S:1

I- Çevre kirliliği önlenir.
II- Çevrede yaşayan canlılar korunur.
III- Enerji tasarrufu sağlanır.
IV- Ülke ekonomisine katkı sağlanır.
Yukarıdakilerden kaç tanesi geri dönüşümün sağladığı faydalarındandır?

I- Çevre kirliliği önlenir.II- Çevrede yaşayan canlılar korunur.III- Enerji tasarrufu sağlanır.IV- Ülke ekonomisine katkı sağlanır.Yukarıdakilerden kaç tanesi geri dönüşümün sağladığı faydalarındandır? sorunun cevabı "4" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Talas Savaşında Arapları destekleyerek kazanmalarını sağlayan, ilk Müslüman Türk Devleti olan Karahanlıların kuruluşunda önemli rol oynayan türk boyu hangisidir? Çocuk Hakları Sözleşmesinin kabul edilme amacı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinde -lik eki somut bir isim meydana getirmiştir ? Güney cephesi aşağıdaki ülkelerden hangisine karşı açılmıştır ? Çekmeceyi açarak içinden kalem aldıktan sonra çekmeceyi kapatan bir kişi, sırasıyla hangi kuvveti uygulamıştır? Günlük hayatta karşılaşabileceğimiz sorunların çözümünde hukukun bize tanıdığı hakları kullanmalıyız.Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu düşünceye uymaz? Dokunulmazlık hakkı ne zaman ortadan kalkar? Aşağıdakilerden hangisi beşeri unsurlardan biri değildir? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Hangisi depolama hizmeti veren firmalardan birisi değildir? Bir çiviyi çakarken aşağıdaki kuvvetlerden hangisini uygularız? Peygamberimizin sütkardeşinin adı nedir? Aşağıdakilerden hangisi çocukların ruh ve beden sağlığını korumaya yönelik önlemlerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi temel haklarımızın özelliklerinden değildir? I- Osmanlı Devletinin İslam dünyasındaki etkinliği artmıştır.II- Macarlar etkisiz hâle getirilmiştir.III- Bulgar Krallığına son verilmiştir.IV- Anadolu Türk siyasi birliği sağlanmıştır.Yukarıdakilerden hangileri Niğbolu Savaşının sonuçlarındandır? Bir bölme işleminde bölen sayı 9, bölüm 7dir. Kalan sayı en çok kaç olabilir? Dünya'nın Güneş etrafında dolanması ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi özel isim değildir çocuklar? Med harfleri hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? Kitap okuduğumu görünce çok şaşırdı. cümlesinin özellikleri ile ilgili verilenlerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi kötü ahlakla ilgilidir? They should do their homework - - - -. Dağlarımızın güneşe bakan güney yamaçları, kuzey yamaçlarına göre daha fazla ısınmasına:...................................Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Kayalıkta sözcüğü ismin hangi halindedir? Saatte ortalama 80 km giden bir araç 2 sa 15 dk da kaç km yol gider? "İşe geç kalınca hayli zor bir durumda kalmıştı. cüm- lesine altı çizili sözcüğün kattığı anlam aşağıdakile- rin hangisinde vardır? Bir okulda 14 bayan, 16 erkek öğretmen var.Bu okulda kaç öğretmen bulunmaktadır? Ek fiil (ek eylem) aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisini birleşik zamanlı yapmıştır ? Aşağıdakilerden hangisi yenilenemez enerji kaynaklarındandır? Aşağıdakilerden hangisi, Atatürkün yaptığı yeniliklerden değildir ? Osmanlı Devletinde ilk kez matbaanın kurulmasını sağlayan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre valiler aşağıdaki hangi usul ile tayin olunur? İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliğiaşağıdakilerden hangisidir? İnsanlar büyüdükçe aşağıdakilerden hangisi değişmez? Akşam yemeğine ne yapacaksın?Yukarıdaki tümcenin zamanı aşağıdakilerden hangisidir? İç döllenme görülen bazı canlılarda yavru doğduktan sonra anne tarafından beslenir. Bu olaya yavru bakımı denir.Buna göre aşağıdaki canlılardan hangisinde yavru bakımı görülmez? May I come in? sorusuna hangisi cevap olamaz? ( ... ÷ 20 ) = ( 20 ÷ 4 ) işlemlerin sonuçları eşit olduğuna göre noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Maddeler farklı özelliklere sahip olabilir. Aşağıdaki maddeler ve özellikleri ile ilgili yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Bir marketten 5 litrelik 4 şişe, 1 litrelik 6 şişe ve 250 mililitrelik 8 şişe su alanbir kişi toplam kaç litre su almıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir