S:1

Banyo yaparken hangisini yapmak su tasarrufu sağlar?

Banyo yaparken hangisini yapmak su tasarrufu sağlar? sorunun cevabı "Sabunlanırken musluğu kapalı tutmak" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki katmanlardan hangisi Dünyanın merkezinde yer alan ve en sıcak olan katmandır? Aşağıda verilen sayılardan hangisi tek sayıdır? Aşağıdaki olaylardan hangisi sürtünmenin hayatımızı kolaylaştırdığı durumlara örnektir? Kuran-Kerim hangi halife zamanında çoğaltılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi ilkbahar mevsiminde yetişen bir meyvedir? Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda, kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir.Buna göre en son müdahale edilmesi gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir? One day Hodja Nasreddin was going to thebazaar. The children were playing in thestreet. When they saw Hodja, they asked:− Where are you going, Hodja?− To the bazaar. said the Hodja.− Please, buy whistles for us said thechildren.The Hodja said: OK. and went on his way tothe bazaar. Only one child gave him money forthe whistle. When he returned, the Hodja hadone whistle and gave it to the boy who gavehim money. The children cried:− Why didnt you buy whistles for us?The Hodja said: First you give money, thenyou blow the whistle.Why did he buy only one whistle? Aşağıdakilerden hangisi münafığın özelliklerinden değildir? Hangi atasözü yardımlaşmayı öğütler? Sivas Kongresiyle yurt genelinde faaliyet gösteren cemiyetler, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir.Bu kararla aşağıdakilerden hangisi amaçlanmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi mantık felsefesinin sorularından değildir? Salih gözlerini açtığında hiç bilmediği bir yerdeydi. Ellerini ve ayaklarını oynatmak istedi ama mümkün değildi. Sadece başını ve gözlerini sağa sola çevirebiliyordu. Burası neresiydi? Neden buradaydı? Biraz mücadele etti ama bir türlü kımıldayamadı. Göğsünde bir ağrı hissetti ama bir anlam veremedi. Çok sıkışmıştı tuvalete gitmesi gerekiyordu... tam bu sırada içeriye hemşire kıyafetleri giymiş biri girdi. Sakin olun efendim kalp ameliyatınız başarıyla gerçekleştirildi.Bu metne göre insanın doğası gereği ilk tepkisi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi okulda kullanılan kaynaklardan değildir? Kemik ve diş gelişimi için gerekli olan, en çok yumurta,balık,süt ve peynirde bulunan vitamin hangisidir? Bir öğretmen, öğrencilerine mevsimleri öğretmek için sınıfı dörder kişilik gruplara ayırmış ve her bir grup üyesinin tüm mevsimlere çalıştıktan sonra bir mevsim seçmesini istemiştir. Daha sonra grup üyeleri aynı mevsimi seçen diğer grup üyeleri ile bilgi paylaşımı yapıp edindiği yeni bilgileri kendi grubunda paylaşmasıyla etkinlik gerçekleştirilmiştir.Bu öğretmenin kullandığı öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi karşıdan karşıya geçişte güvenli yerlerden değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma sözcükten kurulmuş ikileme yoktur? Doğru yolu tutunuz, işleriniz ve ibadetlerinizde aşırıya kaçmayınız... Amellerin Allaha en sevgili olanı, az olsa bile devamlı yapılanıdır.Bu hadisten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A: I´m very late to the office. B: .................................... Aşağıdakilerden hangisi çocukların haklarından biri değildir? Akarsular tarafından derince yarılmış çevresine göre yüksekte olan geniş düzlüklere ne ad verilir? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 8 dm²=..................m² ise boşluğa hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi aklın insana sağladığı faydalardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi imanın insana kazandırdığı özelliklerden değildir? Başta Türk dilinin konuşulduğu ülkeler ve Türkiye'ye komşu ülkeler olmak üzere, gelişme yolun­daki ülkelerin kalkınmalarına yardımcı olmak, bu ülkelerle; ekonomik, ticari, teknik, sosyal, kültürel, eğitim alanlarında işbirliğini projeler ve programlar aracılığı ile geliştirmek amacıyla kurulmuş bir işbirliği teşkilatıdırYukarıda özellikleri verilen teşkilat aşağıdakilerden hangisidir? Yusuf ile Züleyhanın işlediği konu bakımından türü aşağıdakilerden hangisidir? Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası hazırladığı parti tüzüğünde ekonomik model olarak aşağıdakilerden hangisini benimsemiştir? Laik eğitim sistemine ne zaman geçilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi yenilenemez enerji kaynaklarına örnek olarak verilebilir? Kuvvetin birimi aşağıdakilerden hangisidir? Ülkemizde Sosyal Bilimlerin gelişmesine önem veren Mustafa Kemal Atatürk ya bizzat kuruluşunu sağlayarak ya da teşvik ederek okul,kurum ve kuruluşların açılmasını sağlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilimlerin gelişmesini sağlayan kurumlardan biridir? Hangi seçenekte insan haklarının özellikleri doğru verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi temizlik türü açısından diğerlerinden farklıdır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi cins isimdir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi hayal ürünü olan bir durumu anlatmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi interneti kullanacağımız teknolojilerden değildir? Mantık kuralları irdeleme ve karar vermeye yardımcıdır ama çözümün doğruluğunu garantilemez.Bunun nedenini ifade eden en doğru açıklama aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi sonucu oluşur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir