S:1

Fabrika bacasından çıkan dumanlar hangi kirliliğe yol açar?

Fabrika bacasından çıkan dumanlar hangi kirliliğe yol açar? sorunun cevabı "Hava" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Siyasi parti grupları en az kaç üyeden meydana gelir? 120 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hali aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Yedinci sınıf öğrencisi Berra, sınıfına girdiğinde sıra arkadaşının kendisine karşı kırgın davrandığını fark eder.Berranın aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması bu sorunun çözümünde daha etkili olur? Millî Mücadele Döneminde, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yapılan ilk inkılap, aşağıdakilerden hangisidir? Bütün memeliler çok hücrelidir. İnsanlar da memelidir. O hâlde insanlar da çok hücrelidir.Öğretmenin sunduğu bu örnek, öğrenme ortamında, problem çözme tekniklerinden hangisinin işe koşulduğunu gösterir? İki el, gövdeme ağır bir balta ile vuruyordu. Cümlesinde hangi kelimenin tek başına anlamı yoktur? (7x + 13y) − (4x − 12y) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kelimelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Kuran-ı Kerimin özelliklerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (s.a.v.) için söylenemez? 1999 yılında yılın beyin cerrahı ünvanını kazanan Türk bilim insanı kimdir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Aşağıdakilerden hangisi oyun oynamanın tehlikeli olduğu yerlerdendir? 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre il genel idaresinin başı ve merci aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen ürünlerden hangisi İç Anadolu Bölgesinde yetişmez? 5 onluk, 8 birlikten oluşan sayıdan, 13 sayısını çıkartırsam aşağıdaki sayılardan hangisini elde ederim? Hangi şeklin köşe sayısı daha fazladır? Karıştırmak sözcüğü aşağıdakilerin hangi- sinde ayırt edememek, tam olarak seçeme- mek anlamında kullanılmıştır? Tony : If you had the chance, where would you go in the world?James :First of all, I would like to go to the Pyramids in Egypt.Tony : Why do you think so?James :- - - - . Aşağıdakilerden hangisi Almanya ile ilgili değildir? Aşağıdaki fiziksel özelliklerden hangisi her insanda farklı olup kimlik yerine geçer? Aşağıda kaslarla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki soru örneklerinden hangisi, öğrencilerin üst düzey zihinsel becerilerini ölçmeye yöneliktir? Aşağıdakilerden hangisi İslam toplumundaki güven ortamını vurgulayan örneklerden biri değildir? Ahmet her ay 6 kitap okuyor. 8 ay sonunda kaç kitap okumuş olur? Örgün eğitim yanında veya dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerinin tümünü kapsar tanımı aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır? Kur'an-ı Kerimle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hudeybiye Antlaşması sonrası Peygamberimizle ittifak kuran kabile hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.(....) Bergama Krallığı papirüsleri olmadığı için parşömeni icat etmiştir. (....) Tarihin ilk bilinen kütüphanesi Ninova da yer almaktadır. (....) Kâğıt önce Çinde bulunmuş, ardından Haçlı Seferleriyle Avrupalılara oradan da Müslümanlara geçmiştir. (....) Matbaanın icadıyla birlikte kâğıt üretimi ve basılan kitapların sayısı artmıştır Yeryüzündeki dillerin ses sistemi, biçim yapısı ve söz dizimi bakımından bazı yakınlık ve benzerlikler göstermesine ne ad verilir? Küçük keçi, beyaz kurdu görünce kısa kuyruğunu sallayarak oradan uzaklaştı. cümlesinde kaç tane varlığı niteleyen sözcük vardır? Çevre uzunluğu 42 cm olan üç kenarı da birbirine eşit üçgenin bir kenarı kaç santimetredir? * Açık fikirlilik * Sabırlı olmak *Hoşgörü * EmpatiYukarıdakilerden kaç tanesi uzlaşma sürecindeki önemli değerlerdendir? I. SuII. SıcaklıkIII. Kimyasal maddelerIV. pHVerilenler değerlendirildiğinde enzim çalışma hızını etkileyen faktörlerin tamamını birlikte belirten seçenek aşağıdakilerden hangisidir? En yakın onluğa yuvarlandığında 70 olan en büyük sayı kaçtır? Kesme işareti (‘) hangisinde yanlış kullanılmıştır? Ölüm gelip çatıncaya kadar Rabbine ibadet et (Hicr suresi, 99.ayet)Bu ayette, ibadetlerle ilgili aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır? 600 sayısının 3/4' ü kaçtır? Kutadgu Bilig alegorik(sembolik) bir eserdir.Aşağıdaki açıklamaların hangisi Kutadgu Biligin bu özelliği ile ilgilidir? Bil- fiilinin gereklilik kipi 2. tekil şahıs çekimi aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir