S:1

Aşağıdakilerden hangisi kişisel bakım değildir?

Aşağıdakilerden hangisi kişisel bakım değildir? sorunun cevabı "Evimizin temiz olması." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Bir ekmek 350 gramdır. 7 ekmek alan bir aile, kaç gram ekmek almış olur? Osmanlı Devletinde köylü toprağını iyi kullanmaz ve üç yıl arka arkaya boş bırakırsa, toprağı kullanma hakkı elinden alınır ve başkasına verilirdi.Bu durum Osmanlı Devletinin aşağıdakilerden hangisine önem verdiğinin göstergesidir? 711 – 300 = ?Yukarıda verilen çıkarma işlemini zihinden yaparsak sonucu kaç olur? Arkadaşlarımızdan bir şey isterken ilk söylememiz gereken sözcük hangisidir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A: Excuse me, how can I go to the museum? B: ............ straight ahead and ............ right. It´s on the left. Office PowerPoint 2007 programında hazırlanan sunuya slayt eklemek için aşağıdaki tuşlardan hangisi kullanılır? Sedanın sorduğu bir soru üzerine öğretmeni, Örneğin aynı anda meydana gelmelerine rağmen gök gürültüsü, şimşeğin görülmesinden belli bir süre sonra duyulur. cevabını vermiştir.Buna göre, Sedanın öğretmenine sorduğu soru aşağıdak ilerden hangisidir? Çığ felaketi hangi alanlarda görülmez? Bileşke kuvvet ............ise cisim dengelenmiş kuvvet etkisindedirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Bu ıssız, gölgesiz yolun sonundaGördüğün bu tümsek Anadolunda,İstiklâl uğrunda, namus yolundaCan veren Mehmedin yattığı yerdir.Bu dörtlük aşağıdakilerden hangisine örnektir? Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki -mış, -miş in işlevi diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi dinimizin anne- babamıza nasıl davranmamız gerektiği ile ilgili tavsiyelerinden değildir? Hititlerde kralların başrahip, başyargıç ve başkomutanlık görevleri vardır.Bu durum Hititlerde aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir? Aşağıdakilerden hangisi vatan sözcüğüyle eş anlamlıdır? Aşagıdakilerden hangisi bilgisarı oluşturan temel parçalardan birisi değildir? Aşağıdaki ülkeler ortak özelliklerine göre gruplandırılırsa hangisi dışta kalır? Aşağıdaki eserlerden hangisi diğerlerinden farklı bir miras ürünüdür? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük karşıt anlamıyla birlikte kullanılmıştır? Işığı hiç geçirmeyen maddelere ne denir? Her gıdada bulunan ve vücudumuzda ......................... olarak görev yapan besinler vitamin, su ve minerallerdirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Öğrenciler hayvanat bahçesini gezerken develer Ahmetin dikkatini çeker. Bu konuda Ahmet ile öğretmeni arasında aşağıdaki konuşma geçmiştir.Ahmet : Develerin sırtları neden şişkin?Öğretmen : O kısma hörgüç denir ve içerisinde yağ depolanır. Bu şekilde çöl ortamında susuzluğa uzun süre dayanabilirler.Ahmet : Neden uzun kirpikleri var?Öğretmen : Çöl ortamındaki fırtınalardan daha az etkilenmek için.Ahmet : Ayakları neden çok geniş ve büyük?Öğretmen : Kum üzerinde batmadan daha rahat yürüyebilmeleri için.Bu konuşma aşağıdakilerden hangisini açıklamaya yöneliktir? Köprü, baraj,büyük santral projeleri için birden fazla işletmenin geçici olarak bir araya gelerek bu projeleri gerçekleştirmeleri, işletmelerin sınıflandırılması bakımından aşağıdakilerden hangisidir? Fazla kilolarından kurtulmak isteyen Ayhan iki haftada 28 kilo zayıflıyor. Şimdiki ağırlığı 85 kg olduğuna göre Ayhan en başta kaç kiloydu? Aşağıdakilerden hangisi problem çözme stratejileri arasında yer almaz? Hz. Peygambere dua niyetiyle okunan salavatı kim bestelemiştir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökü ötekilerden farklıdır? 30000 + A = 100000 işleminde " A" yerine kaç yazılmalıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilgi zamiri vardır? Krokilerde ölçek yoktur.Bu bilgiyi aşağıdakilerden hangisi destekler? Karanfilsin bahar gelir açarsın, Her tarafa güzel koku saçarsın, Bülbül gibi gül dalına uçarsın, Ağrımasın senin başın belalım.Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde kaynaştırma harfi yoktur? İlk Türk devletlerinde, Türk devlet ve sosyal hayatını düzenleyen hukuki kurallar bütününe ne ad verilirdi? Osmanlı Devletinde Halife unvanını taşıyan ilk padişah, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin toplumsal faydalarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi insanın yaşamını yeniden kurabilmesi için yararlanılan tedavi yöntemlerinden değildir? Peygamber efendimiz, düzenli olarak Mescidi süpüren zenci bir kadın, öldüğünde mezarına gidip hayır duada bulunmuştur. Bunu hangi amaçla yapmıştır. Aşağıdakilerden hangisi tüm mezheplerin üzerinde birleştiği İslamın temel unsurlarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi türemiş sözcüktür? Aşağıdakilerden hangisini diğerlerinin ortasında yaparız? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir