virgül konulmalıdır?

Saat yüzük ve bileklik aldım. Cümlesinde hangi kelimeden sonra virgül konulmalıdır? sorunun cevabı "saat" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
5 onluk 4 birlikten oluşan sayının birler basamağındaki sayının basamak değeri kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi, Farklı sıcaklıktaki hava kütlelerinin çarpışmasıyla oluşan ve saatteki hızı 100-110 kmyi bulan şiddetli rüzgârlar olarak tanımlanan doğal afettir? 60 060 250 sayınının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Kamu kurum ve kuruluşları %4 oranında - - - - çalıştırmak zorundadır.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi Ayın hareketlerini ifade etmektedir?I. Dünya'nın etrafında döner.II. Kendi ekseninde döner.III. Dünya ile birlikte Güneş çevresinde döner. Aşağıdaki işlemlerden hangisi yanlıştır? Öğrenme ortamında münazara tekniğini kullanmak isteyen bir öğretmenin aşağıdaki konulardan hangisini seçmesi daha uygun olur? Aşağıdakilerin hangisi Türkiyenin coğrafi konumunun sonuçlarından değildir? Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Karşıdan karşıya geçerken; Manavdan 6 kg muz alan Mehmet bey 72 lira ödemiştir. Buna göre manavdan 4 kg muz alan Derya hanım kaç lira ödemelidir? Bir bahçeden toplanan portakalların 2588 kgı meyve suyu fabrikasına, 2474 kgı pazara gönderilmiştir. Geriye 309 kg portakal kaldığına göre bu bahçeden kaç kilogram portakal toplanmıştır? İspanya, hangi Müslüman komutan tarafından fethedildi? Balkanlara egemen olmak amacıyla Panslavizm politikasını izleyen devlet, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla yapım eki almışBir kelime vardır? Aşağıdakilerden hangisi içtihada bir örnek değildir? Bir kenar uzunluğu 6 cm olan karenin çevre uzunluğu kaç cm'dir? Ses teknolojisindeki gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin bulunması ile başlamıştır? Erzurum ve Sivas Kongrelerinde, "Manda ve himaye kabul olunamaz." kararı alınmıştır.Bu durum, kongrelere katılan delegelerin aşağıdakilerden hangisini benimsediğine kanıt olarak gösterilebilir? Aşağıdakilerden hangisi öğrenme sonucu kazanılan davranıştır? Mudanya Mütarekesinin aşağıda verilen hükümlerinin hangisinde Osmanlı Devleti hukuken yok sayılmıştır? Osmanlı Devletinin ilk anayasası, aşağıdakilerden hangisidir? Dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin bir kısa kenarı 18 metre ve bir uzun kenarı 35 metredir. Bu bahçenin çevresi kaç metredir? Takvim bilgisi olup, tarihi olayların zamanlarını belirleyerek meydana geliş sıralarını düzenleyen bilim dalına ne ad verilir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi türemiş sözcüktür? Ceren günde 2400 m koşuyor. Buna göre Ceren 10 günde kaç km koşmuş olur? Mısırlıların papirüs bitkisinden elde edilen kağıtlar üzerine yalnızca edebi metinleri yazmadıkları; antlaşmalar, yemek tarifleri, vergi kayıtları, mevsimleri ve su taşkın zamanlarını da yazdıklarını görmekteyiz.Buna göre papirüsler üzerinde araştırma yapan bir öğrenci aşağıdaki alanlardan hangisi hakkında bilgi sahibi olamaz? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre aşağıdakilerden hangisi Millî Eğitim Bakanlığı hizmet birimlerinden değildir? Kuranda anlatılan, bizlere ibret olacak, yaşanmış olaylara ne ad verilmektedir? Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi Türk halkı tarafından kurulmuş olmasına rağmen Ulusal Mücadeleye yönelik bir program benimsememiştir? Yıllık % (x + 1)den bankaya yatırılan bir miktar para x ay sonra kendisinin yarısı kadar faiz getirmiştir.Buna göre x kaçtır? Kültür, bir toplumda nesilden nesile aktarılıp yaşatılan; gelenek, görenek, inanış, düşünce ve sanat varlıklarının tümüdür.Aşağıdakilerden hangisi Türk Kültürüne ait bir özellik değildir? Su ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? 23 Nisan 1920de Meclisi kurarak bizlere bağımsız bir ülke bırakan ve bu günü Türk çocuklarına armağan eden kimdir? Aşağıdaki dua ifadelerinden hangisi kunut dualarında geçmez? • Ekonomik bir ünitedir.• Karar alma merkezidir.• Mal ve hizmet üreten ve satan bir ünitedir.• Üretim faktörlerini sağlayan ve kullanan bir ünitedir.Bu özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir? Elifin oturduğu Akdeniz kıyısında yer alan köyünün ekonomik yapısı son yıllarda değişmiştir. Portakal, limon ağaçlarının bulunduğu tarım alanlarında bugün dev oteller yükselmektedir.Buna göre Elifin köyünde hangi ekonomik faaliyetin önemi artmıştır? Aşağıdakilerden hangisi güvenli oyun alanlarından biridir? Çiftçinin emek vererek tarlalarda kuru soğanı yetiştirme işine ne denir? Hayatın başı sağlık, sağlığın başı da beslenmedir. Sağlıklı beslenme ileriki yaşlarda kazanılması güç bir alışkanlıktır. Bu sebeple çocukluktan itibaren dengeli beslenmeyi öğrenmeliyiz. Bu, bizim beyin ve beden gelişimi- miz için şarttır. Bunun için annemizin hazırladığı tüm yemekleri yemeliyiz.Aşağıdakilerden hangileri bu metnin anahtar kelimeleridir? Aşağıdakilerden hangisi Atatürkün yurdumuzu kurtarmak için yaptığı savaşlardan biri değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir