S:1

-At
-Papağan
-Tilki
Yukarıdaki hayvanlardan kaç tanesi evcil hayvan değildir?

-At-Papağan-TilkiYukarıdaki hayvanlardan kaç tanesi evcil hayvan değildir? sorunun cevabı "1" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
İnsanların bulundukları yeri eğitim, iş, sağlık olanakları nedeniyle kendi iradeleri ile terk etmelerine ne ad verilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamda kullanılmış bir sözcük vardır? "Sınıfımızda otuz kız öğrenci var." cümlesinde hangisi sıfat (ön ad) görevindedir? Hinduizmde dini bir inançtır. Aynı işle meşgul olan, görev ve gelenekleriyle birbirine sımsıkı sarılan insanların meydana getirdiği birliktir. Bireyin şu anki hayatında çalışarak grubunu değiştirme imkânı yoktur.Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Kâinatta olacak şeylerin zamanını, yerini, özelliklerini ve nasıl olacaklarını, henüz onlar olmadan Allahın ezelde bilmesi ve takdir etmesidir.Buna göre verilen tanımın karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? • Dünyanın her yerinde aynı dilde okunur.• Namaz vakitlerini duyurmak için yapılan bir çağrıdır.Verilen bilgiler aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgilidir? Nedim, şiir lügati zengin olmayan şairlerdendir. Bulduğu bir imajı veya hoşuna giden benzetme unsurlarını tekrar tekrar kullanır. Onun asıl kudreti ise dili kullanmadaki ustalığında saklıdır. Konuşma dilinden gelen söyleyişleri kullanmadaki dehası ve ahengi sağlamadaki titiz işçiliği onu çağdaşlarından ayırır. Kafiye, redif ve vezin kullanmadaki başarısı, şiirlerinde ritmik akışkanlığın sağlanmasında etkili olmuştur. Redif ve kafiye kullanımında geleneğe bağlı olan şairin ara sıra Türkçe kelime ve eklerle yaptığı kafiyelerdeki doğallık, daha önceki şairlerde az rastlanılan bir özelliktir. Nedim aruzun musikisini yakalayan ve şiirinde aruzu âdeta bir ahenk unsuru olarak kullanan divan şairlerinden biridir. Şiirlerinin bestelenmeye elverişli bir yapısı vardır. Onun için şairin yaşadığı dönemden başlayarak musammatları ve gazelleri bestelenmiştir.Bu parçadan Nedimle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? Aşağıdaki varlıklardan hangisi renk yönüyle belirtilmiştir? • Buji••Piston••Silindir kapağıVerilen parçalar aşağıdakilerden hangisine aittir? Gazete ve dergilerde yayımlanır.Güncel, siyasal, toplumsal sorun larla ilgili yazılardır.Okuyanı ikna etme amacı yoktur. Kişisel düşüncelere yer verilir. Özellikleri verilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir? Akşamı getiren sesleri dinleDinle de gönlümü alıver gitsinYukarıdaki dizelerle,I. dalıver gitsinII. kor gözlerinleIII. yaşlı gözlerimeIV. saçlarımdan tutupsözlerinin tümü kullanılarak çapraz uyak düzeninde anlamlı bir dörtlük kurulmak istenirse numaralanmış ifadelerden hangisi son iki dizeyi oluşturur? 4-F sınıfı öğrencileri sınıf gezisi kap- samında Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesini ziyarete giderler. Rasathane görevlileri öğrencileri gök cisimlerinin gözlemlendiği birimi de gezdirirler. Burada öğrenciler gök cisimlerini bazı aletler yardımıyla gözlerler. 4-A sınıfı öğrencilerinin gök cisimlerini gözlemlemek amacıyla kullandıkları alet aşağıdakilerden hangisi olabilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna ünlem işareti (!) konulmaz? Aşağıdakilerden hangisi bayram namazı için doğru değildir? Aşağıdaki trafik kurallarından hangisi daha çok çocukları ilgilendirmektedir? "6028" sayısı en yakın onluğa yuvarlanınca yeni sayı kaç olur? Ortaokul öğrencileri Ebaya aşağıdakilerden hangisi ile girebilir? "Öğrencileri çok iyi yetiştireceğim." cümlesindeki fiilin kişisi hangisidir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Bir bölme işleminde bölen 56, bölüm 24 olduğuna göre bölünen en fazla kaç olabilir? Geçmişte bazı insanlar para karşılığı alınıp satılıyordu. Bu insanların hiçbir hakları da yoktu ve çok ağır işlerde çalıştırılıyordu. Bu insanlara ne ad verilirdi? Aşağıdakilerden hangisi yazılıma örnek değildir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin aldığı ek anlamını değiştirmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecazlı anlam yoktur? - - - - my sister came, I was studying for the exam. .............. Sabah çık evden, akşam gel, türlü 8. iş güç, türlü üzüntü, türlü yorgunluk. Ancak yatakta, uykudan önceki yarım saat, bir saat, bazen de uyku kaçınca, gece yarılarından sonra bir saat. O yarım saatler, bir saatler birike birike koca kitapları deviren zaman parçaları oluveriyor işte! Bir de yollarda, vapurlarda, otobüslerde okumak var. Oturacak bir yer bulmuşuz, şöyle aydınlık bir pencere dibi. Açarız kitabımızın yapraklarını, kendi evrenimize dalarız... Kalabalık varsın sıkıştıkça sıkışsın dursun.Konusu dikkate alındığında bu paragrafın öncesi aşağıdakilerden hangisidir? Bir doğal sayının yanına iki sıfır yazarsak o sayıyı kaç ile çarpmış oluruz? İlk hicret aşağıdakilerden hangisine olmuştur? Mescid-i Nebinin içerisinde yer alan okulun adı nedir? Türk Edebiyatında sahnelenen ilk tiyatro hangisidir? Zaman, birçok şeyi değiştirir ama eski dostları değiştirmez.Her vakit bahane bulur işini yapmayan.Altı çizili kelimeler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde vardır? Aşağıdakilerden hangisi kurana karşı sorumluluklarımızdan biri değildir? Hangi kelimeler arasında aşağı - yukarı kelimelerine benzer bir anlam ilişkisi vardır? Yüzlerinden ayak uçlarına uzanan beyaz çizgileri, yara izlerinden oluşturulan ve bedenleri süsleyen desenleri, varlıklı olmanın ve güzelliğin işareti sayılan dudak tabaklarıyla geleneklerine sıkıca bağlı bir kabile Surmalar. Evlenen kadının dudağı yarılıp bir tabak yerleştiriliyor. Dudak büyüdükçe tabak da büyütülüyor. Tabak ne kadar büyükse kadına kocasının verdiği hayvan sayısı da o kadar fazla oluyor. Dudak tabağıgüzellik unsuru sayılıp bir süs eşyası gibi taşınıyor. Kadın erkek hepsi bedenlerini seviyor ve süslüyor.Etiyopyada yaşayan Surmalar, doğal yaşayış tarzlarını olduğu gibi sürdürmeye devam ediyorlar.Bir gezi yazısından alınan bu par- çayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Mayoz bölünmede kalıtsal çeşitlilik gözlenmesinin asıl nedeni verilenlerden hangisidir? İş, oluş, hareket bildiren; -mak/-mek ile mastar halde kullanılan; kip ve şahıs eki alarak çekimli fiil olan sözcüklere fiil (eylem) denir. Varlıkları ve kavramları karşılayan sözcüklere isim (ad) denir.Aşağıda verilen sözcüklerin hangisinin türü yanlış yazılmıştır? Aralarında asal olan a ve b sayılarının oranı 5/7 ‘dir. a+b işleminin sonucu kaç olabilir? Bir okulda 150 erkek, erkeklerden 25 fazla kız öğrenci vardır. Bu okulda kaç öğrenci bulunmaktadır? I. Isı →Kinetik enerjiII. Elektrik enerjisi →IsıIII. Mekanik enerji →IsıYukarıdaki enerji dönüşümlerinden hangileri istemlidir? İş Güvenliği Haftası ne zaman kutlanır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir