S:1

Aşağıdakilerden hangisini yapmak kaynakların verimli kullanılmasını sağlar?

Aşağıdakilerden hangisini yapmak kaynakların verimli kullanılmasını sağlar? sorunun cevabı "Ellerimizi sabunlarken suyu akıtmamak." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti konmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi acil durumlarda gerekli olan bilgilerden değildir? Aşağıdakilerden hangisi topluluk adı değildir? I- ArıburnuII- ConkbayırıIII- TobrukMustafa Kemalin Çanakkale Cephesinde başarı kazandığı yerler arasında hangileri vardır? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)in hayatını öğrenme nedenlerinden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi, nesneyüklem ilişkisine göre diğerlerinden farklıdır? Aşağıdaki namazlardan hangisi kılınış itibarı ile diğerlerinden farklıdır? Öğrenme - öğretme etkinliklerinde Yapılandırmacı Yaklaşıma uygun hareket eden bir öğretmenin aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez? Kamu Kurum ve Kuruluşları yürütmekte oldukları hizmetlerin özelliklerini göz önünde bulundurarak memurlarının başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınmak kaydıyla.......belirleyebilir.Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi sorumluluğu tanımlar? Ahmet, okula gitmek için tam evden çıkmak üzereyken annesi okulda daha başarılı olmasını istediği oğluna hangi dilek ve dua ifadesini kullanmış olabilir? Işığı geçiren maddelere - - - - madde denir. İfadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Patlamak eylemi aşağıdakilerden hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır? 3--5--4--6--5--... örüntüde noktalı yere hangi sayı gelmelidir? Ezan okuyan kişiye ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi ciddi yaralanmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır? Tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış.Bu atasözü aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisiyle eşleştirilebilir? 128 ∶ 8 . 3 + 3 . 40 işleminin sonucu kaçtır? Öğrenmek, eskiden bilinmiş bir şeyi yeniden hatırlamaktan başka bir şey değildir.Platonun bu görüşüyle anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilenlerden hangisi atomu oluşturan temel parçacıklardan biri değildir? Aşağıda hangisi milimetre ile ölçülür? Çoğul eki almadığı hâlde birden çok varlığı karşılayan isimlere topluluk ismi denir.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir örnek yoktur? 18 -24 - ? -36 - ? -48 sayı dizisinde ? soru işareti olan yerlere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygun olur? Aşağıdakilerden hangisi Hüzün Yılı diye tabir edilen yıl içinde vefat etmemiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartı yoktur? I.Düzgün olmayan katı maddelerin hacmini ölçmede sıvılardan yararlanılır. II. Gazların kütlesi sıvıların kütlesi gibi bir kap içerisinde ölçülür. III. Taneli yapıya sahip katıların hacmi sıvılar gibi bir kap içerisinde ölçülür.Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur ? Buhar suyun hangi halidir? My brother cant find the key. He is looking for it. He - - - - it. Aşağıdakilerden hangisi doğal destandır? Küçük yaşlarda saz çalmaya ve türkü söylemeye başlamıştır. İlkokuldayken şiir yazmaya başlayan sanatçı, köy köy dolaşarak yöresel dil unsurlarını derlemiştir. Pek çok dergide şiirlerinin yayımlanmasıyla ünlenen sanatçı, düzyazı türündeki eserlerinde yöre insanlarının sosyal ve ekonomik sıkıntılarına değinmiştir. Halkı anlatan, halkçı bir yazar ve şair olarak tanınmıştır.Bu parçada sözü edilen sanatçı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? I. Amasya Genelgesi – Milli Mücadelenin yöntemi belirlenmiştir.II. Amasya Görüşmesi – Mebusan Meclisinin açılması kararıIII. Sivas Kongresi – Temsil Heyetinin yürütme gücünü kullanmasıIV. Havza Genelgesi – Mustafa Kemalin askerlikten ayrılmasıV. Mebuslar Meclisi – Mustafa Kemalin Ankaradan mebus seçilmesiYukarıdaki eşleştirmelerden hangileri yanlıştır? Ali, aklından tuttuğu sayıyı bulmaları için arkadaşlarına ipucu veriyor.• 3e tam bölünür.• Birler basamağında 5 rakamı vardır.• Sayı üç basamaktan oluşur.• Onlar basamağında 6 rakamı vardır.Aşağıdakilerden hangisi bu sayılardan biri olabilir? Dünyanın Güneş etrafında yaptığı harekete ......... ...hareketi denir.Boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi gelmelidir? D E F+E F D E,F,D farklı rakamlar olduğuna göre işlemin sonucu en az kaç olur? Aşağıdakilerden hangisi pillerin zararlarından biridir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? Mineraller ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğru değildir? Bir problemin çözümünde izlenecek yol anlamına gelir ve problemin çözümünün adımlar halinde yazılmasıyla oluşturulur. Her adımda yapılacak işlemler açıkça belirtilir.Yukarıda tanımı verilmiş olan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Gözümüzle göremediğimiz, varlığı rüzgar gibi hava olaylarından anladığımız tabaka hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi belirtisiz isim tamlamasıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir