S:1

Aşağıdakilerden hangisi kişisel bakım ve temizliklerimizden birisi değildir?

Aşağıdakilerden hangisi kişisel bakım ve temizliklerimizden birisi değildir? sorunun cevabı "Yemek yemek" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
21 Haziran 1934 tarihinde kabul edilen Soyadı Kanunu ile her vatandaşın adından başka bir soyadı taşıması zorunlu kılındı. Soyadları Türkçe olacak ve ahlaka aykırı olmayacak; rütbe, makam, ırk, millet belirten tanımlar içermeyecekti.Bu bilgiye göre soyadı belirlenirken Atatürkün;I. MilliyetçilikII. LaiklikIII. HalkçılıkIV. Devletçilikilkelerinden hangilerine göre hareket edildiği söylenebilir? 18 silginin bir kısmı satıldı. 7 silgi kaldı. Kaç silgi satılmıştır? 77.48 işleminin sonucunu çarpma işleminin çıkarma işlemi üzerinde dağılma özelliği şeklinde gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? I. Sivas Kongresi II. TBMMnin açılışı III. Erzurum Kongresi IV. Amasya GenelgesiYukarıdaki olayların, kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? Bir yolculuk sırasında aracın kaç km hızla gideceğine yolcular karar veremez. Çünkü bunun bir kuralı vardır. Bu cümleye göre hangisi doğrudur? 215, 105, 261, 162, 210 sayıları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ikinci ve dördüncü sayılar hangileri olur? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna yanlış bir noktalama işareti konmuştur? Aşağıdakilerden hangisi sigaranın sebep olduğu hastalıklardan biri değildir? Hangi kelimeye "-e" getirilirse kesme işareti kullanılmalıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varlığın adı yerine kullanılan bir sözcük vardır? 1. Gül güzel kokulu bir çiçektir.2. Daima neşeli ol, gül.Yukarıdaki cümlelerdeki gül sözcükleri arasında nasıl bir ilişki vardır? Taban ayrıtlarından birinin uzunluğu 8 cm ve yüksekliği 6 cm olan kare piramidin hacmi kaç santimetreküptür? Aşağıdakilerden hangisi bilgi edinme yollarıdan biri değildir? 6318 +549 +396 = ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir ? Aşağıda verilen iklimlerden hangisinde her mevsim yağış görülür? Seda ile Suna öğretmenin öğrencilerle iletişim konusundaki yaklaşımları farklıdır. Seda Öğretmen: Her zaman çok kibarsın., Okulun en başarılı öğrencisi sensin., Şimdiye kadar gördüğüm en düzenli sınıfsınız. gibi övgü ifadeleri kullanırken; Suna Öğretmen: Temizlik konusunda böyle hassas davranırsanız öğretmeniniz tarafından çok sevilirsiniz., İletişim kurarken özenli davranman çok güzel., Sınavlarda yüksek not almanı, çok düzenli çalışmana bağlıyorum. Böyle devam etmeni dilerim. gibi teşvik ifadeleri kullanmaktadır. Bu iki durumun sonuçlarına bakıldığında, teşvik ifadelerinin öğrencilerin kurallara uymasında daha etkili olduğu görülmüştür.Buna göre, aşağıdakilerden hangisi övgü veya teşvik ifadeleri kullanmanın okul ve sınıf içi kurallara uymadaki etkisini açıklamaktadır? Ailesiyle birlikte uzak bir ülkeye giden Bora, bu ülkede kuralların biraz farklı olduğunu görünce çok şaşırır. Öyle ki ismi N ve K harfleri ile başlayanlar haftanın her günü parklar­da serbestçe oynayabiliyorken diğerleri belirli günlerde oynayabilmektedir. Bu ülkede kurallarla ilgili aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Millî Cemiyetler aşağıdakilerden hangisinde bir çatı altında birleştirilmiştir? Aşağıdaki cisimlerden hangisi aynı zamanda bir alettir? I. Dünya Savaşının getirdiği maddi ve manevi yıkımların devletleri barış arayışına yöneltmesi sonucu aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur? - Kaşgarlı Mahmut tarafından 1072- 1074 yılları arasında yazılmıştır.- Yaklaşık 7500 Türkçe sözcüğün Arapça karşılıklarını veren bir sözlüktür.- Eserde İslamiyet Öncesi Döneme ait çok sayıda koşuk, sagu, sav örneği bulunmaktadır.Özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Ben çok küçükken babam öldüğü için, annem tarlalarımızda işçilerimizle beraber çalışırdı. O, evden çıkınca ben de harmana koşar, sabahtan akşama kadar arkadaşlarımla oynardım. Çok yaramaz olduğumu, yüksek kestane ağaçlarının tepelerinde serçeler gibi daldan dala atladığımı hatırlıyorum. Annem akşamüzerleri eve yorgun dönerdi. Beni, kapının önündeki kuyunun başında, çektiği buz gibi su ile yıkarken avazım çıktığı kadar bağırırdım. Köyümüzün çobanı ineğimizi yolun başında bırakırken bize seslenirdi. Bu, sarı bir inekti. Yüzümü, yüzüne sürerdim, başını yana çevirerek tatlı bir sesle böğürürdüm. Annem, "Sarı Kız" diye konuşarak onu ahıra götürürdü.Lamia BALLI Yazar, arkadaşlarıyla nerede oynuyor? Başka bir uğraşınız var mı? Cümlede altı çizili sözcüğün yerine hangisi gelmelidir? Doğru olan cümlelerin başına ‘d yanlış olan cümlelerin başına ‘y yazınız.(.....) Dardan indirme kurbanı alevilerin kesmiş olduğu kurban çeşididir.(.....) Aleviler muharrem ayında musahiplik kurbanı keserler. (.....) Sığır manda gibi hayvanlar kurban edilecekse 1-7 kişi arasında kişi ortak olabilir.(.....) Kurban olarak deve kesilecekse, kesilecek devenin en az 2 yaşına basmış olması gerekir.(.....) Kurban kelime olarak yaklaşmak yakınlaşmak anlamına gelir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru işareti yanlış kullanılmıştır? Hangisi hem hece hem de kelimedir? Gizli ve hızlı söz, işaret, ilham anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Karenin özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Okulundaki öğrencilerin en sevdiği müzik türü ile ilgili araştırma yapan Oğuzhanın aşağıdaki türlerden hangisi ile ilgili veri elde etmesi beklenmez? Yoğurt - Para - ÖrdekYukarıdaki kelimelerden hangisi sözlükte en başta yer alır? Soluk alıp verdiğimizde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? oksijen karbondioksit A) Alınır alınır B) Alınır verilir C) Verilir verilir D) Verilir alınır Peygamberimizin süt kardeşinin adı nedir? Alinin nabzı dakikada 83 defa atmaktadır. 1 saatte Alinin nabzı kaç defa atar ? Ev – oda sözcüklerindekine benzer bir anlam ilişkisi, aşağıdaki sözcüklerin hangileri arasında vardır? Aşağıdakilerden hangisi temizlik türü açısından diğerlerinden farklıdır? Dünya milletlerinin saadetine çalışmak, diğer bir yoldan kendi huzur ve saadetini sağlamaya çalışmak demektir. sözüyle Atatürk, aşağıdakilerden hangisinin önemine vurgu yapmıştır? Aşağıdakilerden hangisi yazları da yağışlı olan Karadeniz Bölgesinin kıyı kesimlerinde yetişmeyen bir üründür? De ki: Hak, Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin. (Kehf suresi, 29. ayet)Sen öğüt ver! Çünkü sen sadece bir uyarıcısın. Onlara zor kullanacak değilsin. (Ğaşiye suresi, 21-22. ayet)Bu ayetlerle aşağıdaki temel hak ve hürriyetlerden hangisi vurgulanmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir