S:1

Ülkemizde eroyonla mücadele eden ve ağaçlandırma çalışmalarında bulunan vakfın kısa adı aşağıdakilerden hangisidir?

Ülkemizde eroyonla mücadele eden ve ağaçlandırma çalışmalarında bulunan vakfın kısa adı aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "TEMA" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Günlük hayatta her zaman rastlanmayan, şaşırtıcı, sürükleyici, esrarengiz olayları anlatan roman türü aşağıdakilerden hangisidir? Bir yarışma programında, verilen her doğru cevaba + 3 puan, her yanlış cevaba - 2 puan verilmektedir. Bu yarışmaya katılan Aysun, sorulan 5 sorunun tümünü cevaplamıştır. Yarışma sonunda 10 puan aldığına göre, Aysun kaç soruyu doğru cevaplamıştır? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi ev kazalarına sebep olmaz? Bir ürünün piyasaya korsan olarak çıkarılması aşağıdakilerden hangisine neden olur? Aşağıdakilerden Hz. Muhammedin amcasından birisi değildir? Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine yol açmaz? Aşağıdakilerin hangisi tüm dünyada diğerlerinden daha yaygın bir iletişim aletidir ? ... Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır...(Bakara suresi, 286. ayet) Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör.(İnsan suresi, 3. ayet)Bu ayetlerden insan hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Bilmek sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde tanımak anlamında kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin etkisi ortadan kaldırıldığında eski haline dönmez? 100 - 2 . (52-1) = ? işleminin sonucu kaçtır? Millî Eğitim Temel Kanununun genel amaçları ve ilkeleri doğrultusunda, ilkokul 4. sınıf seviyesindeki çocuklara trafikte kendilerini korumayı öğrenmeleri ve erken yaşta trafik güvenliği bilinci edinmelerini sağlamak amacıyla yürütülen proje aşağıdakilerden hangisidir? 1879da Seraskerlik makamına bağlı olarak kurulan Umum Jandarma Merkeziyesi, aşağıdaki dönemlerin hangisinde yeniden düzenlenerek Umum Jandarma Komutanlığına dönüştürülmüştür? 401,85 : 42,3 = ? Yukarıda verilen işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? • Atatürk ile bütünleşmiş bir• Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hem simgesi hem de yönetim merkezidir.Yukarıda hangi şehirden söz edilmektedir? Mustafa Kemal Atatürkün mesleği hangisidir? Aşağıda verilen esnek cisimlerden hangisi aynı zamanda yumuşak tır? Yaşım altmış üçe yetti, bir gün yaşamamış gibiyim.Ah! Hakka varmayan gönlüm kırıkYeryüzünde sultanım deyip ululanırkenGamla dolup yer altına girdim işte.Divan-ı Hikmetten alınan bu dizelerde şairin anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir? ............ he came home, it was midnight. Aşağıdakilerden hangisi ekosistemin abiyotik faktörlerinden biri değildir? 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanuna göre en az kaç Değişik hizmet kollarında kurulmuş sendika bir araya gelerek konfederasyon kurabilir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır? İnsanda yokluk duygusuyla birlikte ortaya çıkan, karşılandığında mutluluk, karşılanmadığında ise üzüntü veren biyolojik ve ekonomik isteklere ne denir? Aslanlar, çitalar, kaplanlar, züraflar, filler ile ilgili belgesellerin çekildiği kıta aşağıdakilerden hangisidir? Yaşlı adam, sevimli torununu loş odasında bekliyordu. Cümlesinde geçen kelimelerden hangisi ön ad ( sıfat ) değildir? Düşünce ve sanat adamları sözleri ve yazılarıyla dile değer kazandırırlar. Yepyeni ifadeler ortaya çıkarırlar. Bu işi de yeni sözcükler üreterek değil var olan sözcükleri eğip bükerek yaparlar.Bu metindeki altı çizili ifadenin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki maddelerden hangisinin özellikleri sıvı , sarı renkli , kokusuz olmasıdır ? ağır kelimesi aşağıdaki cümlelerden hangisinde mecaz anlamda kullanılmamıştır? Kemiğin üzerinde bulunan et parçalarının adı, aşağıdakilerden hangisidir ? Can ın 20 tane şekeri vardır. Can a arkadaşı 13 tane daha şeker veriyor.Buna göre Can ın kaç tane şekeri olur? Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamıyla kullanılmıştır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre hediye alma yasağının kapsamını belirlemeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci yoktur? A: Im very late to the office.B: .................................... 4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre Yetkili merci, soruşturma izni konusundaki kararını kaç gün içinde verir? Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır...(Bakara suresi, 256. ayet)Bu ayetten aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Aşağıdaki ifadelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.(.....) Aradaki boşluklarla birlikte gök cisimlerinin tümü evreni oluşturur.(.....) Dünya, Samanyolu Galaksisinin içinde bulunur.(.....) Kilometre gök biliminde kullanılan uzunluk birimidir.(.....) Gökyüzünü gözlemlemek için mikroskop kullanılır.(.....) Uzay kirliliği temizlenmesi çok zor olan kirliliklerdendir Erime sıcaklıklarındaki aynı miktar X, Y ve Z katı maddeleri özdeş ısıtıcılarla ısıtıldığında;X katısı 3 dakika •Y katısı 8 dakika •Z katısı 11 dakika •sonra tamamen sıvı hâle geçiyor. Bu maddelerin erime ısılarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Bir ay kaç gündür? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir