S:1

Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümle elde edilen bir üründür?

Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümle elde edilen bir üründür? sorunun cevabı "Koltuk" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Peygamberimizin ‘‘konuşurken insanların yüzüne bakması, onların sözünü kesmemesi hangi özelliğinin bir sonucudur? Kast sistemindeki Brahminler kavramı ile aşağıdakilerden hangisi kastedilmektedir? 2 saat 39 dakikalık bir otobüs yolculuğundan sonra piknik alanına geldik. Diyen biri kaç dakika yolculuk yapmıştır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Seçeneklerden hangisi kahvaltı masamızdaki protein kaynaklarından biridir? TBMM tarafından Kurtuluş Savaşında işgallere karşı direnişlerinden dolayı; Antepe Gazi, Maraşa Kahraman, Urfaya Şanlı ünvanları verilmiştir.Bu illere ünvanların verilmiş olması; 1- Ekonomik çıkar elde edilmek istenmesi2- İllerin birbirlerine komşu olmaları3- Verdikleri mücadelenin bütün ülke tarafından taktir edilmesidurumlarından hangileriyle açıklanabilir? Aşağıdakilerden hangisi birden fazla varlığı belirtmektedir? LGS sınavının 75 dk sürecek olan ilk oturumu 09:30 başlayacağına göre saat kaç da bitecektir? Mustafa Kemale Gazi ve Mareşal ünvanı hangi savaştan sonra verilmiştir? Hangi cümlede soyut isim yoktur? Aşağıda verilen özellikler hangi geometrik şekle aittir? 1-Karşılıklı kenar uzunlukları eştir. 2-Karşılıklı açıları birbirine eştir. 3-Köşegen uzunlukları birbirine eş değildir. 4-Komşu açıların toplamı 180 derecedir. 5-İç açıları toplamı 360 derecedir. Aşağıdakilerden hangisi kök durumunda olan bir sözcüktür? Bisiklet, motosiklet gibi araçları kullanırken aşağıdakilerden hangisini kesinlikle takmalıyız? ( 5 puan) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ön ad yoktur? Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olamaz? Müslümanların ilk kıblesi aşağıdakilerden hangisidir? • Monoteist bir dindir.• Hinduizm ve İslamın senteziyle ortaya çıkmıştır.• Tanrı, Nam, Rama ve Allah diye isimlendirilir.Hakkında bilgi verilen din hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Lenin ile ilgili doğru bir bilgi değildir? Düşünmek kelimesi aşağıdaki cümlelerinhangisinde tasarlamak anlamında kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılan bir kelime yoktur. Aşağıdakilerden sayıların hangisinin on binler basamağında 4 rakamı vardır? I- Bizansın şehzadeleri kışkırtmasıII- Bizansın Haçlı Seferlerine zemin hazırlamasıIII- Anadolu ve Rumeli topraklarının birbirine bağlan- mak istenmesiIV- - Hz. Muhammetin İstanbulun fethi ile ilgili hadisiYukarıdakilerden hangileri İstanbulun Fethinin nedenlerindendir? Hz. Muhammed ASM ‘a çok övülen anlamına gelen Muhammed ismini kim verdi? Bir bölme işleminde bölen 6, bölünen 275 ise bölüm ile kalanın toplamı kaçtır? Olanaklarımızı en iyi şekilde kullanmaya karar verdik.Bu cümledeki altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerin hangisinde kullanılmıştır? Ülkemizde vatandaşlar yargının kararlarına güvenirler, hatta devletle olan uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde bile devletin mahkemelerine başvururlar. Bu duruma, mahkemelerin hangi özelliği neden olmaktadır? Kuran, öncelikle indirildiği toplumu muhatap almış, bununla birlikte tüm insanları ilgilendiren genel mesajlara da yer vermiştir.Buna göre aşağıdaki ayetlerin hangisi, indirildiği topluma özel bir mesaj içermektedir? Aşağıda verilenlerden hangisi gaz, katı, sıvı maddeler olarak sıralanmıştır? Sade kelimesinin eş anlamlısı nedir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birden çok yapım eki almıştır? Doğanın bir amaca göre düzenlenmiş olduğunu, dünyaya bir takım ereksel nedenlere göre düzen verildiğini kabul eden görüş aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir? Hangisi farklı bir kelimeden türemiştir? • Çevresinde gördüğü doğal ve beşeri unsurları ayırt eder.• Sunu yolu stratejisiyle soru-cevap etkinlikleri gerçekleştirilir.• Yaşadığımız Yeri Tanıyalım ve Gezelim Görelim ünitesi/konusu ele alınır.• Kavram haritası, poster sunuları, proje hazırlatma ve gözlem yaptırarak öğrenme düzeyleri belirlenir.Selçuk Öğretmenin Sosyal Bilgiler dersi için hazırladığı günlük planının bazı bölümleriyle ilgili bilgiler yukarıda verilmiştir. Buna göre, günlük plan hazırlanırken hangi bölüme değinilmemiştir? Bir günde 37 litre süt veren bir inek bir haftada kaç litre süt verir? Bir adımı 15 santimetre olan bir tavuğun 7 adımı kaç santimetredir? He - - - - to work in his new office yesterday. Çocuk okula gelirken yolda düştü. cümlesinde hangi öğe yoktur? 4 A37 52A sayısında rakamların sayı değerlerinin toplamı 29 olduğuna göre; A sayısı kaçtır? Aşağıdaki teknolojik ürünlerden hangisi kullanım alanı bakımından diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değerlerin işlevlerinden değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir