S:1

Aşağıdakilerden hangisi çevreyi koruma konusunda sorumluluk sahibi biri tarafından yapılmaz?

Aşağıdakilerden hangisi çevreyi koruma konusunda sorumluluk sahibi biri tarafından yapılmaz? sorunun cevabı "Pilleri çöp kutusuna atar." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Aşağıdaki kelimelerden hangisinde ünsüz benzeşmesine uygun ses değişmesi yoktur? Aşağıdaki davranışlardan hangisinin empatiyi en doğru şekilde tanımladığı söylenebilir? Çoban Yıldızı olarak bilinen gezegen hangisidir? Millî Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesine göre yurt dışı teşkilatında görevli eğitim ataşelerine izin vermeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir? Türk kadınını çalışmalarımıza ortak etmek, hayatımızı onunla birlikte yürütmek, Türk kadınını bilimsel, toplumsal ve ekonomik hayatta erkeğin ortağı, arkadaşı ve yardımcısı yapmak gereklidir.Atatürkün bu sözü doğrultusunda doğrudan yapılan en önemli yenilik aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi tek sayıdır? Hz. Alinin Hz. Hasana ÖğüdüOğulcuğum! Ahmakla arkadaş olma! Çünkü sana fayda yerine zarar verir....Yalancıyla arkadaş olma! Çünkü yalancı serap gibidir; sana uzağı yakın, yakınıda uzak gösterir.Hz. Alinin ‘‘yalancı serap gibidir; sana uzağı yakın, yakını da uzak gösterir. ‘‘ ifadeleri ile yalancının bir özelliği olarak bildirdiği ve İslamın yasakladığı davranış aşağıdakilerden hangisidir? 12 sayının aritmetik ortalaması 140'tır.Bu sayılara kaç eklenmelidir ki aritmetik ortalama 142 olsun? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti konulmalıdır? Akıllı telefon bağımlılığı olarak bilinen rahatsızlık aşağıdakilerden hangisidir? Bir işin veya isteğin gerçekleşmesi durumunda kesmek için Allah'a söz verilen ve gerçekleştiği takdirde kesilmesi gereken kurban aşağıdakilerden hangisidir? Windowsta yardım menüsünü açan tuş hangisidir? İnsanların çeşitli kaynakları işleyerek ürünler elde etmesine.........denir. Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelir? Hz. Muhammed (sav.), Medineye hicret ettiğinde Mescid-i Nebiyi yaptırmıştır. Bu mescidin bir bölümünü de eğitim faaliyetlerine ayırmıştır.Mescid-i Nebide eğitim için ayrılan bölüme verilen ad nedir? Amasya genelgesinde yer alan Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı belirleyecektir maddesi aşağıdaki yargılardan hangisinin göstergesi olamaz? Kısa zamanda binlerceye kişiye haber ulaştıran iletişim araçlarına Kitle İletişim Araçları denir.Buna göre kitle iletişim araçları;BilgilendirmeKamuoyu oluşturmaEtkileşim​Durumlarından hangilerine katkı sağlar? Kuran ayetlerinin indikçe yazıya geçirilmesi;I. Kuranın bozulmasını önlemiştir.II. Günümüze kadar gelmesini kolaylaştırmıştır.III. Anlaşılmasını zorlaştırmıştır.İfadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur? Allah (c.c.) doğadaki tüm varlıkları bir ........................... içinde yaratmıştır . Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelemez? Eserde kullanılan sözcükler hepimizin bildiği sözcükler. Sözcükler temel anlamıyla kullanılmış ve tek bir anlama sahip. Bu sebeple sanatçıyı başarılı bulmak mümkündür.Bu parçada söz konusu eserin, üzerinde durulan anlatım özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Oturulan ev, evde kullanılan eşyalar, giyilen elbiseler ve - - - - için zekat verilmez.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygun olur? Dört yüz üç bin on üç doğal sayısının rakamla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Kuran-ı Kerim aşağıdaki kandil gecelerinin hangisinde indirilmeye başlanmıştır? Aşağıdaki ovalarımızdan hangisinin ortalama yükseltisi daha fazladır? Sandalet kelimesi satır sonuna geldiğinde hangi şekilde hecelere ayrılamaz? Tarih öncesi dönemlerle ilgili araştırma yapan bir tarihçi aşağıdaki bilim dallarından hangisinden faydalanamaz? (1) Türk bilim insanları, Marmara Denizinin güney kıyılarında bir batık kent buldu.(2) Batık kentten, Anadolu uygarlık tarihinin yeniden yazılmasını sağlayacak kadar önemli ve çarpıcı bilgiler elde edilecektir. (3) Dünyadaki tüm arkeoloji çevrelerini heyecanlandıracak bu batık kent, gizemini bir süre daha koruyacağa benziyor. (4) Güney Marmara Fay Hattı üzerinde olması nedeniyle jeologların da bence ilgisini çekecektir.Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde kişisel görüşlere yer verilmemiştir? 18 karpuzun yarısı kaç karpuz eder? Dallarda oynaşır yeşil yapraklarAğaca taç olur renk renk çiçeklerÇimenler cömertçe her yeri kaplarArılar çiçeği öperler tek tekBu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Mario : How many hours do you spend watching TV every day?Joel : - - - -. Aşağıdakilerin hangisinde öteki sözcüğü sıfat olarak kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi emniyet kemeri kullanmanın yararlarındandır? He was in Antalya last month, ....................A) was he?B) wasnt he?C) isnt he?D) is he? 8 saat 37 dakika uyuyan Fuat 22.30 da uyuduğuna göre kaçta kalkmıştır? Hangi sayının 9 katı 252 eder? İnsan hakları ile ilgilenen ve devlet dışı kuruluşlar olarak bilinen örgütler aşağıdakilerden hangisidir? Gingivitiste enfeksiyon, diş çevresi destek dokularından hangisini etkiler? En sevdiği yazar Cesare Paveseden tam otuz beş yıl sonra aynı gün Simavda dünyaya gözlerini açan Özlü, öğretmen anne ve babanın üçüncü ve son çocuğudur. Ailesinin işi gereği; Simav, Ödemiş ve Geredede geçirir çocukluğunu. Doğduğu yıl olan 1943ten, 1954e kadar bu şehirler arasında geçen hayatı, on bir yaşında ailesinin İstanbula taşınmasıyla birlikte bir süreliğine yerleşik düzene geçer ancak onun ruhu göçebedir. O, çocukken yaşadığı kasabada İstanbuldan Ankaraya hareket eden kesik burunlu otobüsleri izler ve o otobüslerde seyahat eden insanlara özlemle bakar ve bu özlem küçük yaşlarından itibaren içinde uzak dünyaları tanıma isteğinin ilk kıvılcımlarını yakar.Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur? Ders vermek amacıyla hayvanlar ya da cansız varlıklar arasında geçen bir olayı genellikle manzum olarak anlatanyazılara (...) denir. cümlesindeboş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Ortak kullanılan yerlerin temizliği için hangisine dikkat etmeliyiz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir