S:1

Doğal çevrenin yok edilmesi hangisine neden olur?

Doğal çevrenin yok edilmesi hangisine neden olur? sorunun cevabı "Canlı yaşamının yok olmasına neden olur." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Arkadaşlar, halk oyunları gösterisi önce Karadeniz Bölgesi ile başladı. Kemençe ve tulum eşliğinde horon tepildi. Arkasından Ege Bölgesinden zeybek, Ankara yöresinden misket, Bursa yöresinden kılıç-kalkan, Trakyadan çiftetelli oynandı. Çok güzel bir gösteriydi.Yukarıdaki ifadelere bakılarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? I. Problem durumuna ilişkin varsayımlar belirlenir. II. Kaynaklardan elde edilen notlar sınıflandırılır. III. Araştırılacak problem belirlenir. IV. Notlar kontrol edilir ve metin oluşturulur.V. Konuyla ilgili yararlanılabilecek kaynaklar belirlenir.Yukarıda yer alan bilimsel araştırma basamaklarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Bedir Savaşında düşmana komutanlık eden ve ümmetin firavunu olarak nitelendirilen İslam düşmanı kimdir? Kanun-i Esasideki 1909 değişiklikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki atasözlerinden hangisi mecaz anlamlıdır? Peygamber Efendimizin kabri aşağıdaki şehirlerden hangisindedir? 80 santimetre uzunluğundaki bir ip, her iki ucundan 12 santimetre kesiliyor.Geriye kalan ipin uzunluğu kaç santimetredir? Gök Tanrı tarafından kağana devleti yönetmesi için verildiğine inanılan güce ne ad verilir? Aşağıdakilerin hangisinde dönüşlülük zamiri vardır? Aşağıdakilerden hangisi yaşam alanı bakımından diğerlerinden farklıdır? Dünyamızın top gibi küçültülmüş şekline ne ad verilir? • İyonik bağ• Hidrojen bağı• Kovalent bağ• Metalik bağ• London kuvvetleriYukarıda verilen bağ türlerinden kaç tanesinde güçlü etkileşim vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılan bir kelime yoktur. ... Kim hasta olur, yahut yolculukta bulunursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde oruç tutsun...(Bakara suresi, 185.ayet)Bu ayet aşağıdaki oruçlardan hangisi hakkındadır? Hangi cümlede zıt anlamlı sözcükler bulunmaktadır? Gece sözcüğünün zıt (karşıt) anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Türklerin İpek Yolunun denetimi için iş birliği yaptığı devlet aşağıdakilerden hangisidir? Bir şehrin göç almasında ve nüfusunun artmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir? Çöl ve kutup bölgelerinin seyrek nüfuslanmasının başlıca nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi epigrafya biliminin uğraş alanı ile ilgilidir? Aşağıdakilerden hangisi namaza hazırlık şartlarından biridir? İtfaiye Teşkilatını kim kurar ve yönetir? Aşağıdaki sözlerden hangisi cümle değildir? Aşağıdaki bitkilerden hangisi su içinde yetişmesine rağmen, başakları olgunlaşıp hasat işlemi bitinceye kadar kurak bir döneme ihtiyaç duyar? Basamak değerleri toplamı 65 olan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki bölgelerden hangisi Turizm geliri yönünden birinci sırada yer alır ? 1. Frekans, her saniye de bir noktadan geçen dalga sayısıdır.2. Ses düzeyi desibelmetre ile ölçülür.3. Frekansın birimi Hertzdir.Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? I. Eğer yerde ve gökte Allahtan başka tanrılar bulunsaydı, yer ve gök, (bunların nizamı) kesinlikle bozulup gitmişti... Enbiyâ suresi, 22. ayet.II. (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.(Fatiha Suresi) Yukarıdaki ayetlerde İslam dininin hangi özelliğinden bahsedilmiştir? Aşağıdaki araçlardan hangisi sesin şiddetini arttırmaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisi söz söyleyenin duygularını içermemektedir? Emel 6 yaşındadır. Ablası 9 yaşında olduğuna göre ikisinin yaşları toplamı kaçtır? Doğal olarak ses oluşturan kaynaklara doğal ses kaynağı denir.Aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynağıdır? Aşağıdakilerden hangisi çocuk olarak sahip olduğumuz haklardan biridir? Mıknatıs ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Doğuya doğru yüzümüzü dönersek sol kolumuz hangi yönü gösterir? Aşağıdaki namazlardan hangisi farz-ı kifayedir? Kimyasal tepkimelerden sadece değişen aşağıdakilerden hangisidir? Sevinçten( ) heyecandan içim içime sığmıyor( ) bağırmak( ) kahkahalar atmak( ) ağlamak istiyorum( )Bu cümlede ( ) ile gösterilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? Yeni Taş (Neolitik) Çağında mağara ve kaya sığınaklarında yaşayan insanların, ovalara ve su kenarlarına inerek yerleşik hayata geçmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir? Aşağıdaki cümlelerden hangisine ünlem işareti konmalıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir