S:1

Ortalık mahşer yeri gibiydi. Fırtına, ağaçların dallarını kırıyor, önüne kattığı hayvanların ise sadece bağırtıları ulaşıyordu bize. Islanmıştık ve üşüyorduk.

Yukarıdaki paragrafta hangi duyumuzla ilgili bir ayrıntıya yer verilmemiştir?

Ortalık mahşer yeri gibiydi. Fırtına, ağaçların dallarını kırıyor, önüne kattığı hayvanların ise sadece bağırtıları ulaşıyordu bize. Islanmıştık ve üşüyorduk. Yukarıdaki paragrafta hangi duyumuzla ilgili bir ayrıntıya yer verilmemiştir? sorunun cevabı "Tatma" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Ferit in kumbarasından 10 adet 50 Kr, 30 adet 1 TL çıktı. Acaba Ferit in kaç TLsi vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır? 25 Mart 1611de İstanbul'un Unkapanı semtinde doğan Evliya Çelebinin ailesi aslen Kütahyalıdır. Aile, İstanbul fethedilince Kütahyadan İstanbula gelmiş ve oraya yerleşmiştir. Babası Mehmet Efendi sarayda kuyumcubaşı olarak çalışmıştır.Evliya Çelebi oldukça iyi bir öğrenim görmüş, devrin tanınan âlimlerinden ders almıştır. 1635 yılında IV. Muratla tanışmış, 1640 yılına kadar saray hizmetinde bulunmuştur.Evliya Çelebi nerede doğmuştur? Mustafa Kemal, Selanik Askeri Rüştiyesinde okurken, matematik öğretmeni bir gün; Aranızdan müzakereci seçeceğim, olmak isteyenler ayağa kalksın dedi. Ayağa öyle öğrenciler kalktı ki bunları gören Mustafa Kemal, kendini ortaya atamadı. Fakat içlerinden birinin emri altına girecekti. Bu da ağrına gitti. Birden kalktı: Ben daha iyi yaparım dedi ve yaptı. O günden sonra sınıfın müzakerecisi oldu.Bu anıdan Mustafa Kemalin hangi kişilik özellikleri ön plana çıkmaktadır? Kuran-ı Kerimde geçmişte yaşamış topluluklar ve peygamberler hakkında anlatılan ibret verici hikâye ve olaylara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil geniş zaman kipiyle çekimlenmemiştir? Aşağıdakilerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y harfi yazınız.( ) Ağaçların yosunlu tarafları güneyi gösterir.( ) Milli Mücadelenin savaş dönemi Mondros Ateşkes Antlaşması ile sonuçlanmıştır.( ) Kuvayi Milliye birlikleri Doğu Cephesinde Ermenilere karşı savaşmışlardır.( ) Teknoloji sadece çocuk oyunlarını değil oyuncakları da değiştirmiştir.( ) İkiz kardeşlerin TC kimlik numaraları aynıdır. I. Fransa II. Venedik III. Avusturya IV. HollandaOsmanlı Devleti, yukarıda verilen devletlerden hangilerine ekono-mik ayrıcalıklar (kapitülasyonlar) tanımıştır? Aşağıdakilerden hangisi ışığın ana renklerini oluşturur? Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi karşıt anlamlıdır? Peygamberimiz çocukları okşar, koklar, öper, bağrına basardı.Onu, torunu Hasanı öpüp severken gören bir adam, on tane çocuğu olduğunu ve hiçbirini öpüp sevmediğini söyledi. Bunun üzerine Hz. Muhammed (s.a.s), adama hayretle baktı ve ...........Peygamberimiz (sav) yukarıda anlatılan adama aşağıdakilerden hangisini söylemiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, söyleyenin yorum u yer almıştır? - - - - are my pencils not yours. Hz. Muhammede (sav.) gelen ilk vahiy ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Geçtiğimiz ay Türkiyeden çok sayıda kuş gözlemcisi Samsunda bulunan Kızılırmak Deltasına gitti. Hepsinin ortak amacı küçük sakarcaları görmekti. Bu kuş ülkemize nadiren geldiği için, fırsatı kaçırmak istemeyen gözlemciler de hemen Kızılırmak Deltasına giderek küçük sakarcaları görme şansını yakaladı.Bu metinden aşağıdaki yargıların hangisine kesin ulaşılır? Bir kütüphanedeki 500 kitabın 340 tanesi okunmak için verilmiştir. Geriye kaç kitap kalmıştır? Yer kabuğunu inceleyen bilim dalına ne ad verilir? Aşağıdakilerin hangisinde iş, oluş ve durum fiilleri sırasıyla verilmiştir? Bilimsel çocuk dergileri yaşamla ilgili birçok bilgi vermektedir. Sadece çocuklar değil büyükler de bu dergileri zevkle okumaktadır. Aylık çıkan bu dergileri gazete büfelerinden, kitapçılardan ve marketlerden satın alabilirsiniz. Ayrıca bu dergilere yıllık abone de olabilirsiniz.Bu metinde ''bilimsel çocuk dergileri'' ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Çocuklarla ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Tanzimat Dönemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Mahalledeki çocuk parkında oyun oynarken seyyar satıcı Yasine zorla pamuk şeker satmak istiyor.Yasin, bu durumda aşağıdaki numaralardan hangisini aramalıdır? Öznenin etkisi olmadan onun iradesi dışında, kendiliğinden oluşan ve öznedeki değişimi gösteren fiiller oluş anlamı taşır.Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde oluş fiili yoktur? Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi özneldir? Arkeolojik kazılar, dünyanın en eski yerleşim birimlerinden olan Çatalhöyük şehrinin etrafının kesintisiz şekilde surlarla çevrilmiş olduğunu ortaya çıkarmıştır.Bu durum, aşağıdaki gereksinimlerden hangisine yöneliktir? I bought a house - - - - a big garden and a swimming pool. Uyku bir kantar uyudukça artar. Atasözünde hangi sözcükten sonra virgül konulmalıdır? I. Kabloların üzerine ağır eşyaları koyabiliriz.II. Bozulan elektrikli aletleri kendimiz tamir edebiliriz.III. Prizlere sivri cisimler sokmamalıyız.Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri elektriğin güvenli kullanımı ile ilgili doğru bir ifadedir? Düz döndürme, bir önermenin nitelik ve doğruluk değerini değiştirmeden özne ve yüklemin yerlerinin değiştirilmesidir.Buna göre Hiçbir papatya güzel değildir. önermesinin düz döndürmesi aşağıdakilerden hangisidir? '' Sakla samanı gelir ............ ''Atasözünde boş bırakılan yere hangisi gelmelidir ? Aşağıda hareketle ilgili verilen;I. SüratII. YerdeğiştirmeIII. İvmeIV. HızV. Konumbüyüklüklerden hangileri vektöreldir? (4 x 1000) + (3 x 10) + 1 şeklinde çözümlenmiş hâli verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir? Herşeyin yaratıcısının Allah olduğuna inanmasına rağmen putları ona eş tutan kimselere ne denir? ... kalbi olan adamlar çıkarıyor, yaşatıyor, insanoğlunun durumunu, insan kalbinin en seçkin duyguları, insanlığın en önemli hâlleri hikâyelerde inceleme terazisinden geçiriliyor.Hikâyeler öyle bir insan hayatının aynası olarak görülüyor ki psikoloji ilminin sorunlarından en önemlilerine araştırma konusu oluyor. Ortaya gerçek insanlar birer kalbi olan adamlar çıkıyor, yaşatıyor, insanoğlunun du- rumunu her hâliyle her şekilde anlatıyor.Hali Ziya UşaklıgilBu parçadan yazarın hikâyeleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir. Bir hava kütlesinin belirli bir sıcaklıkta taşıyabileceği en yüksek nem miktarına maksimum nem denir.Basınç değerleri aynı olan ve sıcaklık değerleri aşağıda verilen 5 farklı hava kütlesinden hangisinin maksimum nem değeri diğerlerinden daha fazladır? I like---------------------.I am a vet. Allah'ın eşi ve benzeri olmadığını, doğmadığını ve doğurmadığını ifade eden sure aşağıdakilerden hangisidir? 74,98 ondalık kesrinin yüzde birler basamağındaki rakamın sayı değerinin 3 katı kaçtır? Hangi seçenekte maddenin üç hali de bulunur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir