S:1

Kişisel bakım ve temizliğimize neden dikkat etmeliyiz?

Kişisel bakım ve temizliğimize neden dikkat etmeliyiz? sorunun cevabı "Sağlıklı olmak için" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Osmanlı devleti kim tarafından kurulmuştur? Hangi cümlede farklı bir noktalama işareti kullanılır? Hayvansal parazitler iç ve dış parazit olmak üzere iki gruba ayrılır.Buna göre,I. İç parazitler konak canlının vücudu içinde, dış parazitler konak canlının vücudu dışında yaşarlar.II. Dış parazitlerin sindirim sistemleri gelişmediğinden konağın sindirilmiş besinlerini kullanırlar.III. İç parazitlerin hareket, duyu, sinir sistemleri basit ama üreme sistemleri gelişmiştir.ifadelerinden hangileri doğrudur? İnsanoğlu evreni, dünyayı ve insanı açıklamak ve anlamak için çeşitli yöntemler geliştirmiştir. Hem felsefe hem de sanat özgür, özgün ve yaratıcı düşünmenin ürünleridir. Felsefe etkinliği akıl ve mantık çerçevesinde gerçekleştirilirken, sanat duygu ve his olarak kendini dışsallaştırır. Varlık, felsefeye kavramsal, mantıksal ve bütüncül olarak konu olurken sanatta güzel ve hoşlanma ölçütleri ile ele alınır.Buna göre sanat ve felsefe ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki sözcüklerin hangisi büyük ünlü uymuna uymaz? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Rabbena lekel hamd ne zaman söylenir? Bayramda 10 lira annem verdi. 5 lira da babam verdi.Bayramda ailemden kaç lira aldım? Bir karınca kış için hazırlık yapmaktadır. Yuvasına 15cm uzaklıkta bir buğday tanesi bulmuş ve bunu yuvasına götürmek istemiştir. Dakikada 50mm yol gidebildiğine göre yuvasına kaç dk ‘da varır? Okul taşıtlarının arkasındaki DUR ışıklı işaretinin yanması neyi bildirir? Peygamber ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 407,102 verilen ondalık gösterimin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi sözlükte en önce gelir? Aşağıdakilerden hangisi fabl türünün özelliklerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi krokinin özelliği değildir? Batuhan, babasından hafta sonunda bilgisayarda oyun oynamak için 19.55 ve 20.30 arasında izin almıştır. Batuhan kaç dakika oyun oynamıştır? Dustin: Which city is more charming, İzmir or İstanbul?Jenn :Both of them are charming. In other words, İstanbul is - - - - İzmir. Herkes anne karnından itibaren bu hakkı kazanır. Bu hak diğer tüm hakların kullanılabilmesi için olmazsa olmaz bir haktır.Paragrafta bahsedilen temel hak aşağıdakilerden hangisidir? 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre idare kurullarının kazai, idari ve istişari görüşmeleri mürettep üyenin ne kadarı hazır olmadıkça yapılamaz? Hikâyede ortaya konulan olayın açılıp okuyucuyu meraklandıracak şekilde geliştirildiği bölüm aşağıdakilerden hangisidir? I. Seri numarasıII. T.C. kimlik numarasıIII. Okul numarasıIV. Doğum tarihiBir nüfus cüzdanında yukarıdakilerden hangileri bulunur? Aşağıdakilerden hangisinde kesme işareti (') doğru kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi aynı tür varlıkların ortak adıdır? Cumhuriyet ne zaman ilan edilmiştir? 1 onluk 6 birlikten oluşan sayının 6 eksiği kaçtır? Can; Ahmet ile kampta yaşadığımız maceralarıağzı açık kalarak dinledi.Altıçzili deyimin bu cüleye kattığıanlamaşğıakilerin hangisinde vardı? Aşağıdakilerden hangisi bir kelime değildir? 3 bütün portakal kaç yarım portakal eder? Eğitim ve dil, birbiriyle yakından ilgili iki alan. Kuşkusuz dili kullanmanın tek amacı eğitim değildir;ama eğitimi dilsiz gerçekleştiremezsiniz. Bu yüzden eğitici yayınların dili, açı seçik, doğru ve seslendiği kitlenin düzeyine uygun olmalıdır. Bu koşullara sahip olmayan bir kitap, işlevini yerine getiremez.Parçada asıl söylenilmek istenen aşağıdakilerden hangisidir? Tepeden tırnağa bütün vücudun yıkanmasıyla yapılan temizliğe ne denir? 1,2+3,75 işleminin sonucu kaçtır? Gökleri yedi kat yaratan Odur. Rahmanın yaratma- sında bir düzensizlik göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görüyor musun?(Mülk suresi, 3. ayet)Bu ayette vurgulanan ana düşünce aşağıdakiler- den hangisidir? 1. Kitap ince olduğu için hemen bitmişti.2. Sahilde ayakkabımıza ince kumlar doldu.3. Bu gülümseyişte ince bir alay gizliydi.4. Eline ince bir değnek alıp dolaşmaya başladı.Numaralanmış cümlelerin hangisinde ‘‘ince sözcü- ğü mecaz anlamda kullanılmıştır? Aşağıdaki su kaynaklarından hangisi sera etkisi gibi iklim değişikliğinden diğer kaynaklara göre en çok etkilenir? Kitap okumak ....... kaliteli film izlemek de önemlidir. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Hz. Muhammede, dedesinin ölümünden 25 yaşına kadar ona bakan ve ona ticareti öğreten kişi kimdir? - - - - Çölün kavurucu ve acımasız sıcağı, kumları kızdırır ama bu ağacın yeşil yapraklarını kurutamazmış. Kızgın güneş ne yaparsa yapsın yaprakları hep yeşil ve parlak olurmuş. Güneşin sıcağından bunalıp kaçan tüm hayvanlar, bu ağacın gölgesinde dinlenir; esen rüzgârın tüylerini okşayışına kendilerini kaptırıp uyuk- larmış kaygısızca.Bu parçanın başına anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi 35 ve 42 nin en büyük ortak bölenidir? -36 : 4 + 4 =?Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? Romanın üslubu biraz Dede Korkut üslubunu andırıyor. Osmanlı Devletiʼnin kurucusu olan Türkler, elbette ki Dede Korkut geleneğinden gelmektedir. Ancak modern bir romanda bu destan üslubuna yer olmalı mı sorusu akla gelebilir. Tarık Buğra, usta bir yazar olarak bu destan üslubunu çok güzel kullanmış. O üslup bize ataları-mızın diri sesini ulaştırıyor. Bu romanın çok okuyucusu olacak. Çünkü kişileri bizim de bugünkü duygularımızı taşıyan insanlar.Bu parçada aşağıdakilerden hangisine örnek olabilecek bir cümle yoktur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir