S:1

"Abi dün postacı bize gelmiş ( ) Mektup getirdi mi ( )" cümlesinde ayraç ( ) içine sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelmelidir?

"Abi dün postacı bize gelmiş ( ) Mektup getirdi mi ( )" cümlesinde ayraç ( ) içine sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelmelidir? sorunun cevabı "(.) (?)" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
4 tanesi 160 Kr olan kalemlerden 9 tanesi kaç Kr‘ dir ? Kütahya-Eskişehir yenilgisinden sonra Mustafa Kemalin meclisin tüm yetkilerini Başkomutan sıfatıyla üzerine alması;I. Çabuk ve etkili karar alınmasıII. Ordunun kayıplarının artmasıIII. Düzenli ordunun kurulmasıdurumlarından hangilerini kolaylaştırmıştır? Karagöz ve orta oyununda binlerce yıllık yolu katedip bize ulaşan onca ulusun ve insanın ürettiği güzelliklerin nefis bir birleşimini görüyoruz. Bu çarpıcı oluşum nasıl olur da oyunlarda dikkate alınmaz? Nasıl olur da bu yönün farkına varılamaz? Alman Profesör Carl Ebert diyor ki ‟Sizin Karagöz ve orta oyunu gibi ulusal hazineleriniz var. Bunlara dayanarak ulusal tiyatronuzu kurabilirsiniz.Bu parçada aşağıdaki anlatım türlerinden hangileri kullanılmıştır? Doğal çevre, doğada kendiliğinden var olan şeylerin oluşturduğu çevredir .Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğal çevreyi oluşturan unsurlardan biri olamaz? Dört büyük kutsal kitabın en eskisi olan Tevrat aşağıdaki peygamberlerden hangisine gelmiştir? Kösedağ hangi bölgemizdedir? Fazla miktarlarda alındıklarında vücutta yağa dönüşerek şişmanlığa yol açan besin grubu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, yapı bakımından farklıdır? Umut ile Efenin evleri arasındaki uzaklık 250 metredir. Umut, Efeye evden seslendiğinde hangi mevsimde ses daha çabuk Efeye ulaşır? (Yağışsız ortam) Yiğit, soğuk algınlığı geçirdiği için arkadaşlarına fazla yaklaşmıyordu. Yiğit için seçeneklerden hangisi söylenebilir ? Felsefe gerçeğin özünü bulmaya yönelik bir arayıştır. Felsefe bu anlamıyla üst düzey mantıksal bir kavrayış etkinliğidir. Ancak bu mantıksal kavrayış etkinliğini yaşamsal gerçeklikten soyutlayarak gerçekleştirmek imkânsızdır.Bu parçada anlatılmak istenilen aşağıdakilerden hangisidir? Genel Ağda paylaşılamaması gereken bilgiler vardır.Aşağıdakilerden hangisi bu bilgilerden biri olamaz? Yavuz Sultan Selimin Mısır Seferinin sonuçlarından hangisinin Osmanlı Devletine ekonomik olarak etkisi en azdır? Bir yerin yukarıdan kuş bakışı çizimine ne denir arkadaşlar? Hangi cümlede cümleyi söyleyen kişi kendisine ait bir özelliği belirtmektedir? Temmuz ayı hangi mevsimdedir? Bir işçi günlüğü 75 liradan 30 gün çalışırsa kaç lira kazanır? Aşağıdakilerden hangisi dini bayramlarımızdandır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecazlı bir anlatım yoktur? Aşağıdakilerden hangisi Hatemül enbiya (son peygamber) dır. Bir çiçekçinin 82 karanfili, karanfillerden 20 fazla gülü vardır. Orkidelerin sayısı karanfillerden 50 azdır. Buna göre, çiçekçinin toplam kaç tane çiçeği vardır? I. Belirli bir yöntem kullanmasıII. Tutarlı ve geçerli olmasıIII. Kanıtlanabilir olmasıIV. Akla dayalı olmasıV. Evrensel olmasıBu özelliklerin tümü aşağıdaki bilgi türlerinden hangisine aittir? Güzel yüzlü, zarif kız, sonunda konuştu ( ) ( ) Gelin ( ) ( ) Bu cümleye ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri kullanılmalıdır? Kuranı okumanın en doğru şekli aşağıdakilerden hangisidir? 2017 yılı nüfus sayımına göre ilçemizde 46.069 erkek ve 47.486 kadın yaşamaktadır. Buna göre Erbaanın nüfusu toplam kaç kişidir? Okula geliş ve gidiş yolunda................... kurallarına uymalıyız. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken kelime hangisidir? Mevsimlere özgü beslenen Selin, domates sebzesini aşağıdaki mevsimlerden hangisinde tüketmez? Aşağıdaki cümlelerden hangisi diğerlerinden farklı bir noktalama işaretiyle tamamlanır? Hacı Bektaş Veli hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Kur'an-ı Kerim'in iki kapak arasına toplanmış haline ne ad verilir? Aşağıdaki hacim çevirmelerinden hangisi yanlıştır? "Eski giysi giymek ayıp değil, kirli giysi giymek ayıptır."Bu cümlede kaç ön ad (sıfat) vardır? Bir sınıfta bulunan 21 öğrenci ikişer ikişer eşleşerek dama oynacaktır. Öğrencilerin tamamının aynı anda oynaması şartı ile kaç tande dama tahtasına ihtiyaç vardır? Basit elektrik devresini oluşturan malzemelere ne ad verilir? You speak too - - - -. I cant understand you clearly. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıda verilen delta ovaları ve bu ovaları oluşturan akarsular eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi cansız çevre faktörlerinden biri değildir? Aşağıdaki kelimelerin hangisi çoğul anlamlıdır? Aşağıdaki namazlardan hangisinin cemaatle kılınması farzdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir