S:1

Eyvah eli yandı ( ) cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konmalıdır?

Eyvah eli yandı ( ) cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konmalıdır? sorunun cevabı "ünlem ( ! )" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
• Sabır duygusunu geliştirir.• Nimetlerin değerini öğretir.• Fakirlerin durumunu zenginlerin anlamasını sağlar.Verilen durumlar aşağıdaki ibadetlerin hangisinde daha yoğun olarak yaşanır? Binlerce yıl toprak altında kalmış canlı kalıntılardan oluşan ve fosil yakıtlar adı verilen enerji kaynakları- mızın belli başlıları - - - - , - - - - ve - - - - dır. Verilen bilgi cümlesinin doğru olabilmesi için boş bırakılan yerlere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi dolaşım sistemi organı değildir? Belli bir bilgiyi ortaya koyan önerme- lerin gerekçelendirilmesi ve doğrulanmasıdır.Yukarıda bilgi felsefesinin temel kavramlarından hangisi tanımlanmıştır? Asya Hun devleti Çin ile hangi yolun egemenliği için mücadele etmişlerdir? Aşağıdakilerden hangisi yararlı bir cemiyet değildir? Aşağıdakilerden hangisi yarı saydam bir maddedir? Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının nedenleri arasında yer almaz ? Hangi seçenekteki kelimelerin hece sayısı eşittir? En temel hakkımız aşağıdakilerden hangisidir? Türk kavimlerinden Kıpçakların X. yüzyılda Oğuzlarla yaptıkları savaşlar, aşağıdakilerden hangisinin konusunu oluşturur? Kamuoyu, halkın çoğunluğunun herhangi bir konuyla ilgili benimsediği düşüncedir.Kamuoyunun oluşmasında1. Medya2. Etkin yurttaşlar3. Sivil toplum kuruluşlarıunsurlarından hangileri etkilidir? 72,356 sayısının okunuşu aşağıdakilerden lerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi hastalık yapan (parazit) mantarların sebep olduğu hastalıklardan değildir? Aşağıdakilerden hangisi vakti belirlenmemiş ibadetlerden biri değildir? Canlıların yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmesi, büyüyüp gelişebilmesi için tükettikleri yiyecek ve içeceklere ne ad verilir? TBMMnin orduları hangi savaştan sonra taarruz savaşlarına başlamıştır? Bir depodaki 390 litre su 5 litrelik şişelere konulmuştur. Kaç tane şişe kullanılmıştır? parmak kelimesi aşağıdakilerden hangisinde mecaz anlamlıdır? Sebze ve meyvelerin yetiştirilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekmez? 72,1456 ondalık gösteriminin yüzde birler basamağına göre yuvarlanmış hali aşağıdakilerden hangisidir? John :What do you think about Toms birthday party?Mike :Oh,I liked it. It was - - - - . John :What about the foods? I didnt like them.Mike :I think so, they were - - - - . Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.(......) Kazaların olmaması için yayaların ve sürücülerin trafik kurallarına uyması gerekir.(......) Toplu taşıma araçlarına zarar verenleri gördüğümde onları hiç umursamam.(......) Toplu taşıma araçlarında sürücünün sıkılmaması için onunla konuşmalıyız.(......) Okul servislerinde boş koltuk yoksa ayakta yolculuk yapabiliriz.(......) Buzlu yollarda ellerimiz cebimizde ve hızlı adımlarla yürümeliyiz. DNAnın protein sentezine kalıplık eden anlamlı baz dizilişi TGC AAC GCA şeklinde ise mRNAdaki nükleotit dizilişi aşağıdakilerden hangisindeki gibi olmalıdır? Millî Edebiyat Döneminde hikâye türünün gelişip yaygınlaşmasını sağlayan yazar aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi çevreye zarar vermeyen bir atıktır? İki zilden biri 15 dakikada, diğeri 20 dakikada bir çalıyor.Bu iki zil aynı anda saat 08.00de çaldıktan sonra saat kaçta yine aynı anda çalarlar? Zeynep oynarken elindeki kinetik kumları su dolu sürahinin içine atmıştır. Kinetik kumları nasıl ayırabiliriz? Ay, Güneş ile Dünya arasında iken hangi evrede olur? İlk Müslümanlara çok işkence edilmiş ve bazıları şehit olmuştur. İslam tarihinin ilk erkek şehidi kimdir? Yarıçapı 15 cm olan bir çemberin 72c lik mer- kez açısının gördüğü çember yayının uzunlu- ğu kaç santimetredir?(r yerine 3 alınız.) (I) Eskiden ince çarıklı, sarı yazmalı kadınlar sırtlarında küfeleriyle köylerinden pazara inerlerdi. (II) Evlerimize eli boş dönmeyelim, üç kuruş para kazanalım. diye akşama kadar didinirlerdi. (III) Cidede eskiden olduğu gibi büyük pazar, cuma günleri kuruluyor fakat sarı yazmalı kadınlar dolaşmıyor artık pazarlarda. (IV) Şimdi o geleneksel pazar yerleri Cidede artık yok.Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır? İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Bir köyde 324 erkek, bayanlar ise erkeklerden 88 fazla olduğuna göre köyde kaç kişi vardır? Kuru sözcüğü, aşağıdaki cümlelerden hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? Aşağıdaki kelimelerden hangisi bitişik yazılmalıdır? Ne zaman tükenecek bu yollar, arabacı ( ) Öff, hava ne kadar da sıcak ( )Saatler geçtikçe yollara ıssızlık çöküyordu ( )Yukarıda yay ayraçla boş bırakılan yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilemez? (13 x 102 ) - 1 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Benim babam işe gitti. Cümlesinden hangi sözcük çıkarılırsa anlamı bozulmaz? Dedem her zaman camın önündeki koltuğa oturur ...............okurdu. Cümlesindeki noktalı yere aşağıdaki kelimelerden hangisi getirilemez? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir