S:1

1. İnsan ve araçlara sık rastlanır.
2. Canlı çeşitliliği azdır.
3. Hava kirliliği görülür.
Yapay çevreyle ilgili özelliklerden hangileri doğrudur?

1. İnsan ve araçlara sık rastlanır.2. Canlı çeşitliliği azdır.3. Hava kirliliği görülür.Yapay çevreyle ilgili özelliklerden hangileri doğrudur? sorunun cevabı "1, 2 ve 3" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi okulumuza ait bir eşyadır? ........................ aynalardaki görüntü cisimden farklı görünmez.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Allahın tek olduğuna, eşi, benzeri ve ortağının olmadığına inanmaktır.Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir? Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Anlaşmasının maddelerinden biri değildir? Keremin babası dönem sonuna doğru Keremin notlarını öğrenmek istemiştir. Bunun için internetten Veli bilgilendirme sistemi sayesinde Kerem ‘in aldığı bütün notları görebilmiştir.Keremin babasının notları öğrenmek için kullanmış olduğu Veli bilgilendirme sistemi Bilgi iletişim teknolojilerinden hangi alana girmektedir? Türk toplumu, konuksever bir toplumdur. Evine gelen insanları en iyi şekilde ağırlar. Onlara sevgi ve saygı gösterir. Yukarıda Türk toplumunun hangi özelliğinden bahsedilmektedir? Mustafa Kemal ilk askerî başarısını aşağıdaki cephelerden hangisinde kazanmıştır? Ramazan ayının her yıl önceki yıla göre on gün erken başlamasının sebebi nedir? Yalnız taş duvar olmaz atasözüyle anlatılmak istenen nedir? Bir çizimin harita özelliği taşıyabilmesi için ;I. Kuşbakışı görünüm,II. Küçültme oranı,III.Düzleme aktarma,hangilerinin olması gereklidir? Peygamberimiz güvenilir bir insan olduğu için ona ne diyorlardı? Bir simitçi sabah 2 düzine öğleden sonra ise 3 deste simit satmıştır. Simitçi bir günde kaç simit satmıştır? Suyun yüksek bir noktadan düşük bir noktaya akıtılmasından yararlanılarak üretilen elektrik enerjisi aşağıdakilerden hangisidir? Ziraatçı sayar ( ) yulaf ( ) pancar ( ) zerzevat ( ) tütün ( )Yukarıdaki cümlede kullanılması gereken noktalama işaretleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir? Kaya öğretmene 12 tane kitap verdi. Ersin de 14 tane kitap verdi.Öğretmenin kaç tane kitabı oldu? Allaha kulluk etmek ve ona olan bağlılığımızı ifade etmek için yaptığımız her türlü iş ve davranışa ..................................................... denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi geşmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir gerekçeye dayalı görüş bildirilmektedir? 40'dan geriye doğru beşerli sayma yapan bir öğrenci 25' den önce hangi sayıyı söylemelidir? 52 + 23 + 8 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki tümcelerden hangisinde sayıların yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Açmak kelimesi aşağıdakilerin hangisinde deyim içinde kullanılmıştır? Aşağıdaki kelimelerin hangisinde çekim eki vardır? Bir kare ile bir çemberin çevresi aynı uzunluktadır. Çemberin çevre uzunluğu 184 cm ise karenin bir kenarı kaç cmdir? Temsil Kurulu aşağıdaki kongrelerden hangisinde oluşturulmuştur? Dünyanın hareketleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Cahiliye devrinde Hz. İbrahim getirdiği din üzere yaşayan, tek bir yaratıcının varlığına inanan ve Mekkedekikötülüklerden uzak duran kimselere ......... denirdi. Hz. Muhammede vahiy meleği tarafından söylenen ilk söz neydi? Bir tarladan toplanan 48 kasa domates kamyonete yüklenmiştir. Kasaların biri yaklaşık 18 kg geldiğine göre kamyonete kaç kilogram domates yüklenmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Yedi Meşaleciler adıyla anılan topluluğun sanatçılarından biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aç sözcüğü mecaz anlamında kullanılmıştır? Bir ağaç fidanının zamanla uzama miktarı arasında y=30x+60 doğrusal ilişkisi vardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? • Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. (Rahman suresi, 5. ayet)• O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahmanın yaratmasında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. (Mülk suresi, 3. ayet)• O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Her biri belirli bir yörüngede yüzmektedir. (Enbiya suresi, 33. ayet)Bu ayetler aşağıdaki konulardan hangisi ile ilgilidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyimin kullanılışı yanlıştır? I. Yıkıcı olmakla, sözünü esirgememeyi birbirine karıştırmayın.II. İnsanlar ne kadar az düşünürse o kadar çok konuşurlar.III. Hiçbir şey bizi konuşma tarzımız kadar ele vermez.IV. Daima doğru söyleyin ki söylediklerinizi hatırlamakn zorunda kalmayın.V. Kurulan cümlelerin fazlalığı, konu üzerinde kafa yorulmadığının en iyi göstergesidir.Numaralanmış cümlelerden hangi ikisi anlamca birbirine en yakındır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna yanlış noktalama işareti konulmuştur? İnternete bağlanabilmek için aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç yoktur? Adana -5 oC, İzmir 7 oC ise bu iki şehir arasındaki sıcaklık farkı kaç oC dir? Hümanizm akımının aşağıdakilerden hangisine karşı olduğu söylenebilir? ... Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmamışızdır. Sonra onlar Rablerinin huzurunda toplanacak­lardır. (Enâm suresi, 38. ayet.) Yukarıdaki ayette ahiret hayatının hangi aşaması anlatılmaktadır? Bir depoda 86 tane koli, her kolide 12 tane kutu, her kutuda 20 adet dolma kalem bulunduğuna göre; toptancıda kaç adet kalem vardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir