S:1

Aşağıda verilen ürünlerden hangilerinin yetiştiği yer diğerlerinden farklıdır?

Aşağıda verilen ürünlerden hangilerinin yetiştiği yer diğerlerinden farklıdır? sorunun cevabı "elma, kiraz, erik" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Sayı doğrusunda ̶ 5 sayısının 2 sayısına uzaklığı kaç birimdir? Bir hareketlinin konumu belirli bir noktaya göre tanımlanır bu noktaya ............ noktası denir.Cümlesindeki boşluk aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa fizik bilimine göre doğru olur? Kur'an-ı Kerimin peygamberimize indirilmeye başlandığı gece aşağıdakilerden hangisidir? Kır yerleşeleriyle kent yerleşelerinin coğafiöellikleri birbirinden farklıdır.Aşğıakilerden hangisi kı yerleşelerininöelliklerinden biri değldir? Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşu değildir? Ahmet: Din vahye dayanır. Aslı: Din değişmez. Mehmet: Din anlayışı dine aykırı olabilir. Derya: Din tek iken, din anlayışları çok olabilir.Buna göre kimin ya da kimlerin açıklaması yanlıştır? Gitmeliyim–gideceğiz–gitse fiillerinin kipleri, hangi seçenekte sırasıyla doğru olarak verilmiştir? Sizin en hayırlılarınız hanımlarına karşı en iyi davrananınızdırbuyuran Hz Peygamber eşine karşı tutumu nasıl olmuştur? Uşi Antlaşmasıyla İtalyaya hangi topraklar verilmiştir? Aşağıdaki cümlelerde, altı çizili kelimelerin hangisinde kesme işareti doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi siber zorbalıkla karşı karşıya kaldığımızda yapmamamız gereken bir davranıştır? Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin temel ilkelerinden biri değildir? Sallana sallana gelen sonayıSelbiye benzettim güller içindeAk kaftana yeşil kırabı tahmışDurnaya benzettim göller içindeBu dörtlük aşağıdaki edebî geleneklerin hangisiyle oluşturulmuştur? I. Öğretmenlik mesleğine hazırlık; genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon ile sağlanır.II. Aday öğretmenler, en az bir yıl fiilen çalışmak ve performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartlarını sağlamak kaydıyla, yapılacak yazılı veya yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanırlar.III. Aday öğretmenlik süresi sonunda sınava girmeye hak kazanamayanlar ile üst üste iki defa sınavda başarılı olamayanlar aday öğretmen unvanını kaybeder ve memuriyetle ilişiği kesilir.1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre öğretmenlik mesleği ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisini elma sözcüğünden önce söylersek elmanın bir özelliğini belirtmiş olmayız? Efes hangi ilimizdedir? Aşağıdakilerden hangisi bir bilim insanının taşıması gereken özelliklerden değildir? Aşağıdakilerden hangisi dinimizin yasakladığı kötü davranışlardandır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemi yapan vurgulanmıştır? üstündür – akıl – akıldan Yukarıdaki kelimelerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda hangisi doğru olur? Ali : Allahın varlığını ve birliğini nasıl kavrayacağımızı öğretir.Ahmet : Güzel ahlaklı olmamızı ister.Hasan : Namaz kılmamızı öğütler.Mehmet : Yoksul ve kimsesizlere yardımı teşvik eder.Yukarıdaki öğrencilerden hangisi Kurandaki inanç esaslarıyla ilgili bir konudan söz etmektedir? Güçlü şifre oluşturmamız işin aşağıdaki kurallardan hangisi yanlıştır? Aşağıdaki atasözlerinden hangisi, dayanışma ile ilgili bir sözdür? Aşağıdakilerden hangisinin sonuna ünlü harfle başlayan bir ek getirildiğinde kelimenin sonundaki harf yumuşar? ÇEKMEK sözcüğü hangi cümlede bir yerden bir yere taşımak anlamında kullanılmıştır? My father went to the supermarket to buy - - - - sugar and milk. Aşağıdakilerden hangisi bir cümle değildir? Peygamberimizin namaz kıldırırken çocuk ağlaması duyduğunda namazı kısa tutması onun aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir? Bedir Savaşı----- Uhud Savaşı Mekkenin Fethi-------- Habeşistana Hicret Yukarıda verilen olayları kronolojik olarak sıraladığınızda 3. Sırada hangi olay yer alır Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kök halindedir? Bacakta turnike uygulama bölgesi neresidir? Dünya devletleri hangi antlaşmayla TBMM yi kesin olarak tanımışlardır ? Aşağıdaki doğal afetlerden hangisi dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu oluşmaktadır? Aşağıdakilerden hangisinde tevekkül doğru olarak anlaşılmıştır? Çantasındaki - - - - boya kalemini çok sevdiği ar- kadaşına verdi.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakiler- den hangisi getirilemez? Uzay araştırmalarında kullanılan teleskoplarda aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz? Silindir hacmi 50 santimetre küpü geçmeyen içten yanmalı veya elektrik motoruyladonatılmış ve imal hızı saatte 45 km'den az olan motorlu araca ne ad verilir? Elaya öğretmeni MOR KALEM hediye etmiştir.Ela bunu İngilizce nasıl söylemiştir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi anlamca diğerlerinden daha genel anlamdadır? Aşağıdakilerden hangisi cisim değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir