S:1

3 tane onluk + 1 tane birlik kaç eder?

3 tane onluk + 1 tane birlik kaç eder? sorunun cevabı "31" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
İnsan vücudunda bulunan,I. Kalça kemiğiII. Baldır kemiğiIII. Bilek kemiğiIV. Uyluk kemiğişeklindeki kemiklerden hangilerinde kırmızı ve sarı ilik birlikte bulunur? İki basamaklı en küçük sayı ile, en büyük sayının toplamı kaçtır? I. Ağız ve burun üç kez yıkanırII. Yüz, üç kez yıkanırIII. Eller bileklere kadar üç kez yıkanırIV. Sağdan başlamak üzere kollar dirseklerle beraber üç kez yıkanır.Abdestin alınışı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru sıralanmıştır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı yoktur? Aşağıdakilerden hangisi halk idaresine dayanan bir yönetim şeklidir? • Gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa• Dalıyor ya da dikkatini toplayamıyorsaAraç kullanırken yukarıda verilen belirtilerin sürücüde sezilmesi halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi sert maddeye örnektir? "İnsan Hakları Bildirgesinin Birleşmiş Milletler tarafından kabul ediliş tarihi aşağı­dakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi milli kültürümüzün zenginliğine örnek gösterilemez? Jackson : - - - -?Jonathon : I am the only child. Aşağıdaki cümlelerde hangisinde varlığın özelliğini belirten bir sözcük kullanılmamıştır? I.Paket lastiğiII.Bardak II.SüngerIV.YayV.Dolap Yukarıdakilerden kaç tanesi esnek maddedir? Kervansaraylar aşağıdakilerden hangisini geliştirmek amacıyla yapılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çok dikkatli ve uyanık olmak anlamını taşıyan bir deyim vardır? Günde 24 litre süt veren bir ineğini sütü 3 eşit kovaya dolduruluyor. Bir kova süt kaç litredir? 32,7 ÷ 10 =​​ ?Yukarıda verilen işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Geleceğinizin nasıl olmasını istiyorsanız .................. öyle .................. cümlesindeki boşlukları en uygun şekilde aşağıdakilerin hangisiyle tamamlayabiliriz? Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki yorum farklılıkları ile ilgili olarak yanlıştır? Bireyin, tezcanlılık gibi doğuştan getirdiği mizaç özellikleri ile sonradan kazandığı karakter yapı özelliklerinin birbirleriyle etkileşiminden oluşan bir bütünlüktür.Açıklaması yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Birçok kil minerali vardır. Bunlardan en saf olanı kaolindir. Kaolinin formülü aşağıdakilerden hangisidir? I. Rüzgar II. Yağmur III. Ani sıcaklık değişimiYukarıdaki doğa olaylarından hangisi ya da hangileri binaların dış yüzeylerinin yıpranmasında etkilidir? Hz. Muhammedin sav sefere giderken son vedalaştığı ve seferden dönüşte ilk ziyaret ettiği kişinin kızı Fatımayı ziyaret etmesi neyi gösterir? "4123" sayısı en yakın yüzlüğe yuvarlanınca yeni sayı kaç olur? Aşağıdakilerden hangisi isteklerimizin özelliklerinden değildir? 30dan başlayarak geriye doğru üçer ritmik sayarken kaçıncı saymada 21 deriz? (30 dahil) Hangisi toprak altında yetişmez? hats the - - - - film I have ever seen. Aşağıdakilerden hangisi İslamın temel özelliklerinden birisi değildir? Bir adam merdivenin basamaklarını 2şer 2şer çıkıp 3er 3er iniyor. Bu adamın çıkarken attığı adım sayısı, inerken attığı adım sayısından 12 fazla olduğuna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Cisimlerin hareketlerini ve şeklini değiştiren etkiye ...................... denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi sağlık alanında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur? Bir insanın kendisine ait olmayan bir şeyi sahibinden zorla alması gasp, sahibinin izni ve haberi olmadan alarak kendine mal etmesi ise hırsızlık olarak nitelenir.Buna göre gasp ve hırsızlık olaylarının yaygınlaştığı bir toplumda öncelikle aşağıdakilerden hangisi beklenir? Hz. Muhammedin doğduğu toplum için aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgidir? (1) Nasrettin Hocanın fıkraları gülüp geçilecek boş sözler değildir. (2) Üzerinde uzun uzun düşünülecek, dersler çıkarılacak; öğretici, eğitici gereçlerdir. (3) Her şeyi ile Anadolu insanını anlattığı için halkımız tarafından sevilmiş ve benimsenmiştir. (4) Bu fıkralarda geçen kuşa benzemek, tabanları kaldırmak, ipe un sermek... gibi birçok söz de deyimleşmiştir. Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? Ardışık 5 tane çift doğal sayının toplamı 80dir.Buna göre 1. ve 4. sıradaki sayıların toplamı kaçtır? çevremizdekilerin kelimesinde kaç hece vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı yoktur? Düzenli ordu ilk başarısını hangi savaşta almıştır? Milletvekili dokunulmazlığı aşağıdakilerden hangisine karşı bir milletvekilini korumaz? You - - - - drive slowly, it is safe. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir