S:1

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? sorunun cevabı "Doğayı ve çevreyi korumak için geri dönüşüm yapmak büyük küçük her bireyin sorumluluğudur." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Bir toplumda yaşayan bireyler; -Demokratik yönetimin gereği olan eşitlik ve özgürlük gibi değerleri benimsiyor,-Haklarının ve sorumluluklarının bilinci içinde, yasalara titizlikle uyuyor ve her türlü ayrımcılığa karşı çıkıyor, -İnsanlara saygılı ve hoşgörülü davranıyorlarsa,bu durum aşağıdakilerden öncelikle hangisinin bir sonucudur? Öğretmen, öğrencilerinden Beyaz ışık tüm renklerin birleşimidir. bilgisine günlük hayattan örnekler vermelerini istiyor.Ahmet: CDye ışık tuttuğumuzda üzerinin renkli görülmesiTuba: Sabun baloncuklarının üstünde renklerin görülmesiAyşe: Fıskiye etrafında su damlalarının güneş ışığı altında gökkuşağı oluşturmasıDamla: Gökyüzündeki bulutların beyaz görünmesiBuna göre hangi öğrencinin verdiği örnek yanlıştır? Hale, Yusuf, Cahide bu akşam bize gelecekler. Virgülün bu cümledeki kullanılış amacıyla aynı olan cümle aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir isim tamlamasının tamlananı sıfat almıştır? 2100 TLye buzdolabı alan Emel Hanım, 300 TLyi peşinat olarak vermiş ve kalan borcunu 9 ay eşit taksitle ödemiştir. Emel Hanımın ödediği bir taksit kaç TLdir? ‘Gerçekten milletimiz, düşman hazırlıklarına karşılık vermek için hiçbir özveriden çekinmedi. Ordumuzu kuvvetlendirmek için para, insan, silah, hayvan, araba kısacası her ne gerekse son derece istekle verdi.Atatürkün verilen sözüne bakıldığında parçaya verilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olabilir? Batı yönünün aksi yön hangisidir? Shakespeare (Şekspir) yalnızca şiir, hikâye ve komedi yazmadı. Tarihin derinliklerine gömülmüş acı, aşk, sevgi ve inanç konularını işleyen oyunlar da yazdı. Yazdığı bu oyunlar dünyaca tanındı. Hamlet, Othello, Kral Lear, Romeo ve Jülyet adlı eserleri bunlardan bazılarıdır.Bu metinde aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisi vardır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bir tek varlığı ifade eder? Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir görüş cümlesidir? Kaya'nın kitap okumayı çok sevmesine ............. , arkadaşı ............ hoşlanmazdı.Noktalı yerlere sırasıyla hangilerinin yazılması uygun olur? Çocuk Hakları Sözleşmesinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi bilim adamı değildir? Kedilerde siyah kürk rengi (A) beyaz kürk rengine (a), kısa tüy (R) uzun tüye (r) baskındır.I. Siyah-kısa tüyII. Siyah - uzun tüyIII. Beyaz - kısa tüyIV. Beyaz - uzun tüyBuna göre siyah renkli kısa tüylü bir kedinin genotipini öğrenmek için yukarıda verilen çaprazlamalardan hangilerinin yapılması gerekir? Aşağıdakilerden hangisi mikroskobik bir canlı değildir? Aşağıdakilerden hangisi peygamberimize inen ilk 5 ayetten biri değildir ? Bir yerin kuş bakışı taslak çizimine ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi nitelikli bir insanın özelliklerinden biri değildir? 1. Her işte bir hayır vardır.2. Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer.3. Ağılda oğlak doğsa ovada otu biter.Verilen atasözü ve deyimlerde aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgili açıklama yoktur? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Ağaçlık – kavunları – karabiber sözcüklerinin yapısı hangisinde sırasıyla verilmiştir? 5 - 0,099 = ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi kurallara uyulmayan bir durumu ifade etmektedir? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki buluşlardan hangisi diğerlerinden önce yapılmıştır? 23 Nisan Çocuk Şenliği için evlerine gelen misafiri, çekik gözlü, sarı benizli, ufak tefek diye tanımladı. Kader hangi ülkeden bir çocuğu misafir etmiş olabilir? Esir sözcüğünün eş anlamlısı, aşağıdakilerden hangisidir? Hangi seçenekte verilen toplama işlemi çarpma işlemi olarak yazılamaz? Türkiye Körfez ülkeleri ile Avrupa kıtası arasında köprü konumundadır.Bu durum Türkiyede aşağıdaki ekonomik faaliyetlerin hangisinin gelişmesinedaha çok katkı sağlamıştır? Tarım ürünleri kimi zaman gıda, kimi zaman sanayiide hammadde olarak kullanılmaktadır. Dokuma sanayiisinde hammadde olarak kullanılan tarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi eş sesli kelimedir? Kuran-ı Kerimin başka dillere tercüme edilmesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir? I. Nüfusun yaş ortalamasının artmasıII. Doğal nüfus artışının yavaşlamasıIII. Çocuk nüfus oranının artmasıÜlkemizdeki doğum oranlarının düşmesinin yukarıdaki durumlardan hangilerine neden olması beklenir? 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre Cumhuriyet Bayramında ilde yapılacak resmî törenlere aşağıdakilerden hangisi başkanlık yapar? Aşağıdaki kelimelerden hangisi hecelere doğru ayrılmamıştır? Kaldırımın bulunmadığı karayollarında yol kenarında kalan; hayvanların, yayaların ve mecburi hallerde de taşıtların kullanabileceği alana ne ad verilir? (I) Divan-ı Hikmet XII. yüzyıl Orta Asya Türkçesinin en etkili ve güzel eserlerinden biridir. (II) Hoca Ahmet Yesevinin hikmet adını verdiği şiirlerinin toplandığı bir eserdir. (III) Öğretici bir eser olan Divan-ı Hikmet, olgun insanın özelliklerini, var oluşumuzun nedenlerini anlatır. (IV) Hikmetler, gazel nazım biçimiyle ve aruz ölçüsüyle yazılmıştır.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde Divan-ı Hikmet adlı eser ve hikmetler hakkında yanlış bilgi vardır? Doğal (filogenetik) sınıflandırma yapılırken canlıların,I. Üreme davranışlarıII. Canlıların yapılarıIII. Anolog organlarıIV. Kromozom sayılarıözelliklerinden hangileri dikkate alınır? Aşağıdakilerden hangisi bir deyimdir? Aşağıdakilerden hangisi rahmet kavramının anlamları arasında yer almaz ? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir