S:1

Kişisel bakımımızı yaparken hangisine dikkat etmeliyiz?

Kişisel bakımımızı yaparken hangisine dikkat etmeliyiz? sorunun cevabı "Kaynakları tasarruflu kullanmaya" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
I. Cam eşyaların zamanla matlaşması ve üzerinde lekeler oluşmasına neden olur.II. Isıtıcıların etrafına ve boruların içine kalsiyum karbonat ve magnezyum karbonat tuzlarının birikmesine yol açarIII. Bu suların insan sağlığı için tehlike oluşturduğu bilinir.Bu ifadelerden hangileri sert suların olumsuz etkilerindendir? Osmanlı Devletinin İtilaf devletleri tarafından işgal edilmesine ortam hazırlayan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? I. Biri mutfak tarafında kuşburnu marmelatı ezmişolacak; oh, mis gibi koktu!II. ‘‘Ne oldu, ne var?diye soruyor ama söylesem de anlamayacak.III. Sınavlarda başarılı olmak istiyorsan şimdiden derslerine çalışmalısın.IV. Farz edin ki dâhi bir bilim adamı arkadaşınız, zaman makinesi icat etmiş, binip 2030 yılına gidiyorsunuz.V. Ben hiç bir baltaya sap olmamak için gelmişim dünyaya yeğenim. demişti bir gün.Numaralanmış cümlelerde aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek yoktur? Aşağıdaki yıllardan hangisi artık yıl olacaktır? Has your father arrived - - - -? Orta Asya Türk Devletleri, İslam tarihi, Karahanlılar, Seçuklular ve Osmanlı tarihlerinde yöneticilerde aranan ilk ve en önemli vasıf nedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Asya Hun Devletine ait olan ve Mete Hanın hayatının anlatıldığı destanın adı nedir? Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) hangi mesleği yapmıştır? Türk kadını 1930da belediye seçimlerine katılma, 1934te milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etti. 1935 yılında yapılan milletvekili genel seçimlerinde TBMMye 18 kadın milletvekili girdi.Buna göre;I. Kadınlar siyasal haklarına kavuşmuştur.II. Kadınlar siyasal haklarını erkeklerden önce elde etmiştir.III. Kadınların ülke yönetimine katılımları sağlanmıştır.IV. Millî egemenlik ilkesi güçlenmiştir.yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Sivas kongresinin önemli sonuçlarından biri de Amasya görüşmelerinin yapılmasını sağlamasıdır. Amasya görüşmelerinde Temsil Heyeti ile İstanbul Hükümeti arasında anlaşmaya varılan konular arasında aşağıdakilerden hangisi vardır? Müze salonlarındaki Türk halıları, birer birer gözümün önünden geçti.cümlesinin ögeleri aşağıdakilerden hangi seçenekte doğru verilmiştir? (I) Yeşil kapılı evinin önünde sandalyede oturuyor ve etrafa bakınıyordu. (II) Sanki yaşadıklarının hiçbir etkisi kalmamıştı. (III) Bakışlarından yine de gözyaşlarını içine akıttığı belli oluyordu. (IV) Son derece kederli hâli beni de düşündürüyordu. (V) Tüm bu olanlarda sanırım benim de payım vardı?Numaralanmış cümlelerin hangisinde yorum yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kilerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi temizlik kuralıdır? Türk ordusu, Milli Mücadelede Batı Cephesinde aşağıdakilerden hangisiyle savaştı? Niçin güneşi aydan daha küçük görürüz? Ormanlarımızın yanması ve tahrip edilmesi sonucu hangi doğal afet daha fazla oluşur? Aşağıdakilerden hangisi bulaşıcı hastalıklardan korunmak için sağlam kişiye yönelik olarak alınan önlemlerdendir? Aşağıdakilerden hangisinde boş bırakılan yere ayraç içindeki sözcük getirilirse tanım yanlış olur? Maria has - - - - failed any exams. Shes a good student. Aşağıda verilen organellerden hangisi hücrede zar üretiminde görev almaz? Mutezile mezhebiyle ilgili hangisi yanlıştır? Aşağıda verilen hadis ve ayetlerden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır? If you join the Drama Club, you - - - - . Osmanlı Devleti, Ferhat Paşa Antlaşmasıyla aldığı toprakları hangi antlaşmayla Safevîlere geri vermiştir? Sıvı ve gaz maddelerin tanecikleri katı maddeden farklı olarak dönme ve .................. hareketi yapar.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki parçaların hangisi fıkradan alınmış olabilir? Kuran-ı Kerimin indirilmesi kaç yılda tamamlanmıştır? Aşağıdakilerden hangisi İslamcılığın çıkış amaçlarından biri değildir? Bir kenarı 75 m olan kare şeklindeki tarlamızın çevresine 2 sıra da tel çekersek kaç metre tel gerekir? Geleneksel oyunlarımız hakkında verilen bilgilerden doğru olan bilginin başına D, yanlış olan bilginin başına Y koyunuz. ( .....) Bütün oyunlar aynı sayıda kişiyle oynanır.( .....) Bazı oyunlar bir araç veya oyuncakla oynanır.( .....) Oyunlar, zihni ve bedeni geliştirir.( .....) Oyunların oynanma yeri sadece sokaktır.( .....) Bazı oyunlar özellikle belli mevsimlerde oynanır. Bir grupta veya işte bir kimseye düşen göreve ............ denir.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Divan edebiyatı, Arap-Fars kültür dairesiyle etkileşimden sonra 13. yüzyıldan itibaren Türk edebiyatında görülmeye başlanmıştır. Beyit nazım biriminin ağırlıklı olarak kullanıldığı bu edebiyatta gazel, kaside, mesnevi, rübai... gibi nazım şekillerine, şairler oluşturdukları divanlarında yer vermişlerdir. Dilinin ağır, sanatlı oluşu, halk edebiyatıyla örtüşmeyen bir yönüdür. Sanatçılar, sıklıkla kalıplaşmış sözler olan mazmunlara yer vermiştir. Ayrıca bu edebiyatta Arapça-Farsça sözcük ve tamlamalar çok kullanılmıştır. Bu dil anlayışı, nazım ve nesir türündeki eserlerde ortaklık göstermektedir.Bu parçaya göre divan edebiyatı ile ilgili yapılan,I. Şiirlerin toplandığı eserlere divan denir.II. Hem şiir hem de düzyazı türünde eserler verilmiştir.III. Şiirlerde söz sanatları, neredeyse hiç kullanılmamıştır.IV. Nazım şekilleri sadece beyitlerle yazılır.V. Dil anlayışı, halk edebiyatından farklılık gösterir.çıkarımlarından hangileri yanlıştır? Güneşe yakınlık bakımından beşinci sıradadır.Görünmeyen bir halkası vardır.79 adet uydusu vardır.Güneş sistemindeki en büyük uyduya sahiptir Zehirli gazlardan oluşan bir atmosferi vardırYukarıda özellikleri verilen gezegen aşağıdakilerden hangisidir? Eğer yerde ve gökte Allahtan başka tanrılar bulunsaydı, yer ve gök (bunların nizamı) kesinlikle bozulup gitmişti. Demek ki arşın Rabbi olan Allah onların yakış-tırdıkları sıfatlardan uzaktır. (Enbiya suresi, 22. ayet)Bu ayette vurgulanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Brezilyanın fiziki bir özelliğidir? Güzel insan, güzel resim diye nitele- nen şeyler sürekli değiştikleri ve gün gelip yok olacakları için gerçekte var değillerdir. Oysa bir güzellik ideası vardır ve bu güzellik ideası her za- man güzeldir.Bu görüş aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir? 7 - A = 4 işleminde boş bırakılan yere hangi sayı gelmelidir? 0,2,3,9 rakamlarıyla oluşturulabilecek ;20 sayısından büyük en küçük ondalık gösterim ile 30 sayısından büyük en küçük ondalık gösterimin toplamı kaçtır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir