S:1

Nerden buldun( ) cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konmalıdır?

Nerden buldun( ) cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konmalıdır? sorunun cevabı "soru işareti ( ? )" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Hangi ad somut addır? Aşağıda bölünebilme kuralları ile ilgili verilen ifadelerde doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y yazınız( ) Birler basamağı 0 olan her sayı 5 e bölünür.( ) 13456 sayısı 3 e tam bölünür.( ) 23675 sayısı 9 a tam bölünür.( ) 45674320 sayısı 10 a tam bölünür.( ) 4678 sayısı 2 ye tam bölünür. İslamda eşitlik ve kardeşliği diğerlerinden daha çok vurgulayan ibadet aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, takım tezgâhları kullanılırken uyulmasıgereken genel güvenlik kurallarındandır? ''Euzübillahimineşşeytanirracim'' sözcüğünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki maddelerden hangisi ısı yalıtımı için binalarda kullanılmaz? I. Recep ayının 27. gecesinde kutlanır.II. Peygamberimiz bu gecede Mekkeden alınarak gece yürüyüşüyle Kudüsteki Mescidi Aksaya getirilmiştir.III. Müslümanlara beş vakit namaz bu gece de emredilmiştir. Yukarıda özellikleri verilen kandilimiz aşağıdakilerden hangisidir? Trafik kazası anında yaralılar varsa ilk önce aşağıdaki numaralardan hangisi aranmalıdır? -. I-İnsana ve insan hayatına değer vermek II-Tehlike yaratmamak III- Tehlikelerden korunmak IV-Karşıdakine hoşgörülü ve saygılı davranmak Trafik eğitimi insana yukarıda verilen davranışlardan hangisini veya hangilerini kazandırır? Topkapı Sarayı; Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve Haliç arasında kalan yarımadanın ucundaki Sarayburnuʼnda yer alır. Fatih Sultan Mehmet tarafından 1478ʼde yaptırılmıştır. Kuruluş yıllarında700.000 m2 lik bir alanda yer alan sarayın bugünkü ala- nı 80.000 m2 dir.Topkapı Sarayı, Sultan Abdülmecitʼin Dolmabahçe Sarayıʼnı yaptırdığı tarihe kadar yani yaklaşık 400 yıl boyunca Osmanlı Devletiʼnin idare merkezi ve padişah- ların konutu olarak kullanılmıştır. Dolmabahçe Sarayı yapıldıktan sonra padişahlar tarafından terk edilen sa- ray, hiçbir zaman önemini kaybetmemiştir.Topkapı Sarayı, Sultan Abdülmecit döneminde bir müze olarak yabancı elçilerin ziyaretine açılmıştır. Sultan Abdülaziz zamanında içine camekânlı vitrinler yaptırılan saray, 9 Ekim 1924ʼte halkın ziyaretine açıl- mıştır. O tarihte ziyarete açılan bölümler; Kubbealtı, Arz Odası, Mecidiye Köşkü, Hekimbaşı Odası, Mustafa Paşa Köşkü ve Bağdat Köşküʼdür. Topkapı Sarayı'nı kim yaptırmıştır? Hangi gezegenin özelliği yanlış verilmiştir. Cemeatle namaz kılmanın hükmü, Hanefi ve Şafi mezheplerine göre sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerden hangisi soyut anlamlı iken aldığı ekle somut anlam kazanmıştır? Aşağıdakilerin hangisi deyimdir? Hz. Muhammed (s.a.v) ‘in doğum tarihi ve yeri hangi seçenekte doğru verilmiştir? Anadolu kapılarının Türklere açılması sağlayan savaş hangisidir? Altı çizili sözcüklerin hangisinin sesteş i yoktur? Kurtuluş Savaşında ilk direniş hangi cephede başlamıştır? I. saygılı olmak II. dürüst olmak III. futbolu sevmek Yukarıdaki kişisel niteliklerden hangileri arkadaş seçiminde önemli değildir? Ceren Kasaptan 1 kg et aldı. Etin 400 gr kıyma yaptırdı. Eve kaç gram normal et götürdü? Belediye sınırları içinde kamuya hizmet veren araçların ,taşıma ücretlerini kim belirler? 17 şubat 1926 yılında kabul edilen Medeni Kanun ile Türk kadınları aşağıdaki haklardan hangisine kavuşmamıştır? Aşağıdaki yemeklerden hangisi bizim kültürümüze aittir? Sokratesçi bilgi edinme yöntemine diyalog ya da kar- şılıklı konuşma yöntemi diyebiliriz. Bu yöntem ironi ve mayotik olmak üzere iki evreden oluşmaktadır. Birinci evre olan ironi de gerçek bilgiye giden yolu sanılara saplanarak kapatan insanın, zihinsel arınmasını gerçekleştirmesi amaçlanır. Çünkü Sokratese göre ancak hiçbir şey bilmediğini bilen insan bilgiye açık insandır.Bu parçada bilgi edinme sürecinde ilk olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerektiği vurgulanmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi Atatürkün sosyal bilgilere önem verdiğini gösterir? Yeni Türk Devleti kendi adını ilk kez hangi antlaşmada Türkiye olarak belirtmiştir? Salih ( ) karmaşık duygular içinde çekti oltayı. Balığı yemezdi ( ) niçin mi tutardı ( ) Yakalayıp tekrar göle bırakmak için tutardı. Biraz düşündü ( ) çekti, çekti...Bu metinde yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? Her toplum kendi doğrusunu yanlışını, iyisini kötüsünü, güzelini çirkinini yaratıyor kuşkusuz. Bu değerlendirmeler toplumdan topluma değiştiği gibi zaman içinde de değişir. - - - -Bu metin anlam akışına göre aşağıdakiler­ den hangisiyle tamamlanmalıdır? H_n_ballBoş bırakılan yere hangi harf gelmelidir? Artık demir almak günü gelmişse zamandanMeçhule giden bir gemi kalkar bu limandanÖlümü dile getiren bu dizelerde, aşağıdaki anlam olaylarından hangisine örnek vardır? Aşağıdakilerden hangisi çizme ve şemsiyenin ortak özelliğidir? Aşağıda verilen hormonlardan hangisi sindirim sisteminde görevli organlar tarafından üretilemez? A ={ 10 dan küçük tek sayılar } B = { 18 den küçük asal sayılar } verilen A ve B kümelerine göre, s(AnB) kaçtır? Birinci Dünya Savaşından sonra İzmir ve çevresini işgal eden devlet aşağıdakilerden hangisidir? İslam dinine göre ibadetleri yerine getirmekle sorumlu kişilerde belirli özellikler aranır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi söz edilen kişilerde aranan bu özelliklerden biri değildir? Gaz halindeki bir madde soğuk bir ortamla karşılaştığında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? İbrahim, oğlu İsmaile baktı; Allah, bana burada bir ev (Kâbe) yapmamı emretti dedi. Bana yardım edecek misin? Dedi. Hz. İsmail taş getiriyor, Hz. İbrahim de duvarları örüyordu. Bina yükselince: Ey Rabbimiz! Bu hizmetimizi bizden kabul buyur. Sen gören ve bilensin. Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibadetlerimizin usulünü göster, tövbemizi kabul et; çünkü tövbeleri kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin. (Bakara Suresi 127,128.ayetler)Kâbeyi yaptıktan sonra Yüce Allah, Hz. İbrahime ve oğluna aşağıdakilerden hangisi emretmiştir? Çanakkale Savaşında denizlerde başarılı olamayan düşman kuvvetleri, amaçlarına karadan ulaşmak istiyordu. Mustafa Kemal, düşmanın Conkbayırı hattını aşarak ilerleyeceğini tahmin ediyordu. Bu sebeple bu hattın güçlendirilmesine çalıştı. Düşman güçleri 25 Nisan 1915 sabahı Mustafa Kemalin öngördüğü noktadan, Arıburnu bölgesinden saldırdı. Mustafa Kemal; Arıburnu, Conkbayırı ve Anafartalarda düşman güçlerine karşı büyük başarılar elde etti.Mustafa Kemalin bu başarısında etkili olan kişilik özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen isimleri inceleyiniz. Bunlardan hangisiikili adlandırma ile adlandırılır? • Akarsuların aşındırıp taşıyarak biriktirmesiyle oluşmuşlardır.• Mineral madde oranı fazladır.Yukarıda bazı özellikleri verilen toprak tipi aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir