S:1

8 tane birlik + 5 tane onluk kaç eder?

8 tane birlik + 5 tane onluk kaç eder? sorunun cevabı "58" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Hava durumu tahminlerini yapan kurum aşağıdakilerden hangisidir? "muradına ermek" ne çeşit sözdür? I. Sümer Kralı Urnamunun yaptığı hukuksal düzenlemelerde; bir kişinin, başka bir kişinin kemiğini kırması halinde para cezasıyla cezalandırılacağı yer almaktadır.II. Babil Kralı Hammurabi kanunlarında; bir kişinin gözünü çıkaranın aynı şekilde cezalandırılacağı yer almaktadır.Buna göre aşağıdakilerden hangise ulaşılamaz? Şevra, kumbarasına haftada 45 TL atmaktadır. 4 ay sonra kumbarasında kaç TL para birikir? (1 ay 4 hafta) Peygamberimiz Mekkeden Medineye kiminle hicret etmiştir? Hangi sözcüğün yazımı doğrudur? Osmanlı Devleti hangi savaş sonrası Avrupalı devletlerin himayesine girerek ilk defa bağımsız devlet olma özelliğini yitirmiştir? Aydınlatma araçlarının geçmişten günümüze kullanımıyla ilgili sıralama, hangi seçenekte doğru verilmiştir? Ah oralarda olmak şimdi Karışmak dağlardaki sessizliğe Bir su damlası gibi kendiliğinden Ulaşmak o yalnızlığa kimsesizliğeBu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Seçenektekilerden hangisi ilk yardıma ihti-yaç duyulduğunda aranarak yardım istenebilecek numaralardan değildir ? Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi döneme Cahiliye Dönemi denmesinin sebeplerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi mide hücreleri tarafından üretilen pepsinojen enzimi için aktivatör bir maddedir? Eserde kullanılan sözcükler hepimizin bildiği sözcükler. Sözcükler temel anlamıyla kullanılmış ve tek bir anlama sahip. Bu sebeple sanatçıyı başarılı bulmak mümkündür.Bu parçada söz konusu eserin, üzerinde durulan anlatım özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Duran bir cisme kuvvet uyguladığımızda aşağıdakilerden hangisi kesinlikle gerçekleşmez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sesteş (eş sesli) bir kelime vardır? Al yazmalı selvi boylum. Cümlesinde geçen ‘al ‘ sözcüğünün eş anlamlısı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi kaza nedeni değildir? 9802 : B = 754Yukarıda verilen bölme işleminde B kaçtır? Yürümeye yeni başlayan bebeklerin özellikle protein ve kalsiyum yönünden iyi beslenmeleri ve yeterince D vitamini için güneş ışığı almaları tavsiye edilir.Bebeklik döneminde önemle vurgulanan bu tavsiyeler hangi sistemimizin sağlığını olumlu etkiler? Biz peygamber göndermediğimiz hiçbir toplumu cezalandırmayız İsra: 15Yukarıda verilen ayete göre aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı sözcük kullanılmıştır? Günümüzde yaygın olarak kullanılan bir sosyal medya harici bir diğer konu ise internetten yapılan alışverişlerdir. İnternetten yaptığımız alışverişlerde dikkat etmemiz gereken husus vardır. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır ? 72, 116, 216, 611, 109 sayıları büyükten küçüğe doğru sıralandığında baştan ikinci sayı hangisi olur? Toplam deoksiriboz sayısı bilinen bir DNA molekülünde;I. Fosfat II. Hidrojen bağıIII. Adenin bazıverilenlerden hangilerinin sayısı hesaplanabilir? ........... he came, we were eating dinner. Hz. Muhammed (s.a.v), annesinin vefatından sonra aşağıdakilerden hangisinin yanında kalmaya başlamıştır? Çocuklar kaç yaşına kadar, devletin anayasası tarafından korunma altına alınmış haklardan faydalanırlar? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler aşağıdaki istihdam şekillerinin hangisinden sayılır? Ondalık Kesirler 7,8 - 8,200 - 6,276 - 8,30 Yukarıda verilen ondalık kesirlerinin sıralanışı hangi seçenekte doğru yazılmıştır? Erenin 102 kitabı, ablasının ise Erenin kitaplarından 19 fazladır. İkisinin kaç kitabı vardır? Bilgisayar masaüstü ekran ortamında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Bana şunlar hakkında söz verin, ben de size cenneti müjdeleyeyim:- Konuştuğunuz zaman doğruyu konuşun!- Söz verdiğiniz zaman sözünüzü yerine getirin!- Size emanet edileni koruyun!...Peygamberimiz bu sözü ile insanlar arasında aşağıdakilerden hangisini tesis etmeyi hedeflemiştir? Bir yazının boyutunu,rengini, şeklini değiştirmek için hangi menü kullanılır? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Bilim, sanat ve edebiyat alanında ortaya konulan eserler aşağıdaki temel haklardan hangisiyle ilgilidir? Aşağıdakilerden hangisi toplumumuza ait gelenek ve görenekler arasında yer almaz? Aşağıdaki dinlerden hangisi diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı türlerden değildir? Telif hakları korunan bir eserin sahibinden izin almadan kaçak yollarla çoğaltılmış olan kopyasına ne denir? Büyük kan dolaşımının amacı aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir