S:1

Okul tuvaletinde aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

Okul tuvaletinde aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? sorunun cevabı "Tuvalet kağıdını yerlere atmak." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kelime birleşik yapılı değildir? 5 , 8 , 0 , 3 , 1 rakamlarını birer kez kullanarak yazılabilecek 5 basamaklı en küçük doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? Uzun yıllar boyunca toprağın altında veya kayaçların arasında kalmış bitki veya hayvan kalıntılarına verilen addır.Yukarıda tanımı verilen kavram hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi pozitif tam sayı değildir? ‘I. Dünya Savaşından sonra ......................................Ateşkes Antlaşması imzalandı.Boşluğa aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir? Aksi kelimesinin eş anlamlısı nedir? Aşağıdaki cümlelerin anlam özellikleri parantez içinde verilmiştir.Hangi cümlenin anlam özelliği yanlış verilmiştir? Türklerin İslamiyet öncesi;I. ahiret inancına sahip olmaları,II. hırsızlık, yalancılık ve adaletsizliğin suç sayılması,III. veraset sistemine göre hükümdarın ülkeyi çocukları arasında paylaştırması,IV. din adamlarının toplumda herhangi bir üstün- lüklerinin bulunmamasıanlayışlarından hangileri İslamiyeti kabul etmelerini kolaylaştırmıştır? Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde ünsüz sertleşmesine ve yumuşamasına örnek olabilecek sözcükler kullanılmıştır? (I) Yazarın hikâyeleri ilk bakışta, kolayca yazılıvermiş izlenimi uyandırır. (II) Ancak hikâyeleriyle adından söz ettirmiş bir yazardır. (III) Yazacağı hikâyelerin kahramanları üzerinde günlerce ve hatta yıllarca durur, fırsat buldukça onları anlatır. (IV) Bazen hikâyelerine vereceği adı günlerce arar. (V) Hikâyelerinden çıkan kolayca yazılıverme izlenimi, bu dikkatli çalışmanın sonucudur.Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde kişisel düşüncelere yer verilmiştir? Kuran-ı Kerimin son suresi aşağıdakilerden hangisidir? Cisim, maddenin şekil verilmiş hâlidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi için cisim diyebiliriz? Aşağıda verilenlerden hangisi vücudumuzdaki kemik çeşitlerinden biri değildir? Hz. Peygambere gelen ilk vahiy aşağıdakilerden hangisidir? Cumhuriyet ne zaman ilan edilmiştir? 30°C sıcaklığındaki suyun içerisine 45 °C sıcaklığa sahip bir demir bilye atılıyor.Buna göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Hangi seçenekte eş anlamlı kelimeler yan yana verilmiştir? Herhangi bir durumdan şüphe duyan biri için aşağıdaki ifadelerden hangisi kullanılır? 3,45 . 100 = ? Yukarıda verilen işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? 5 kg sütün ⅕ kg ile tatlı, ⅖ kg ile yoğurt yaptım. Geriye kaç kg süt kalmıştır? Kazaların meydana gelmesinde hangisi diğerlerinden daha çok etkendir? "Yarın sen de dedemlere gel." cümlesinde hangi sözcük adın yerine kullanılmıştır? Omurga zedelenmesi olan kazazedeyi, baş-boyun-gövde ekseni bozulmadan ve sarsmadan sağlık kuruluşuna ulaştırmaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir? Bakkaldan 7 ekmek aldım. Akşam ekmelerin 4 tanesini tükettik. Sabah kahvaltıya kaç ekmek kaldı? Atmosferde oluşan yağmur damlaları serbet düşmeyapar. Ancak belirli bir hıza ulaşan yağmur damlalarılimit hıza ulaşır.Buna göre limit hıza ulaşan bir yağmur damlasıiçin;I. Ağırlığı sürtünme kuvvetine eşittir.II. İvmesi yerçekimi ivmesine eşittir.III. Hızı yere çarpma hızına eşittir.yargılarından hangileri doğrudur? A: Do you like swimming?B: Yes, I - - - - . Aşağıdakilerden hangisi diğerinden farklıdır ? Buluşlara yol açan insanı araştırmaya iten duygu aşağıdakilerden hangisidir ? Aşağıdaki kelimelerden hangisi büyük ünlü uyumuna uymaz? Ülkemizin .............. haritasına bakarak illerimizin sınırlarını, kapladığı alanları, bulundukları bölgeleri ,ve denizleri görebiliriz.Yukarıdaki noktalı yere ne yazmamız gerekir? Last night - - - - I was watching the match between Barcelona and Real Madrid , the electricity went off. 628 yılında Peygamberimiz 1500 kadar Müslüman ile Kabeyi ziyaret etmek için yola çıkmıştı. Ancak Mekkeliler Müslümanların bu isteklerini kabul etmediler. Bunun üzerine Mekkeliler ile Müslümanlar arasında bir antlaşma imzalanır.Bu antlaşmanın adı nedir? Benim düşüncelerim beni bağlar. Kimseye kabul ettirme sıkıntım yok ve olmayacak. Bu yazımda da bunu göreceksiniz. Kendimi ifade ettim sadece. Özgür bir gezinti yaptım düşünce dünyamda. diyen bir yazar ne türde yazı yazıyor olabilir? Türkiye Cumhuriyetinde sosyal alanda yapılan inkılapların birçoğu batı ile uyum sağlamaya yönelik yapılmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu kapsamda değerlendirilemez? Ben babamı sen hocanı unutma. dizesinde hangi sözcükten sonra virgül kullanılmalıdır? Hangi cümlede yazım yanlışı vardır? 3698 fazlası 8192 olan sayı kaçtır? Araçta kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisini artırır? Allahın varlığına iman eden bir insanın aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması doğru değildir? Sorumluluk sahibi bir öğrenciden aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenmez? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir