S:1

Ülkemizde her bölgede yetişebilen meyve hangisidir?

Ülkemizde her bölgede yetişebilen meyve hangisidir? sorunun cevabı "Üzüm" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Araçlar için trafik ışıklarında aşağıdaki renklerden hangisi bulunmaz? Otuz yaşında, dinç, levent, kuvvetli bir kahramanken I II III IVMalta korsanlarının eline düşmüştü. VYukarıdaki cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi tür bakımından diğerlerinden farklıdır? Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimeler- den hangisi terim anlamda kullanılmamıştır? Tevrata göre Hz. İbrahimin doğum yeri neresidir? TBMM Hükümetinin düzenli ordusunun Batı Cephesinde kazandığı ilk askeri başarısı aşağıdakilerden hangisidir? Max : Excuse me, - - - -?Tom : It is half past nine. Petrolden üretilen aşağıdaki yakıtlardan hangisi sıvı yakıtlar arasında yer almaz? Aşağıdakilerden hangisinin depremden en az zararla çıkmada bir etkisi yoktur? Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının yararlarından değildir? 907 809 sayısındaki binler bölüğü ile birler bölüğündeki sayıların farkı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardan biri değildir? Protein, yağ ve karbonhidratların içerdikleri bağ çeşitleri ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangileri doğrudur?I. Karbonhidratlar glikozit bağları içerir.II. Proteinler peptit bağları içerir.III. Yağlar ester bağları içerir. I. Kalınlığı her yerde aynıdır.II. Yer kürenin en ince katmanıdır.III. Yapısında kayaç ve madenler bulunur.Yer kabuğunun yapısıyla ilgili verilen yargılarından hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin (s.a.) ahlaki özelliklerinden biri değildir? 1,36 + 1,65 işleminin sonucu kaçtır? Bir milletvekilinin, hükümet adına sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere, başbakan veya bir bakandan açık ve belli konular hakkında bilgi istemesine ne ad verilir? İki kova 5 sürahi su ile dolmaktadır. Bir sürahi 4 bardak su ile dolmaktadır.Buna göre 40 bardak su kaç kovayı doldurur? Gruplarda çıkabilecek sorunlarda aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılmamalıdır? Aşağıdakilerden hangisi destansı anlatımla oluşturulmuş metinlerin ortak özelliklerinden biri değildir? 1 düzine şekere 5 tane şeker eklersek kaç tane şeker olur? Aşağıdakilerden hangisi ismin –e durum ekini almamıştır? Çin ve Hindistanda hızlı nüfus artışını önlemek için doğum oranını azaltmaya yönelik nüfus politikaları uygulanmış ancak kırsal bölgelerde istenilen başarı sağlanamamıştır. Bunun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Devlete ait resmi kurumlarda çalışanlar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 21 m uzunluğundaki ip, 5 eş parçaya ayrılıyor. Her bir eş parçanın uzunluğu kaç cm olur? Okumak bir toplumun her şeyidir. Fakat biz okumamız gereken,ancak çok az okuyan bir toplumuz. Okuyan,düşünen,düşünce üreten bir toplum olmaya mecburuz. En gelişmiş ve güçlü toplumların,aynı zamanda en çok okuyan toplumlar olması bir tesadüf değildir. Demokrasinin en başarılı şekilde işlediği toplumların en çok okunan toplumlar olması da yine tesadüf değildir. Yukarıdaki paragrafın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? I. 1998 yılında doğdum. II. 2004 yılında okula başladım.III. 2000 yılında kardeşim oldu. IV. 1999 yılında deprem oldu.Yukarıda olaylar kronolojik bir sıraya konulduğunda hangisi doğru bir sıralama olur? Mondros Ateşkes Antlaşması hangi savaş sonunda imzalanmıştır? Savaş sırasında İngiltere, Sömürgelerinden asker ve diğer yardımlar alıyor, onlarla alış veriş yapıyordu. Bu durumu önlemek için Osmanlı Devleti hangi cephede savaşmıştır? Annem yarın çarşıya gidecek. Cümlesinde aşağıdakilerden hangisinin cevabı yoktur? Söylesinler fiilinin kipi aşağıdakilerden hangisidir? 400 000+ 1 000+ 90+2 olarak çözümlenmesi verilen sayı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi topluluk adı değildir? Tarih Öncesi Çağlardan hangisi diğerlerine göre daha uzun sürmüştür? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime bulunma (-de) eki almıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime gerçek anlamında kullanılmıştır? Aşağıdaki parçalardan hangisi bir hikâyenin serim bölümünden alınmıştır? Hızır ve İlyas peygamberin yılda bir defa bir araya geldiklerine inanılan, 6 Mayıs günü kutlanılan bayram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki oyunlardan hangisi geçmişte ve günümüzde oynanan çocuk oyunlarından biridir? Ne zaman okula gideceğiz ( ) cümlesinde ( ) işareti yerine aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi gelmelidir? Hangi cümlede bulunan sıfatlar zıt anlamlıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir